Síťová instalace Money S3

Postup při instalaci síťové verze Money S3

Instalace programu v počítačové síti sestává z několika kroků. Po nutné přípravě sítě musí být Money S3 nejprve instalováno na Serveru (počítači, na němž budou uložena veškerá data). Současně je nutné zvolit místo, na kterém bude instalován Licenční server. Posledním krokem je pak instalace jednotlivých Klientů (stanic, na nichž bude Money S3 provozováno).

Instalace serveru

Po přípravě sítě následuje instalace aplikace Licenční server na serverový počítač (hlavní stanici). Stažení instalačního balíčku Licenčního serveru je možné ze zákaznického portálu. Zde nejprve zvolíte produkt Money S3, poté vpravo zadáte vaše licenční číslo a vstoupíte do sekce pro stažení potřebných souborů.

Po stažení instalačního balíčku pro Licenční server spustíte instalaci dvojklikem na stažený soubor. Instalaci projdete tlačítkem Další, Další, Instalovat.

Instalace Licenčního serveru

Instalace Licenčního serveru

Instalace programu

Po instalaci aplikace Licenční server je možné přejít k instalaci samotného programu Money S3. Postup je následující:

 • Jako způsob instalace zvolte Pokročilá.
 • Zatrhněte souhlas s Licenčními podmínkami.
 • Jako typ instalace vyberte Server.
 • Zvolte druh síťového protokolu pro komunikaci ovladačů síťového klíče (TCP/IP nebo IPX/SPX).

Poznámka: Příslušné síťové protokoly musíte mít samozřejmě v síti nainstalovány, jinak se jejich volba při instalaci nepovolí.

Umístění licence

Umístění licence

Na stejné kartě je potřeba zvolit, na kterém místě sítě je nainstalovaný licenční server. Průvodce nabízí tyto možnosti:

 • Nastavit parametry přístupu k licenčnímu serveru ručně – je volba určená správcům sítě, kteří tak můžou zadat přímo počítač, na němž je klíč umístěn, a číslo portu pro komunikaci. Tuto volbu použijete v případě, kdy byl již na server nainstalován licenční server.
  Nastavení parametrů přístupu k licenčnímu serveru

  Nastavení parametrů přístupu k licenčnímu serveru

  Poznámka: Informace pro správné ruční nastavení získáte z licenčního serveru na počítači, na kterém byl nainstalován. Zde použijte volbu Info, kde naleznete příslušné informace pro nastavení přístupu k síťovému klíči u jednotlivých instalací Money S3. Tyto údaje se liší podle zvoleného protokolu.

  Doporučujeme vždy zadat název serveru, namísto IP adresy serveru, dynamické přidělování IP adres může mít za následek zrušení vazby na Licenční server.

  UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte si ve Firewallu OS Windows (Ovládací panely), zdali máte povolený port 511, na kterém běží služba Licenční server, který přiděluje licence jednotlivým stanicím ve vaší firemní síti. Pro funkčnost komunikace serveru se stanicemi je třeba mít port 511 povolen.

 • Vyhledat licenční server na síti – je volba, která hledá síťový klíč ve vaší síti automaticky. Tuto volbu použijete v případě, kdy byl již na server nainstalován licenční server. Operace může trvat delší dobu, pokud je síť rozsáhlá. Při nalezení každého běžícího licenčního serveru v síti se program zeptá, zda jej chcete použít. V případě záporné odpovědi program pokračuje v hledání tak dlouho, dokud si nevyberete některého z nich, anebo dokud neprohledá celou síť. Poté vám program nabídne seznam, kde si jednoho z licenčních serverů zvolíte.

  UPOZORNĚNÍ: Automatické vyhledání licenčního serveru je závislé na správném nastavení zvoleného síťového protokolu.

  Pokračujete tlačítkem Další.

  Programová část Money S3 se u 32bitových systémů implicitně instaluje na disk C do adresáře C:Program FilesSolitea Money S3. U 64bitových do adresáře C:Program Files (x86) SoliteaMoney S3.

  Datová část Money S3 je umístěna podle typu operačního systému: Windows 7, 8, 8.1, 10: C:UsersPublicDocumentsSoliteaMoney S3

  Cílová složka programu a dat

  Cílová složka programu a dat

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na operačních systémech Windows 7, 8, 8.1, 10 může při nedostatečných právech zápisu na datovou část Money S3 v kombinaci se zapnutým nástrojem řízení uživatelských účtů (UAC) dojít k virtualizaci dat. Z tohoto důvodu instalační průvodce vždy u cílové složky pro datovou část Money S3 z bezpečnostních důvodů implicitně nastavuje plná práva zápisu pro skupinu USERS (tímto je virtualizace vyloučena). Pokud změníte cílovou složku datové části Money S3, doporučujeme přepínač Ponechat stávající přístupová práva na cílové složce pro Data nezatržený (tímto je virtualizace také vyloučena). V případě, kdy preferujete ponechat stávající práva na vámi vybraném adresáři, lze zatrhnout přepínač Ponechat stávající přístupová práva na cílové složce pro Data. V tomto případě je však nutné zajistit, aby vámi vybraná složka pro datovou část obsahovala plné právo zápisu pro skupinu USERS, jinak hrozí virtualizace dat. V žádném případě nedoporučujeme datovou část Money S3 umístit do složky C:Program Files, případně C:Program Files (x86). Tyto složky jsou systémem chráněny a riziko virtualizace je velmi vysoké.

