Úvod / Návody / Recyklační příspěvek
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Recyklační příspěvek

Řešení v Money S3

Na Kartě zásoby zadáte RP na záložce Uživatelské pole 1. Pomocí tlačítka Přidat uživatelské pole otevřete novou kartu Definice uživatelského pole. Zde zadáte libovolný název pole, např. „příspěvek na recyklaci“. Datový typ nastavíte na volbu „číselná hodnota“ a na 2 desetinná místa.

Tlačítkem Zobrazovat pole na skladových položkách zobrazíte seznam dokladů, kde se má toto uživatelské pole zobrazovat. Zapnete přepínač u všech druhů dokladů.

blank

POZOR! Pokud už na zásobách nějaká Uživatelská pole používáte, další postup konzultujte s naší technickou podporu, protože bude nutné přizpůsobit dodávané tiskové formuláře přímo Vám na míru.

Po uložení karty Definice uživatelského pole se na Kartě zásoby zobrazí toto nové Uživatelské pole, kde zadáte výši RP za 1ks/kg, platný pro danou zásobu.

blank

Toto Uživatelské pole je od této chvíle automaticky dostupné na všech Kartách zásob a bude se zobrazovat i na skladových položkách všech dokladů.

Aby bylo možné RP tisknout, tak je nutné zadat částku (sazbu) RP do Uživatelského pole 1 jednotlivých zásob podle následujících pravidel:

  1. Částku zadáváte v sazbě za jeden kus nebo kilogram.
  2. Pokud používáte na dané zásobě typ ceny „s DPH“, tak částku sazby RP zadáte včetně DPH.
  3. Pokud používáte na dané zásobě typ ceny „bez DPH“, tak částku sazby RP zadáte bez DPH.
  4. Pokud je sazba RP dané zásoby stanovena za kg, tak musí být na Kartě zásoby uvedena Hmotnost, jinak se částky RP nevytisknou.

blank

Sazbu RP můžete na Karty zásob dosadit také hromadně, viz kapitola Hromadné operace a Import z Excelu.

Tiskové formuláře

Od verze 21.201 jsou k dispozici upravené formuláře pro tisk RP. RP se bude tisknout pod položkou se zbožím, kde bude vyčíslena výše RP za 1 ks i za celkový počet kusů dané položky.

Dostupné jsou formuláře pro tisk vystavené faktury, prodejky a prodejky pro 80 mm bankovní tiskárny v domácí měně. Zkušenější uživatelé si je mohou v editoru formulářů ještě přizpůsobit podle svých představ. K dispozici je samostatná sada upravených formulářů pro prodej zboží s RP stanoveným za 1 kus a dále samostatná sada upravených formulářů pro prodej zboží s RP stanoveným za 1 kg. Prodej zboží s RP stanoveným oběma způsoby na jednom dokladu není podporován.

Upozornění: V případě, že budete tisknout doklad s RP stanoveným za 1 kg, je nutné, aby na příslušné skladové zásobě byla uvedena hmotnost v kilogramech. V opačném případě budou všechny částky RP při tisku dané položky nulové.

Na kartě Nastavení tisku vyberete z roletové nabídky Formulář pro tisk tyto upravené formuláře:

Faktura vystavená

VFRPKG - Faktura vydaná (vzor 2016) s příspěvkem na recyklaci za 1 kg v uživatelském poli 1

VFRPKS - Faktura vydaná (vzor 2016) s příspěvkem na recyklaci za 1 ks v uživatelském poli 1

Skladová prodejka

PRDRPKS - Skladová prodejka s příspěvkem na recyklaci za 1 ks v uživatelském poli 1

PRDRPKG - Skladová prodejka s příspěvkem na recyklaci za 1 kg v uživatelském poli 1

PR8RPKS - Skladová prodejka pro bankovní tiskárny (včetně údajů EET) šíře 80 mm s příspěvkem na recyklaci za 1 ks v uživatelském poli 1

PR8RPKG - Skladová prodejka pro bankovní tiskárny (včetně údajů EET) šíře 80 mm s příspěvkem na recyklaci za 1 kg v uživatelském poli 1

blank

blank

Doporučujeme Vám nové tiskové formuláře nastavit do Typů vystavených faktur a Typů skladových prodejek a tyto vlastní Typy dokladů použít při tvorbě dokladů.

blank

Při tisku dokladu se vždy používá aktuální sazba RP nastavená na Kartě zásoby. To znamená, že pokud se mění výše RP pro danou zásobu, přičemž doklady tisknete také zpětně, tak je třeba založit novou Kartu zásoby s novou sazbou RP. Na původní Kartě zásoby zůstane původní sazba RP pro potřeby zpětného tisku dokladů.

