Úvod / Návody / Příjem zboží na sklad
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Příjem zboží na sklad

Příjem zboží na sklad můžete provést několika způsoby. Zboží naskladníte pomocí skladových dokladů příjemky či přijatého dodacího listu nebo z přijaté faktury.

Příjemka

Příklad:
Od firmy Sportovní potřeby s.r.o. jste nakoupili 5 ks Stanů Camping s nákupní cenou 2.500 Kč bez DPH za kus.
Postup:

 • Na kartě Sklad vyberete volbu Příjemka. Následně se otevře Skladová příjemka. Pozn.: Budete-li používat Typy skladových dokladů, nadefinujte si na kartě Sklad /Nastavení / Skladové seznamy Typy skladových dokladů. Zde si můžete pro jednotlivé typy dokladů (prodejka, příjemka, výdejka, převodka, výrobka, přijaté a vystavené dodací listy) nastavit různé číselné řady pro doklady, středisko, zakázku, činnost, texty, zaúčtování nebo formulář pro tisk. Používání typů dokladů není povinné. Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace v záložce Sklad si nastavíte pro skladové doklady číselné řady nebo volbu jak vybírat Typ dokladu (vybraný, zeptat se na typ, aj.) a zda se má doklad automaticky vytisknout. Doporučujeme vám Typy dokladů používat, vzhledem k množství přednastavení si ušetříte čas opakovaným vypisováním.
 • Zobrazí se Skladová příjemka, kterou můžete začít vyplňovat.
 • Číslo dokladu se zde generuje automaticky dle nastavení na kartě Money / Možnosti a nastavení/ Uživatelská konfigurace záložka Sklad nebo dle nastavení v Typu skladového dokladu. Číselné řady si definujete na kartě Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady. Pozn.: Jestliže chcete číslo dokladu změnit, klikněte na tlačítko x a následně tlačítko se třemi tečkami, vyvoláte seznam číselných řad.
 • Do kolonky Popis se automaticky přenese Popis první položky příjemky a je možné jej změnit.
 • Datum vystavení a Datum skladového pohybu se nabízí aktuální a je možné jej měnit. Pozn.: Stiskem pravého tlačítka myši na kterémkoliv datu se zobrazí interaktivní kalendář, odkud pouhým stiskem levého tlačítka myši přenesete vybrané datum do kolonky ve skladové příjemce.
 • Dále vybíráte Dodavatele, tlačítkem se třemi tečkami se zobrazí Adresář pro výběr. Ve skupině obchodní partneři vyberete firmu „Sportovní potřeby s.r.o.“ a program přenese údaje do příjemky.
 • Dále můžete vybírat ze seznamů pomocí tlačítka se třemi tečkami středisko, zakázku a činnost.
 • Nyní zadáte skladovou položku do příjemky pomocí tlačítka Přidat zásobu volba Zásobu. Otevře se seznam zásob na skladě. Zde si ve skupině stany vyberete zásobu „Stan Camping“ a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Otevře se okno Přidat položku do příjemky, která je již vyplněná a kurzor je nastaven na doplnění pole Počet MJ. V poli Cena doplníte nákupní cenu 2500 Kč bez DPH a v poli Počet MJ doplníte 5 a potvrdíte tlačítkem OK.
blank

Položka příjemky

 

 • Následným potvrzením tlačítka OK přenesete položku do Skladové příjemky.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete seznam zásob na skladě a přenesete se přímo do Skladové příjemky, která je již vyplněná.
 • Tlačítkem OK Skladovou příjemku uložíte a v tento moment je automaticky zboží naskladněno. Doklad se uloží do seznamu Skladových dokladů a v seznamu Skladových pohybů se můžete podívat na vytvořené pohyby se zbožím. Pozn.: Pokud máte na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace záložka Sklad nastaven tisk dokladu, tento se po uložení automaticky vytiskne.
blank

Skladová příjemka

Přijatý dodací list

Postup je naprosto stejný jako u vystavení skladové Příjemky. Výhodou Přijatého dodacího listu je možnost přetažení tohoto dokladu do Přijaté faktury.

 • Na kartě Sklad vyberete Přijatý dodací list a vytvoříte doklad (postup viz výše Příjemka).
 • Na kartě Obchod /Nákup /Faktury přijaté tlačítkem Přidat fakturu si vyberete příslušný Typ faktury, např. zboží. Otevře se faktura na vyplnění.
 • Nyní pomocí tlačítka Přidat volbou  Dodací list otevřete seznam Skladových dokladů, kde si pouze označíte příslušný dodací list a ten se vám přetáhne do faktury. Fakturantka si pouze zkontroluje zaúčtování dokladu. Pozn. Pokud vyberete nejprve do Dodavatele adresu z adresáře, při volbě Přidat z dodacího listu se vám zobrazí pouze doklady pro vybraného dodavatele.
 • Tlačítkem OK Přijatou fakturu uložíte.
 • Doklad se uloží do Přijatých faktur. Zboží je naskladněno v momentě uložení Přijatého dodacího listu, viz seznam Skladových dokladů a pohybů. Pozn.: Pokud máte na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace záložka Fakturace, záložka Tisk nastaven tisk dokladu nebo přímo v Typu dokladu nastaven Tisk, tento se po uložení automaticky vytiskne. 
blank

Přidání dodacího listu

Přijatá faktura – nákup zboží

Další možností naskladnění zboží je přímo při tvorbě Přijaté faktury. Pozn. Pokud naskladňujete nové zboží, můžete si novou skladovou kartu nejprve vyplnit ve Skladech nebo ji vyplnit rovnou ve faktuře. Stačí v Seznamu zásob na skladě potvrdit volbu Přidat novou zásobu a otevře se Karta zásoby, kterou vyplníte (minimálně kolonky Popis, Zkratka, Katalog, Cena a Druh zásoby) a poté ji tlačítkem OK uložíte do skladu.

 • Na kartě Obchod / Nákup si vyberete volbu Faktury přijaté a tlačítko Přidat fakturu. V našem případě se vám zobrazí Typy přijatých faktur, kde vyberete zboží. Pozn.: Budete-li používat Typy přijatých faktur, nadefinujte si na kartě Obchod / Doklady / typy dokladů / Typy přijatých faktur. Zde si můžete pro jednotlivé typy dokladů (běžná faktura, zahraniční aj.) nastavit různé číselné řady pro doklady, středisko, zakázku, činnost, texty, zaúčtování nebo formulář pro tisk. Používání typů dokladů není povinné. Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace v záložce Fakturace si nastavíte pro přijaté faktury číselné řady nebo volbu jak vybírat Typ dokladu (vybraný, zeptat se na typ, aj.) a zda se má doklad automaticky vytisknout. Doporučujeme vám Typy dokladů používat, vzhledem k množství přednastavení si ušetříte čas opakovaným vypisováním. Nastavení v Typu přijatých faktur je prioritní.
 • Zobrazí se Přijatá faktura, kterou můžete začít vyplňovat.
 • Číslo dokladu se zde generuje automaticky dle nastavení v Typu dokladu. Číselné řady si definujete na kartě Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady. Pozn.: Jestliže chcete číslo dokladu změnit, klikněte na tlačítko x a následně tlačítko se třemi tečkami, vyvoláte seznam Číselných řad.
 • Do pole Popis se vám automaticky přenese Popis první položky faktury a je možné jej změnit.
 • Dále doplňujete pole přijatý doklad, variabilní, párovací a konstantní symbol. Způsob platby vybíráte z roletové nabídky.
 • Datum se nabízí aktuální a je možné je měnit. Pozn.: Stiskem pravého tlačítka myši na kterémkoliv datu se zobrazí interaktivní kalendář, odkud pouhým stiskem levého tlačítka myši přenesete vybrané datum do kolonky v přijaté faktuře.
 • Datum splatnosti se automaticky doplňuje dle nastavení v Typu dokladu,  karta Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku nebo přímo dle nastavení v Adresní kartě vybraného dodavatele.
 • Dále vybíráte Dodavatele, tlačítkem se třemi tečkami se zobrazí seznam Adresáře pro výběr. Ve skupině obchodní partneři vyberete firmu Sportovní potřeby s.r.o. a program přenese údaje do přijaté faktury.
 • Dále můžete vybírat ze seznamů pomocí tlačítka se třemi tečkami středisko, zakázku a činnost.
 • Nyní zadáte skladovou položku do faktury pomocí tlačítka Přidat zásobu volba Zásobu.
 • Otevře se seznam zásob na skladě. Zde si ve skupině stany vyberete zásobu „Stan Camping“ a potvrdíte tlačítkem OK.
blank

Položka faktury

 

 • Otevře se okno Karta položky faktury, která je již vyplněná a kurzor je nastaven na doplnění pole Počet MJ. V poli Cena doplníte nákupní cenu 2500 Kč bez DPH a  v poli Počet MJ doplníte 5 a potvrdíte tlačítkem OK. Pozn. Pokud chcete do pořizovací ceny promítnout vedlejší náklady do vybrané skladové zásoby, vyplníte pole Rozpouštěné náklady. Po zapsání všech položek do faktury můžete také rozpouštět náklady na položky hromadně, pomocí tlačítka Náklady.
 • Následným potvrzením tlačítka OK přenesete položku do Přijaté faktury. Tlačítkem Zavřít zavřete seznam zásob na skladě a přenesete se přímo do Přijaté faktury, která je již vyplněná.
 • Tlačítkem OK Přijatou fakturu uložíte a v tento moment je automaticky zboží naskladněno.
 • Doklad se uloží do Přijatých faktur a do Skladových pohybů. Pokud máte nastavenu volbu automatické tvorby skladových dokladů k faktuře (karta Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku záložka Fakturace), vytvoří se automaticky i Skladová příjemka. V podvojném účetnictví vedení skladového hospodářství metodou B je tato volba nepovinná, v metodě A je tvorba dokladů povinná. Pozn.: Pokud máte na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace záložka Fakturace, záložka Tisk nastaven tisk dokladu, tento se po uložení automaticky vytiskne. Nastavení v Typu přijaté faktury je prioritní.
blank

Přijatá faktura

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení