Úvod / Návody / Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení v podvojném účetnictví
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení v podvojném účetnictví

Tvorba přiznání k DPH a kontrolního hlášení je v účetním programu Money S3 snadná a rychlá. Následující příklad vás rychle provede celou problematikou.

Přiznání k DPH

K vytvoření a uložení záznamů Přiznání k DPH slouží funkce na kartě Účetnictví / DPH / Seznam podání, kde vyberete druh podání Přiznání k DPH.

 • Podání přiznání k DPH umožňuje vytváření:
  • řádného - podává se do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Zdaňovací období může být měsíční, nebo čtvrtletní.
  • opravného – to nahrazuje již podané daňové přiznání a může být podáno před uplynutím lhůty k podání řádného.
  • dodatečného přiznání – je možné podat do 3 let od uplynutí termínu pro řádné daňové přiznání.
 • Pro tvorbu opravného či dodatečného přiznání, je potřeba, abyste měli v Seznamu podání uložené řádné přiznání.
 • V Seznamu podání pomocí tlačítka Přidat spustíte průvodce, který Vás provedete tvorbou samotného podání přiznání k DPH. Na straně 3/6 je možné zvolit, o jaké zdaňovací období se jedná a také, jaký typ přiznání k DPH podáváte.
 • Pokud požadujete korekci řádku č. 45 a 47, toto je možné editovat na straně 4/6 v průvodci podáním přiznání k DPH. Na této straně je také řešeno krácení nároku na odpočet daně řádku č. 52 a 53.
 • Sestavu uložíte pomocí tlačítka Dokončit a vytisknete pomocí průvodce tiskem.
 • Vytvořené Přiznání k DPH za zadané období uzamkne doklady za dané období vzhledem k DPH. V případě oprav dokladů vás program upozorní, že pro zadané datum zdanitelného plnění je již vytvořeno Přiznání k DPH a pokud provedete na dokladu změnu data nebo částky, musíte vytvořit nové řádné, dodatečné nebo opravné Přiznání k DPH.
 • Je možné si vygenerovat Přiznání k DPH i bez toho, abyste si jej uložili do Seznamu podání. Například v situaci, kdy jej chcete pouze zkontrolovat záložka Účetnictví / Přiznání k DPH, kde volíte Pokračovat bez uložení.
 • Záznamní povinnost se nachází na cestě Účetnictví / DPH / Seznam podání, kde z horního menu vyberete možnost Záznamní povinnost.

blank

blank

Kontrolní hlášení DPH

Na kartě Účetnictví / DPH / Seznam podání vyberete druh podání Kontrolní hlášení DPH. Podání Kontrolního hlášení DPH umožňuje vytváření:

 • Podání Kontrolního hlášení DPH umožňuje vytváření:
  • řádného – podává se v termínu do 25. dne následující měsíce po uplynutí zdaňovacího období.
  • opravného – v případě zjištění chyby před uplynutím lhůty pro podání řádného kontrolního hlášení je možné podat opravné.
  • následného – v případě zjištění chyby po uplynutí lhůty pro řádné kontrolní hlášení.
 • Pro tvorbu opravného či následného kontrolního hlášení, je potřeba, abyste měli v Seznamu podání uložené řádné kontrolní hlášení.
 • V Seznamu podání pomocí tlačítka Přidat spustíte průvodce, který Vás provedete tvorbou kontrolního hlášení.
 • Sestavu vytisknete pomocí průvodce tiskem.
 • blank

 • Vytvořené Kontrolní hlášení DPH za zadané období uzamkne doklady za dané období. V případě oprav dokladů vás program upozorní, že pro zadané datum zdanitelného plnění je již vytvořeno Kontrolní hlášení DPH a pokud provedete na dokladu změnu data nebo částky, musíte vytvořit nové řádné, opravné nebo následné Kontrolní hlášení DPH.
 • Podrobnosti ke Kontrolnímu hlášení DPH naleznete v dokumentu Legislativní změny platné od 1. 1. 2016.
 • Záznamní povinnost se nachází na cestě Účetnictví / DPH / Seznam podání, kde z horního menu vyberete možnost Záznamní povinnost.

Elektronické podání

Podrobnosti k elektronickému podání z Money S3 jsou popsány v samostatném dokumentu, který naleznete na http://old.money.cz/money-s3/podpora/dokumentace/.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení