Skrýt menu
Skrýt formulář
 • Domů » Návody » Ukončení kalendářního roku ve mzdové agendě podvojného účetnictví

Ukončení kalendářního roku ve mzdové agendě podvojného účetnictví

Příklad vám ukáže, jak ukončit mzdové agendy podvojného účetnictví.

 • Na konci roku provedete tisky mzdových sestav.
 • Tisky sestav pro jednotlivé zaměstnance najdete v seznamu Zaměstnanci, v nabídce Tisk.
 • Každému zaměstnanci vytisknete Kartu zaměstnance. Rozsah sestavy máte možnost zvolit v Nastavení částí pro tisk karty zaměstnance. Pozn.: Vzhledem k tomu, že se jedná o archivní tisky, zvolte tisk v plné sestavě.
  K vytištěné Kartě zaměstnance připojíte Mzdový list ze seznamu Zaměstnanci / Tisk / Mzdový list. Zde máte možnost nastavit  období a další volby pro tisk. Po potvrzení kalendářního roku proběhne samotný tisk.

Tisk karty zaměstnance

 • Evidenční list důchodového zabezpečení vytisknete Zaměstnanců / Tisk / Sociální pojištění  / Evidence důchodového pojištění. Pokud se vám nezobrazil variabilní symbol vaší organizace, musíte jej zadat na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení agendy záložka Mzdy.
 • UPOZORNĚNÍ: Kód činnosti musí být zadán v Kartě pracovního poměru, jinak se nepřenese do formuláře!
 • K výpočtu daně z příjmů fyzických osob pro jednotlivé zaměstnance (tzv. roční zúčtování daně) použijete sestavu ze seznamu  Zaměstnanců / Tisk / Daňové sestavy / Daň z příjmů fyzických osob. V této sestavě máte možnost editace – tzn. pokud zaměstnanec nastoupil během roku, změníte výši základu daně, částku sražené daně, popřípadě zadáte další nezdanitelné částky. Automaticky se vám vypočte přeplatek, který zaměstnanci vrátíte.
 • Za vaši společnost jste povinni odevzdat do 20. února následujícího roku přehled o sražených a odvedených daní ze závislé činnosti a daně srážkové. K tomu vám slouží tisková sestava Vyúčtování daně z příjmů a Vyúčtování srážkové daně z příjmů. Do těchto sestav se vám automaticky přenesou sražené daně ve zpracovaných mzdách. Doplníte pouze požadované údaje, jako k FÚ, čísla účtů a data. Částky, o které byl odvod pokrácen výši vyplaceného přeplatku na dani za předcházející rok zohlední ve sloupci č. 4. Pozn. Přeplatky musí být zadány ve zpracovaných mzdách na řádku Přeplatek DPFO, aby se dobře pokrátily z měsíčních plateb na FÚ a na konci roku se projevily v tiskové sestavě.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přes Zákaznický portál, nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).