Úvod / Návody / Přijaté faktury v daňové evidenci
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Přijaté faktury v daňové evidenci

Tento návod Vás provede problematikou přijatých faktur v daňové evidenci. Naleznete zde vystavení běžné faktury s volnou položkou, se skladovou položkou i s více položkami, kopírování přijatých faktur i jejich uhrazení.

Přijatá faktura

Příklad:  J.Bohatý - SPORT uzavřel smlouvu o nájmu skladových prostor s firmou Sportovní potřeby s.r.o. Měsíční nájemné bude ve výši 15.000 Kč.

Postup:

 • Na kartě Obchod / Nákup zvolíte Faktury přijaté a tlačítko Přidat fakturu.
 • Zobrazí se seznam Výběr typu přijatých faktur, kde potvrdíte typ „REŽIE“.
 • Zobrazí se karta Přijaté faktury, kterou můžete začít vyplňovat.
 • Číslo dokladu se zde generuje automaticky podle nastavení číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo dle nastavení v Typu přijaté faktury.
 • Do pole Přijatý doklad doplníte číslo faktury dodavatele, upravíte data faktury.
 • Tlačítkem vyberete dodavatele z Adresáře zvolíte Sportovní potřeby s.r.o.
 • Do pole Hradit z vyberete tlačítkem ze seznamu Bankovních účtů a pokladen, jak budete fakturu hradit.
 • Do pole Předkontace vyberete tlačítkem předkontaci V117 – provozní režie.
 • Nyní zadáte částku 15.000 Kč s DPH do kolonky pro 21% sazbu DPH (v případě neplátce do nulové sazby DPH).
 • Takto je faktura vyplněná, tlačítkem OK ji uložíte.

 

blank

Přijatá faktura s volnou položkou

Předchozí příklad můžete zadat i jiným způsobem, a to vytvořením volné položky faktury.

 • Vytvoříte fakturu a vyplníte hlavičku faktury stejně jako v předchozím případě.
 • V nabídce Přidat zvolíte Novou položku, otevře se Karta položky faktury, kterou vyplníte.
 • Nyní je faktura dokončená, tlačítkem OK ji uložíte.

blank

 

Kopírování přijatých faktur

Pravidelně se opakující faktury, jako je v našem případě měsíční nájemné nebo například faktury za vedení účetnictví, platby úklidové firmě, bezpečnostní agentuře atd. nemusíte pokaždé zadávat znova. Zde se nabízí použití tlačítka Kopírovat.

 • Vytvoříte první „vzorovou“ fakturu např.: nájemné za období 02/20XX.
 • V seznamu Faktur přijatých se kurzorem postavte na vzorovou fakturu a stiskněte tlačítko Kopírovat.
 • Otevře se Karta přijaté faktury, která má již vše předvyplněno podle vzorové faktury.
 • Stačí jen opravit údaje dle vaší potřeby – Přijatý dokl. číslo, data dle skutečné faktury a popis př.: nájemné za období 03/20XX.
 • Tlačítkem OK fakturu uložíte.

blank

 

Přijatá faktura s více položkami

V praxi se může vyskytnout situace, kdy budete potřebovat zadat na faktuře více položek s různými předkontacemi.

Příklad: Firma LÁTKY s. r. o. poslala firmě J.Bohatý - SPORT fakturu na suchý zip a zároveň mu fakturuje šicí stroj Minolta.

Postup:

 • Vytvoříte hlavičku faktury již známým způsobem. Předkontaci musíte zadat i na hlavičku faktury – vyberete V107 – nákup materiálu.
 • V nabídce Přidat položku zvolíte Novou položku a vytvoříte první položku na suchý zip, na záložce Podrobnosti vyberete předkontaci V107 – nákup materiálu.

blank

 

 • Stejným způsobem vytvoříte druhou položku na šicí stroj Minolta, na záložce Podrobnosti vyberete předkontaci V101 – nákup drobného majetku.

blank

 

 • Tímto dosáhnete toho, že každá položka bude v Peněžním deníku zaúčtována na příslušnou předkontaci podle nastavení na jednotlivých položkách. Předkontace na položce má přednost před předkontací na hlavičce faktury.

blank

 

Přijatá faktura se skladovou položkou

Příklad.:  J.Bohatý - SPORT nakoupil od firmy Sportovní potřeby s. r. o. 10 kusů stanů Camping po 2.500 Kč za kus. Zapíše na toto zboží fakturu a zároveň zboží přijme na sklad.

Postup:

 • Na kartě Obchod / Nákup zvolíte Faktury přijaté a tlačítko Přidat fakturu.
 • Vyberete typ faktury ZBOŽÍ.
 • Vyplníte hlavičku faktury, vyberete dodavatele výběrem z Adresáře.
 • Do kolonky Předkontace doplníte V105 – nákup zboží.
 • Nyní zadáte skladovou položku se zbožím. V nabídce Přidat zásobu zvolíte Zásobu. Otevře se seznam Zásoby na skladě. Zde si ve skupině Stany označíte položku „Stan Camping“ a potvrdíte výběr tlačítkem OK.
 • Otevře se Karta položky faktury. Vy pouze změníte cenu na 2.500 Kč, zadáte do Počtu MJ hodnotu 10 a uložíte tlačítkem OK.

blank

 

 •  Tlačítkem Zavřít ukončíte výběr položek ze skladu.
 • Nyní máte fakturu hotovou a tlačítkem OK ji uložíte. Tímto krokem jste přijali zboží na sklad. Automaticky vygenerovanou Skladovou příjemku si můžete prohlédnout v nabídce Sklad / Skladové doklady.

blank

 

Provedení příkazu k úhradě přijaté faktury

Příklad:  J.Bohatý - SPORT zaplatí firmě Sportovní potřeby s.r.o. za dodané zboží.

Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka zvolíte Příkazy k úhradě, otevře se seznam Příkazů k úhradě.
 • Tlačítkem Přidat se otevře Jednoduchý příkaz k úhradě.
 • Pomocí tlačítka tři tečky v kolonce Zúčtujte na vrub účtu vyberete ze seznamu bankovních účtů a pokladen „Běžný účet“.
 • Tlačítkem Přidat neuhrazený doklad otevřete Seznam neuhrazených dokladů. Vyberete fakturu, kterou chcete uhradit a tlačítkem OK ji přenesete do Příkazu k úhradě. Pokud ve faktuře byly správně zadány všechny potřebné údaje, je příkaz vyplněn. Můžete vyplnit kolonku Údaje pro vnitřní potřebu příkazce vlastní poznámkou. Pozn. Číslo bankovního účtu dodavatele se přetahuje z Karty adresáře.
 • Příkaz uložíte tlačítkem OK. Program se zeptá, jestli chcete Příkaz k úhradě vytisknout.
 • Chcete-li uhradit více faktur jedním příkazem, stačí v Seznamu neuhrazených dokladů označit požadované doklady a program po stisku tlačítka OK vyplní Hromadný příkaz k úhradě.

 

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení