Úvod / Návody / Úprava definice účetního výkazu
Nový modul
Inbox
Vyčítání faktur a elektronický archiv v jednom.
To chci v Money S3

Úprava definice účetního výkazu

Tento návod popisuje úpravu účetních výkazů, např. z důvodu potřeby přeúčtovat krátkodobé pohledávky na dlouhodobé.

Účetní výkazy naleznete na kartě Účetnictví / Úč. výkazy. Přes volbu Upravit definici vstoupíte do seznamu námi definovaných sestav, které si můžete volbou Kopírovat duplikovat a upravit dle vlastní definice.

blank
blank

Pro příklad si pojďme zkopírovat výkaz Rozvahy v plném rozsahu, kde si upravíme definici řádku 48 (Dlouhodobé pohledávky) a 58 (Krátkodobé pohledávky). Provedeme rozdělení na krátkodobé a dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů. V účtové osnově dané agendy mám analyticky rozdělený účet 311.
311100 – Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů
311200 – Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů.

Nejdříve se pojďme podívat, jak jsou jednotlivé řádky ve výkazu definovány:
Řádek 48 (C.II.1.1.):
blank

Řádek 58 (C.II.2.1.)
blank

Ve výchozích definicích tedy vidíme, že řádek 48 je „nedefinováno“, tedy nebude řádek vypočítán. V řádku 58 již výpočet vidíme a počítá se jako součet konečných zůstatů účtů a všech jejich analytik (definováno *) 311, 312, 313 a 315 na stranách MD. Nyní potřebujeme účet 311 rozdělit dle zadání příkladu. Pro úpravu výpočtu stačí kliknout na daný řádek a otevře se detail výpočtu.

blank

Uvnitř tabulky ve vzorci nyní provedeme úpravu zápisu: „KZ(311*,MD)“ na „KZ(3111*,MD)“
V původním zápisu Money S3 do výkazu načítalo konečný zůstatek účtu 311 všech analytik na straně MD. Opravou zápisu jsme načítání upravili na načítání účtu 3111 a dalších analytik (například 311110, 311101, 311190,311199). Zápis bychom také mohli upravit přímo zapsáním konkrétního účtu v našem příkladu „311100“ - „KZ(311100,MD)“.

blank

Stejným způsobem provedeme úpravu na řádku Řádek 48 (C.II.1.1.) kam místo nedefinováno doplníme následovný výpočet: „KZ(3112*,MD)“ nebo také „KZ(311200,MD)“ .

blank

V posledním kroku si výkaz pojmenujeme dle potřeby.

blank

Výkaz můžeme začít používat. Stejným způsobem můžeme upravovat i další řádky výkazu i jiné výkazy, například Výkaz Zisků a Ztráty.

TIP: pozor na situace, kdy si do účtové osnovy přidáme zcela nový účet (například 399) v tento moment se účet do výkazů načítat nebude a je potřeba následně provést úpravu definic výkazů a zařadit účet do správného řádku, kde jej potřebujeme vykázat. Druhá možnost je ke konci roku obrat účtu přeúčtovat na účet, který definice výkazu obsahuje ve správném řádku vykázání. Pozor také na účtování na účet účtových tříd a účtových skupin – připravené výkazy je ignorují.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

Nový modul
Inbox
Vyčítání faktur a elektronický archiv v jednom.
To chci v Money S3
Zavřít reklamu
Nový modul: Inbox
Vyčítání faktur a elektronický archiv v jednom.