Rozšíření Money S3 - dokoupení dalších modulů a počtu licencí

Tento návod popisuje postup při zakoupení nového modulu k Money S3 nebo rozšíření počtu licencí.

Ve chvíli, kdy dokoupíte nový modul Money S3, dostáváte Přídavný kód k Licenčnímu číslu. Dle stavu připojení k internetu (on-line či off-line) zadáte kód do programu následujícím způsobem:

On-line

  • Na kartě Money / Nápověda, kontakty spustíte Licenční manažer, kde v záložce Obsah licence tlačítkem Aktualizovat moduly provedete automatickou aktivaci nově zakoupených modulů.
  • Po zavření okna Licenční manažer program automaticky zpřístupní nově zakoupené moduly.
11051

Licenční manažer - Aktualizovat moduly

Off-line

  • Na kartě Money / Nápověda, kontakty spustíte Licenční manažer a přepnete se do záložky Obsah licence. Pokud máte licenční soubor, provedete volbu Načíst ze souboru. Pokud nemáte licenční soubor, provedete volbu  Zapsat ručně.
111007

Licenční manažer - načíst ze souboru, zapsat ručně

POZNÁMKA:
Pro pohodlnější práci při zadávání Licenčního čísla a Přídavných kódů si můžete u našeho obchodního oddělení vyžádat zaslání licenčního souboru „S3.licence.csw“ na e-mailu: brno@old.money.cz, nebo tel.: 549 522 511.

Načíst ze souboru - pokud jste si zažádali na obchodním oddělení o zaslání licenčního souboru S3.licence.csw, pak máte tyto možnosti:

  • Soubor S3.licence.csw spustíte přímo z média dvojitým kliknutím.
  • Pokud jste si soubor uložili, tlačítkem Načíst ze souboru otevřete okno pro vyhledání souboru S3.licence.csw ve vašem počítači a soubor otevřete.
  • Automaticky se provede aktualizace všech vašich zakoupených modulů.

Zapsat ručně -  tuto volbou zapíšete přídavné kódy k zakoupeným modulům ručně podle vytištěného Rozpisu modulů licence Money S3.

Po zavření okna Licenční manažer program automaticky zpřístupní nově zakoupené moduly.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přes Zákaznický portál, nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny