Skrýt menu
Skrýt formulář
  • Domů » Návody » Ukončení kalendářního roku ve mzdové agendě daňové evidence

Ukončení kalendářního roku ve mzdové agendě daňové evidence

Ukončení roku v daňové evidenci v případě mzdové agendy zahrnuje několik málo úkonů, které vám předvede tento účetní příklad.

Na konci roku provedete tisky mzdových sestav.
Tisky sestav pro jednotlivé zaměstnance naleznete v seznamu Zaměstnanců, v nabídce Tisk.

  • Každému zaměstnanci vytisknete Kartu zaměstnance. Rozsah sestavy máte možnost zvolit v Nastavení částí pro tisk karty zaměstnance. Pozn.: Vzhledem k tomu, že se jedná o archivní tisky volte tisk v plné sestavě.

Tisk karty zaměstnance

  • K vytištěné Kartě zaměstnance připojíte Mzdový list ze seznamu Zaměstnanců / Tisk / Mzdový list. Zde máte možnost nastavit období a další volby pro tisk. Po potvrzení kalendářního roku proběhne samotný tisk.
  • Evidenční list důchodového zabezpečení vytisknete ze seznamu Zaměstnanců / Tisk / Sociální pojištění / Evidence důchodového pojištění. Pokud se vám nezobrazil variabilní symbol vaší organizace, pak jej musíte zadat na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení agendy záložka Mzdy.
    UPOZORNĚNÍ: Kód činnosti musí být zadán v Kartě pracovního poměru, jinak se nepřenese do formuláře!
  • K výpočtu daně z příjmů fyzických osob pro jednotlivé zaměstnance (tzv. roční zúčtování daně) použijete sestavu ze seznamu Zaměstnanců / Tisk / Daňové sestavy / Daň z příjmů fyzických osob. V této sestavě máte možnost editace – tzn., pokud zaměstnanec nastoupil během roku, změníte výši základu daně, částku sražené daně, popřípadě zadáte další nezdanitelné částky. Automaticky se vám vypočte přeplatek, který zaměstnanci vrátíte.
  • Za vaši společnost jste povinni odevzdat do 20. února následujícího roku přehled o sražených a odvedených daní ze závislé činnosti a daně srážkové. K tomu vám slouží tisková sestava Vyúčtování daně z příjmů a Vyúčtování srážkové daně z příjmů. Do těchto sestav se vám automaticky přenesou sražené daně ve zpracovaných mzdách. Doplníte pouze požadované údaje, jako k FÚ, čísla účtů a data. Částky, o které byl odvod pokrácen ve výši vyplaceného přeplatku na dani za předcházející rok se zohlední ve sloupci č. 4. Pozn. Přeplatky musí být zadány ve zpracovaných mzdách na řádku Přeplatek DPFO, aby se dobře pokrátily z měsíčních plateb na FÚ a na konci roku se projevily v tiskové sestavě.
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přes Zákaznický portál, nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

Ivana Langerová

DPH událost
roku 2021