Úvod / Návody / Sleva 5% na sociální pojištění za zaměstnavatele
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Sleva 5% na sociální pojištění za zaměstnavatele

  Od 1.2.2023 mohou zaměstnavatelé, u vybraných skupin zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek, uplatnit slevu na pojistném na sociální zabezpečení. Sleva ve výši 5 % se uplatňuje u odvodu zaměstnavatele. Pro zaměstnance se nic nemění.

  Legislativa:

  Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném za kalendářní měsíc za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • zaměstnanec je starší 55 let,
  • zaměstnanec pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu; za rozhodnutí příslušného orgánu se považuje rozhodnutí uvedené v § 7 odst. 10 zákona o státní sociální podpoře,
  • zaměstnanec pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost); osoba blízká se posuzuje podle § 24 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění,
  • zaměstnanec se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem; studium se posuzuje podle § 21 odst. 1 písm. a), § 22 a § 23 zákona o důchodovém pojištění,
  • zaměstnanec v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle § 109 nebo § 109a zákona o zaměstnanosti, nebo
  • zaměstnanec je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti,
  • zaměstnanec je mladší 21 let (v tomto případě, jak již bylo uvedeno, neplatí podmínka kratšího pracovního úvazku).

  Nastavení v programu Money S3:

   

  Nastavení se provádí přímo na kartě zaměstnance v záložce „Sociální pojištění“. Po zapnutí přepínače se zpřístupní další nastavení. Důvod uplatnění slevy je povinné pole. V seznamu pracovních poměrů se nabízí jen běžné pracovní poměry. Začátek uplatnění slevy se vyplní automaticky. Díky tomu není nutné v únoru zakládat další období zaměstnance (na lednové mzdě se sleva neuplatní).

  blank

  Nastavení nelze provést přes hromadné změny zaměstnanců, protože kromě zapnutí přepínače je nutné také vyplnit „důvod uplatnění slevy“, bez kterého nelze kartu zaměstnance uložit.

  Aby bylo možno slevu uplatnit, je potřeba dodržet několik podmínek. Úvazek daného zaměstnance (dle nastavení na kartě zaměstnance) musí být v rozsahu 8 až 30 hodin týdně. Pokud tato podmínka není splněna, sleva na mzdě není uplatněna a nelze ji ani ručně zapnout. Výjimku tvojí zaměstnanci, kteří mají jako důvod změny uveden „osoba mladší 21 let“ – u těchto osob není nutné splnit podmínku zkráceného úvazku. Všechny další kontroly ale splnit musí.

  Při splnění podmínky na zkrácený úvazek se dále na mzdě kontroluje:

  • Maximální počet odpracovaných hodin 138
  • Vyměřovací základ je maximálně 1,5 průměrné mzdy
  • Průměrný hodinový výdělek je maximálně 1,15 % průměrné mzdy

  Pokud dané podmínky nejsou na mzdě splněny, pak se sleva na mzdě neuplatní (vypne se přepínač), uživatel je na to upozorněn červeným vykřičníkem, na kterém je nápověda s přesným vysvětlením, proč slevu nelze uplatnit. Přepínač si ale uživatel může ručně zapnout.

  blank

  Při výpočtu celkového odvodu zaměstnavatele za zaměstnance se postupuje tak, že se sečtou všechny nezaokrouhlené odvody před slevou, celková částka se zaokrouhlí na koruny nahoru. Od této částky se pak odečte součet všech slev, který se také zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

  Přehled o výši pojistného ČSSZ - PVPOJ_2023 v 1.00  I/2023 - platnost od 1.1.2023

  • Nový formulář, ve kterém se vykazují uplatněné slevy a také jmenný seznam zaměstnanců, u kterých k uplatnění slevy došlo.

  blank

  Spolu s novou legislativní změnou byla vydána i tisková sestava Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném.

  blank

  Pokud se tedy zaměstnavatel rozhodne danou slevu na pojistném využívat je povinen tuto skutečnost nejdříve nahlásit prostřednictvím tohoto oznámení. Za fyzickou osobu může slevu uplatnit pouze jeden zaměstnavatel, a to ten, který záměr oznámí jako první.

  blank

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

  V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

  blank
  Objevte i vy
  nová online
  školení
  Vybrat školení
  Zavřít reklamu
  Objevte si vy nová online školení