• Domů > Návody > Tisky při odchodu zaměstnance v případě daňové evidence

Tisky při odchodu zaměstnance v případě daňové evidence

Publikováno 13. 11. 2012

Co je nutné vytisknout při odchodu zaměstnance a jak to provedete v případě vedení daňové evidence?

Při odchodu zaměstnance jste povinni předat Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list) a Potvrzení o zdanitelných příjmech.
Než přistoupíte k tisku, na Kartě zaměstnance / Osobní údaje musíte doplnit datum odchodu.

 

Karta zaměstnance

 

  • Oba tyto formuláře vytisknete přímo z nabídky v seznamu Zaměstnanci / Tisk / Další sestavy / Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list) a Potvrzení o zdanitelných příjmech (Tisk / Daňové sestavy).
  • Využili jste i zadání odpracované doby z předchozího zaměstnaní. Při nastavení tisku Zápočtového listu doplníte požadované údaje dle skutečnosti (např. způsob odchodu, dosažené vzdělání, atd.).

Zápočtový list

 

  • Po doplnění potvrdíte Tisk.
  • Při zpracování Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) musíte dbát na to, aby bylo správně v záhlaví formuláře vyznačeno, že poplatník podepsal prohlášení a ve spodní části formuláře vyplněno, že roční zúčtování daně nebylo provedeno. Pak přistoupíte k volbě Tisk.

Potvrzení o zdanitelných příjmech