Hromadné nastavení RP na zásobách

V Money S3 není samozřejmě nutné na každou zásobu nastavovat sazbu RP ručně. K dispozici jsou např. dvě níže popsané metody, jak poměrně jednoduše nastavit sazbu RP na zásoby hromadně.

Hromadné operace

Tato metoda je vhodná, pokud se rozhodnete, že budete zásoby se stejnou sazbou RP mít zařazené ve stejných Skladových skupinách. Toto je výhodné jednak proto, že každá nově založená Karta zásoby v této skupině bude mít automaticky nastavenu aktuální sazbu RP a hlavně pak lze velmi jednoduše sazbu RP hromadně dosadit na všechny zásoby ve skupině.

1. Na kartě Skladové skupiny na záložce Přednastavení a spodní záložce Uživatelská pole nastavíte správnou sazbu RP pro jednotlivé skladové skupiny.

blank

2. Označíte všechny Zásoby ve Skladových skupinách, u kterých potřebuje nastavit sazbu RP.
3. V seznamu Zásoby na skladě / Hromadné operace vyberete volbu Změny konfiguračních údajů zásob.
4. Na straně 2/3 a na záložce Uživatelská pole zvolíte u pole Příspěvek na recyklaci v roletové nabídce možnost ze skupiny.
5. Tlačítkem Další přejdete na další stranu, kde dokončíte hromadnou operaci. Před dokončením doporučujeme nejprve pomocí tlačítka Zobrazit změny zkontrolovat, zda hromadná operace dopadne podle Vašich představ a až poté se zapnutým přepínačem Provést zálohu kliknete na tlačítko Dokončit.

Poznámka: Není nezbytně nutné využívat přebírání RP ze Skladové skupiny. Je také možné označit zásoby které mají mít společnou sazbu RP a z roletové nabídky místo „ze skupiny“ vybrat volbu „nastavit“. Následně už jen stačí zadat sazbu RP a dokončit hromadnou operaci.

blank

Import z Excelu

Tuto metodu využijete v situaci, kdy máte RP k jednotlivým zásobám vedené v excelovém souboru. Tento soubor ale musí kromě sloupce s RP obsahovat také sloupec, podle kterého je možné jednoznačně identifikovat zásobu. Takovým sloupcem může být Katalog, Zkratka, Čárový kód, PLU nebo GUID.

Postup importu:

1. V seznamu Zásoby na skladě kliknete na volbu Import z Excelu.
2. Na záložce Formát nastavíte cestu k excelovému souboru a Režim zpracování nastavíte na „jen oprava“. Pokud jsou v excelu názvy sloupců na prvním řádků, nechte tuto volbu zapnutou.

blank

3. Na záložce Kmenové karty vyberete nejprve sloupec, podle kterého lze v excelovém souboru identifikovat jednotlivé zásoby a nastavíte u toho sloupce, že se jedná o „klíč“. V našem příkladu budeme jednotlivé zásoby identifikovat podle katalogu, který je v excelovém souboru ve sloupci Číslo katalogu. Ostatní sloupce nenastavujte.

blank

4. Na záložce Zásoby vyberete ze seznamu Sklad, na kterém potřebujete RP nastavit. Nic jiného nenastavujte.

blank

5. Na záložce Uživatelská pole zvolíte sloupec, ve kterém se nachází sazba RP za 1 ks nebo kg a zapnete přepínač vlevo. V našem příkladu se jedná o sloupec Příspěvek na recyklaci.

blank

6. Operaci dokončíte pomocí tlačítka Spustit import. Výsledkem bude, že se na Karty zásoby, které byly identifikovány podle zvoleného klíče, dosadí sazba RP ze zvoleného sloupce.

blank

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení