Úvod / Návody / Tuzemská přenesená daňová povinnost
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Tuzemská přenesená daňová povinnost

Před samotným zápisem doporučujeme zkontrolovat nastavení účetního roku, kde můžete zadat vybrané texty položek, předkontace (pouze v případě podvojného účetnictví), členění DPH i typ dokladu. Tyto přednastavené parametry se automaticky dosazují do generování interního dokladu.

blank

V části Zaúčtování s nárokem na odpočet daně zadáváte potřebné údaje pro obě daňové položky: Povinnost přiznat daň a Nárok na odpočet daně.

Text položky – program automaticky doplňuje texty do položek Interního dokladu. Chcete-li si je změnit, napište text do pole Text položky.

Předkontace – doplníte předkontaci ze seznamu Předkontací.

blank

Členění DPH – vyberete ze seznamu členění DPH (19Ř10,11).

V případě stavebních a montážních prací využijte v připraveném seznamu členění DPH 19Ř10,11_S.

Typ dokladu – vyberete Typ interního dokladu ze seznamu. Údaje z typu dokladu se přenáší do vytvářeného Interního dokladu (zejména číselná řada).

Limity pro režim přenesené daňové povinnosti – pro jednotlivé předměty plnění si můžete nadefinovat jejich výši limitu. U vybraných předmětů plnění (12-17) se uplatní reverse charge pouze v případě, kdy dojde k překročení limitu.

 Faktura přijatá

Přijatou fakturu od tuzemského dodavatele zapíšete do Money S3 standardním postupem. Důležité je správné vyplnění Členění DPH, které je v tomto případě 19Ř00P – Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu) a současně doklad musí mít uvedeny nulové částky v kolonkách pro DPH.

Tip!

Pokud budete tento doklad zadávat jako doklad s položkami a budete chtít použít aparát automatického generování Interního dokladu pro daň, je potřebné zadávat Typ ceny jako „jen základ“, uvést správnou sazbu DPH.

Po uložení takto zaevidované přijaté faktury se Vám v seznamu Faktur přijatých zpřístupní tlačítko Reverse Charge, které automaticky generuje Interní doklad.

V okně generování Reverse charge je zapotřebí:

Nastavit, zda se v Interním dokladu vytvoří obě položky, nebo pouze jedna z nich:

  • s položkami pro přiznání daně
  • s položkami pro odpočet daně

Podle nastavení se vytvoří položky pro přiznání daně (uskutečněná plnění), anebo položky pro nárok na odpočet daně (přijatá plnění) pro každou sazbu DPH zvlášť.

V případě, že datum pro přiznání daně a datum nároku na odpočet, bude odlišné (odpočet si budete nárokovat později), je nutné vystavit dva Interní doklady s jiným datem zdanitelného plnění.

UPOZORNĚNÍ: Datum zdanitelného plnění se přebírá z faktury a je zapotřebí ho zadat správně podle zákona o DPH podle data dodávky, resp. vystavení přijatého dokladu.

Vzorový příklad v Podvojném účetnictví

Pro příklad jsme vybrali specificky přenesenou daňovou povinnost v případě stavebních prací.

Faktura přijatá:

blank

Nastavení reverse charge:

blank

Vzor generovaného interního dokladu:

blank

Po vyplnění a uložení tohoto Interního dokladu program provede následně zaúčtování. Základ a DPH tohoto dokladu vstupují do Přiznání k DPH, jak na straně přijatých, tak i na straně uskutečněných zdanitelných plnění a nevzniká tedy povinnost platby daně.

blank

Vzorový příklad v Daňové evidenci

Pro příklad jsme vybrali specificky přenesenou daňovou povinnost v případě stavebních prací.

Faktura přijatá:

blank

Nastavení reverse charge:

blank

Vzor generovaného interního dokladu:

blank

Po vyplnění a uložení tohoto Interního dokladu program provede následně zaúčtování. Základ a DPH tohoto dokladu vstupují do Přiznání k DPH, jak na straně přijatých, tak i na straně uskutečněných zdanitelných plnění a nevzniká tedy povinnost platby daně.

 

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení