Úvod / Návody / Ukončení kalendářního roku ve mzdové agendě
Nový modul
Inbox
Vyčítání faktur a elektronický archiv v jednom.
To chci v Money S3

Ukončení kalendářního roku ve mzdové agendě

Příklad vám ukáže, jak ukončit mzdové agendy na konci roku

Tento postup je shodný pro použití v podvojném účetnictví i daňové evidenci.

 • Na konci roku provedete tisky mzdových sestav.
 • Tisky sestav pro jednotlivé zaměstnance najdete v seznamu Režie /Zaměstnanci, v nabídce Tisk a export.
 • Každému zaměstnanci vytisknete Kartu zaměstnance. Rozsah sestavy máte možnost zvolit v Nastavení částí pro tisk karty zaměstnance.
  Poznámka: Vzhledem k tomu, že se jedná o archivní tisky, zvolte tisk v plné sestavě. 
 • K vytištěné Kartě zaměstnance připojíte Mzdový list ze seznamu Režie /Zaměstnanci / Tisk a export / Mzdový list. Zde máte možnost nastavit období a další volby pro tisk.
  blank
 • Evidenční list důchodového zabezpečení vytisknete ze seznamu Režie /Zaměstnanci / Tisk a export / Sociální pojištění / Evidence důchodového pojištění. Pokud se vám nezobrazil variabilní symbol vaší organizace, musíte jej zadat na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení agendy záložka Mzdy.
  UPOZORNĚNÍ: Kód činnosti musí být zadán v Kartě pracovního poměru, jinak se nepřenese do formuláře! 
 • K výpočtu daně z příjmů fyzických osob pro jednotlivé zaměstnance (tzv. roční zúčtování daně) použijete sestavu ze seznamu Režie /Zaměstnanci / Tisk a export / Daňové sestavy / Daň z příjmů fyzických osob. V této sestavě máte možnost editace – tzn. pokud zaměstnanec nastoupil během roku, změníte výši základu daně, částku sražené daně, popřípadě zadáte další nezdanitelné částky. Automaticky se vám vypočte přeplatek, který zaměstnanci vrátíte. 
 • Za vaši společnost jste povinni odevzdat do 20. února následujícího roku přehled o sražených a odvedených daní ze závislé činnosti a daně srážkové. K tomu vám slouží tisková sestava Vyúčtování daně z příjmů a Vyúčtování srážkové daně z příjmů. Do těchto sestav se vám automaticky přenesou sražené daně ve zpracovaných mzdách. Doplníte pouze požadované údaje, jako k FÚ, čísla účtů a data. Částky, o které byl odvod pokrácen výši vyplaceného přeplatku na dani za předcházející rok zohlední ve sloupci č. 4.
  Poznámka: Přeplatky následně musí být zadány ve zpracovaných mzdách na řádku Přeplatek DPFO, aby se dobře pokrátily z měsíčních plateb na FÚ a na konci roku se projevily v tiskové sestavě. Přeplatek DPFO doplníte přes Režie / Zaměstnanci / Karta zaměstnance / záložka Vyúčtování
  blank
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

Nový modul
Inbox
Vyčítání faktur a elektronický archiv v jednom.
To chci v Money S3
Zavřít reklamu
Nový modul: Inbox
Vyčítání faktur a elektronický archiv v jednom.