Nasdílení datové části Money S3

Instalací Money serveru se vytvoří v adresáři SoliteaMoneyS3 ve veřejných dokumentech podadresáře „Bin“ a „Data“. Tento podadresář obsahuje mimo jiné vždy společná data a agendy, včetně instalačního souboru Klientsetup.exe, který je nezbytný pro instalaci klientů.

UPOZORNĚNÍ: Podadresář „Data“ je nutné nastavit jako sdílený s oprávněním pro plný přístup.

Klientská instalace

Ve chvíli, kdy na serveru máte správně nainstalované Money S3, můžete přistoupit k instalaci jednotlivých klientů. Z připojené síťové jednotky spustíte na klientské stanici instalaci programu pomocí Klientsetup.exe.

Připojení nasdílené jednotky

Na stanici je nutné nasdílený adresář serveru připojit jako síťovou jednotku (např. M:) a zatrhnout políčko Znovu připojit při přihlášení.

Instalační program ani Money S3 neznají tzv. UNC názvy složek (tj. síťové cesty, např. PocitacMoneyMoneyS3). Místo, kam chcete Money instalovat, musí být tedy nastaveno jako logický disk (např. M:MoneyS3 – logický disk M můžete nastavit v Okolních počítačích pomocí volby Soubor/Připojit síťovou jednotku).

UPOZORNĚNÍ: Používáte-li na klientských stanicích operační systém Windows 7 se zapnutým „Řízením uživatelských účtů (UAC)“, postupujte při instalaci klientské části Money S3 podle následujícího postupu. U operačního systému Windows 8 a vyšší je nutné aplikovat níže uvedený postup bez ohledu na zapnutí nebo vypnutí nástroje “Řízení uživatelských účtů (UAC).:

 1. Pro připojení (namapování) sdílené síťové jednotky na klientské stanici doporučujeme použít např. Total Commander, který nejprve spustíte v režimu správce (přes pravé tlačítko myši s volbou „Spustit jako správce“).
 2. Po spuštění v Total Commanderu v režimu správce lze přes horní záložku Síť/Připojit síťovou jednotku standardním způsobem nasdílený adresář data připojit jako disk M:.
 3. Po spuštění instalačního programu pokračujte v instalaci podle níže uvedeného postupu.

Instalace klienta se liší podle toho, zda pro něj využijete licenci ze serveru, nebo pro něj máte zakoupenu lokální licenci.

Instalace klienta se síťovou licencí

Po spuštění Průvodce instalací program nejprve hledá síťovou licenci podle nastavení serveru. Pokud ji nalezne, oznámí vám její číslo na další kartě průvodce. V průvodci nastavíte volbu Licenci převzít ze serveru.

UPOZORNĚNÍ: V případě, kdy Licenční server nebyl nalezen, je třeba na serveru zkontrolovat ve Firewallu OS Windows (Ovládací panely), zdali máte povolený port 511, na kterém běží služba Licenční server, který přiděluje licence jednotlivým stanicím ve vaší firemní síti. Pro funkčnost komunikace serveru se stanicemi je třeba mít port 511 povolen.

Je-li licence nastavena, je třeba určit adresář, do něhož bude Money instalováno. Při klientské instalaci se na příslušný počítač standardně instaluje vše potřebné.

Tlačítkem Instalovat celý proces dokončíte.

Po instalaci je nutné připojit síťovou jednotku v menu Tento počítač/Počítač pomocí volby Soubor/Připojit síťovou jednotku a zatrhnout políčko Znovu připojit při přihlášení.

Síťová jednotka M: bude tedy připojena jak v režimu správce, tak i v režimu běžného uživatele Windows.

Instalace klienta s lokální licencí

Po spuštění Průvodce instalací program nejprve hledá síťovou licenci podle nastavení serveru. Pokud ji nalezne, oznámí vám její číslo na další kartě průvodce.

V průvodci nastavíte volbu Použít lokálně umístěnou licenci.

Další postup je již stejný, jako při instalaci se síťovou licencí – vyberete adresář, případně i komponenty, které požadujete na počítač nainstalovat.

Po instalaci je nutné připojit síťovou jednotku v menu Tento počítač pomocí volby Soubor/Připojit síťovou jednotku a zatrhnout políčko Znovu připojit při přihlášení.

Síťová jednotka M: bude tedy připojena jak v režimu správce, tak i v režimu běžného uživatele Windows.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přes Zákaznický portál, nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

Minikurz online

Buďte
u toho