Úvod / Návody / Přijaté faktury v podvojném účetnictví
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Přijaté faktury v podvojném účetnictví

Tento návod vám ukáže základy práce s přijatými fakturami, a to s volnou položkou, s více položkami a se skladovou položkou. Naučí Vás také, jak provést příkaz k úhradě přijaté skladové položky.

Základ práce s přijatými fakturami

Příklad:
Firma SPORT, a.s. obdržela od firmy Obecný dodavatel fakturu za nájemné ve výši 20.000 Kč. Firma Obecný dodavatel není plátce DPH.
Postup:

 • Zvolíte na kartě Obchod / Nákup / Faktury přijaté / Přidat fakturu. Ze zobrazeného seznamu Výběr typu přijatých faktur vyberete typ „REŽIE“.
 • Zobrazí se karta Přijaté faktury.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu přijaté faktury.
 • Do pole Popis doplníte Nájemné za měsíc leden.
 • Do pole Přijatý doklad doplníte číslo faktury dodavatele, vyberete konstantní symbol, způsob úhrady, upravíte data a vyberete v Adresáři adresu dodavatele. Pozn. Číslo bankovního účtu dodavatele se přetahuje z Karty adresáře.
 • Do pole Hradit vyberete, jak budete fakturu hradit.
 • Do pole Předkontace vyberete předkontaci PF004 – Nakoupené ostatní služby.

spodní kód budu doplňovat o nové obrázky... původní nechávám, abych věděl posloupnost obrázků :)

blank

 

 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř00P – Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu).
 • Částku 20.000 Kč napíšete do kolonky pro nulovou sazbu DPH.
 • Tlačítkem OK fakturu uložíte.

Přijatá faktura s volnou položkou

Předchozí příklad lze zadat i jiným způsobem – vytvořením volné položky faktury. Vytvoříte fakturu a vyplníte hlavičku faktury stejně jako v předchozím případě.

 • V nabídce Přidat položku zvolíte Novou položku, otevře se Karta položky faktury, kterou vyplníte a tlačítkem OK uložíte.
 • Faktura je vyplněná, tlačítkem OK ji uložíte.

blank

 

Přijatá faktura s více položkami

Příklad:
Firma SPORT, a.s. obdržela od firmy Obecný dodavatel fakturu za nájemné ve výši 20.000 Kč a za spotřebu energie v lednu ve výši 5.600 Kč. Firma Obecný dodavatel není plátce DPH.
Postup:

 • Vytvoříte fakturu a vyplníte hlavičku faktury stejně jako v předchozím případě.
 • Vyplníte i pole Předkontace a Členění DPH stejně jako v předchozím případě.
 • V nabídce Přidat položku zvolíte Novou položku, otevře se Karta položky faktury, kde vyplníte pole Popis (nájemné), Nákupní cena (20.000,- Kč).
 • Na záložce Podrobnosti vyberete předkontaci PF004 - Nakoupené ostatní služby.

blank

 

 • Stejným způsobem vytvoříte druhou položku na el. energii, na záložce Podrobnosti vyberete předkontaci PF003 – Spotřeba energie.
 • Fakturu uložíte tlačítkem OK.
 • Tímto dosáhnete toho, že v Účetním deníku bude každá položka zaúčtována s příslušnou předkontací. Předkontace na položce má přednost před předkontací na hlavičce faktury. Pokud není v položce předkontace nebo členění DPH vyplněno, platí údaje z hlavičky faktury.

 

blank

Přijatá faktura se skladovou položkou

Příklad:
Firma SPORT, a.s. nakoupila od firmy Outdoor Sport s.r.o. Stan Camping 5 ks, Stan Extrem 3 ks a Stanové kolíky 10 ks.
Postup:

 • Na kartě Obchod / Nákup zvolíte Přijaté faktury / Přidat fakturu.
 • Ze zobrazeného seznamu Výběr typu přijatých faktur vyberete typ „ZBOŽÍ“.
 • Zobrazí se karta Přijaté faktury.
 • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu přijaté faktury.
 • Do pole Přijatý doklad doplníte číslo faktury dodavatele, vyberete konstantní symbol, způsob úhrady, upravíte data a vyberete v Adresáři adresu dodavatele. Pozn. Číslo bankovního účtu dodavatele se přetahuje z Karty adresáře.
 • Do pole Hradit vyberete, jak budete fakturu hradit.
 • Do pole Předkontace vyberte předkontaci PF006 – Nákup zboží sklad A (MD131/D321). Pozn. Předkontaci si můžete také nadefinovat na Kartách zásoby, ve Skladové skupině nebo v kartě Sklad. Stejně tak si můžete nadefinovat skladové účty a účty pro skladové pohyby (Karta zásoby, Skupina nebo Sklad).
 • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř 40,41 – Přijaté zdanitelné plnění tuzemsko – nárok na odpočet.
 • Nyní zadáte skladovou položku se zbožím. V nabídce Přidat zásobu zvolíte Zásobu. Otevře se Seznam zásob na skladě. Zde si ve skupině Stany označíte položky nakoupeného zboží a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Postupně se otevřou jednotlivé Karty položky faktury.
 • Do Počtu MJ zadáte počet kusů.

blank

 

 • Tlačítkem OK přidáte položku do faktury.
 • Stejným způsobem do faktury vyberete další položky ze skladu.
 • Tlačítkem Zavřít ukončíte výběr položek ze skladu.
 • Nyní je faktura hotová a tlačítkem OK ji uložíte. Tímto krokem jste zároveň přijali zboží na sklad. Automaticky vygenerovanou Skladovou příjemku si můžete prohlédnout na kartě Sklad / Skladové dokladyPozn. Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace záložka Fakturace, spodní záložka Skladové doklady si můžete nastavit tisk skladových dokladů při fakturaci.

blank

Provedení příkazu k úhradě přijaté faktury

Příklad:
Firma SPORT, a.s. zaplatí firmě Outdoor Sport s.r.o. fakturu za stany a kolíky.

Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka zvolíte Příkazy k úhradě.
 • Tlačítkem Přidat se otevře Jednoduchý příkaz k úhradě.
 • Pomocí tlačítka v kolonce Zúčtujte na vrub účtu vyberete ze seznamu bankovních účtů a pokladen „Běžný účet - BU“.
 • Tlačítkem Přidat neuhrazený doklad otevřete Seznam neuhrazených dokladů. Vyberete fakturu, kterou chcete hradit a tlačítkem OK ji přeneste do Příkazu k úhradě. Pokud byly na faktuře správně zadány všechny potřebné údaje, je příkaz vyplněn. Podle potřeby doplňte v kolonce Údaje pro vnitřní potřebu příkazce vlastní poznámku.

blank

 

 • Příkaz uložíte tlačítkem OK. Program se zeptá, zda chcete Příkaz k úhradě vytisknout.
 • Chcete-li uhradit více faktur jedním příkazem, označíte v Seznamu neuhrazených dokladů požadované doklady a uložíte je tlačítkem OK. Program automaticky nabídne Hromadný příkaz k úhradě.

blank

 

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení