Úvod / Návody / Výdej zboží ze skladu
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Výdej zboží ze skladu

Následující příklady vás naučí vydávat zboží ze skladu mnoha způsoby. Jsou to vystavená faktura (a přímý prodej ze skladu), prodejky a jejich zaúčtování a dodací listy coby součást faktur.

Vystavená faktura – prodej zboží ze skladu

Příklad: 
Firmě Outdoor Sport s.r.o. prodáte 2 ks Stanové kolíky s náhradními tyčkami - SADA.

Postup:

 • Na kartě Obchod / Prodej vyberete volbu Faktury vystavené, tlačítko Přidat fakturu. V našem případě se vám zobrazí Typy vystavených faktur, kde vyberete Zboží.

 

Poznámka:
Budete-li používat Typy dokladů, nadefinujte si na kartě Obchod / Doklady / Typy dokladů. Zde si můžete pro jednotlivé typy dokladů (běžná faktura, zahraniční faktura aj.) nastavit různé číselné řady pro doklady, středisko, zakázku, činnost, texty, zaúčtování nebo formulář pro tisk. Používání typů dokladů není povinné. V menu Nástroje / Nastavení / Uživatelská konfigurace v záložce Fakturace si nastavíte pro faktury číselné řady, předkontace, členění DPH nebo volbu, jak vybírat Typ dokladu (vybraný, zeptat se na typ, aj.) a zda se má doklad automaticky vytisknout. Doporučujeme vám Typy dokladů používat, vzhledem k množství přednastavení si ušetříte čas opakovaným vypisováním. Nastavení v Typu vystavené faktury je prioritní.

 • Zobrazí se Vystavená faktura, kterou můžete začít vyplňovat.
 • Číslo dokladu se zde generuje automaticky dle nastavení v Typu dokladuČíselné řady si definujete na kartě Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady. Pozn.: Jestliže chcete číslo dokladu změnit, klikněte na tlačítko x a následně tlačítko se třemi tečkami, vyvoláte seznam Číselných řad.
 • Do pole Popis se vám automaticky přenese Popis první položky faktury a je možné jej změnit.
 • Dále doplňujete pole objednávka č., variabilní, párovací a konstantní symbol. Způsob platby vybíráte z roletové nabídky.
 • Datum se nabízí aktuální a je možné jej měnit. Pozn.: Stiskem pravého tlačítka myši na kterémkoliv datu se zobrazí interaktivní kalendář, odkud pouhým stiskem levého tlačítka myši přenesete vybrané datum do kolonky ve vystavené faktuře.
 • Datum splatnosti se automaticky doplňuje dle nastavení v Typu dokladu, karta Money / Možnosti a nastavení/ Nastavení účetního roku nebo přímo dle nastavení v Adresní kartě vybraného odběratele.
 • Dále vybíráte Odběratele, tlačítkem se třemi tečkami se zobrazí Adresář pro výběr. Ve skupině obchodní partneři vyberete firmu Outdoor Sport s.r.o. a program přenese údaje do faktury.
 • Dále můžete vybírat ze seznamů – středisko, zakázku a činnost.
 • Nyní zadáte skladovou položku do faktury pomocí tlačítka Přidat zásobu volba Zásobu.
 • Otevře se seznam zásob na skladě. Zde si ve skupině Stany vyberete zásobu „Stanové kolíky s náhr. tyčkami – SADA“ a potvrdíte tlačítkem OK.

blank

 

 • Otevře se okno Karta položky faktury, která je již vyplněná a kurzor je nastaven na doplnění pole Počet MJ. Pozn.: Jelikož se v našem případě jedná o složenou kartu Sada, vidíte ve spodní části rozepsané skladové karty, ze kterých se sada skládá. V poli Počet MJ doplníte 2 a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Následným potvrzením tlačítka OK přenesete položku do Vystavené faktury.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete seznam zásob na skladě a přenesete se přímo do Vystavené faktury, která je již vyplněná.
 • Tlačítkem OK Vystavenou fakturu uložíte a v tento moment je automaticky zboží vyskladněno.
 • Doklad se uloží do Vystavených faktura do Skladových pohybů. Pokud máte nastavenu volbu automatické tvorby skladových dokladů k faktuře na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku záložka Fakturace, vytvoří se automaticky i Skladová výdejka. V podvojném účetnictví vedení skladového hospodářství metodou B je tato volba nepovinná, v metodě A je tvorba dokladů povinná. : Pokud máte na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace záložka Fakturace, záložka Tisk nastaven tisk dokladu, tento se po uložení automaticky vytiskne. Nastavení v Typu vystavené faktury je prioritní.

blank

Prodejka ze skladu

Ve firmě SPORT a.s. prodává obchodník zboží přímo ze skladu, nemá žádný přístup do účetnictví ani do fakturace. V přístupových právech má zpřístupněn pouze Sklad a v Účetnictví / Pokladní doklady. Předpokládáme, že obchodník bude prodávat přímo ze skladu a následně tržbu zaúčtuje pokladním dokladem.

Příklad:
Firmě Sportovní potřeby, s.r.o. prodáte 1 ks zásoby Bota Goretex.
Postup:

 • Na kartě Sklad / Skladové doklady vyberete volbu Prodejka. Následně se otevře Skladová prodejka.

 

Poznámka:
Budete-li používat Typy skladových dokladů, nadefinujte si na kartě Sklad / Nastavení / Skladové seznamy / Typy skladových dokladů. Zde si můžete pro jednotlivé typy dokladů (prodejka, příjemka, výdejka, převodka, výrobka, přijaté a vystavené dodací listy) nastavit různé číselné řady pro doklady, středisko, zakázku, činnost, texty, zaúčtování nebo formulář pro tisk. Používání typů dokladů není povinné. Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace v záložce Sklad si nastavíte pro skladové doklady číselné řady nebo volbu, jak vybírat Typ dokladu (vybraný, zeptat se na typ, aj.) a zda se má doklad automaticky vytisknout. Doporučujeme vám Typy dokladů používat, vzhledem k množství přednastavení si ušetříte čas opakovaným vypisováním. Nastavení v Typu skladového dokladu je prioritní.

 • Zobrazí se Skladová prodejka, kterou můžete začít vyplňovat.
 • Číslo dokladu se zde generuje automaticky dle nastavení na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace záložka Sklad nebo přímo z Typu skladového dokladu. Číselné řady si definujete na kartě Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady. Pozn.: Jestliže chcete číslo dokladu změnit, klikněte na tlačítko x a následně tlačítko se třemi tečkami, vyvoláte seznam Číselných řad.
 • Do pole Popis se vám automaticky přenese Popis první položky prodejky a je možné jej změnit.
 • Datum vystavení a datum skladového pohybu se nabízí aktuální a je možné jej měnit. Pozn.: Stiskem pravého tlačítka myši na kterémkoliv datu se zobrazí interaktivní kalendář, odkud pouhým stiskem levého tlačítka myši přenesete vybrané datum do kolonky ve skladové prodejce.
 • Dále vybíráte Odběratele, tlačítkem se třemi tečkami se zobrazí Adresář pro výběr. Ve skupině obchodní partneři vyberete firmu Sportovní potřeby s.r.o. a program přenese údaje do prodejky.
 • Dále můžete vybírat ze seznamů - středisko, zakázku a činnost.
 • Nyní zadáte skladovou položku do prodejky pomocí tlačítka Přidat zásobu volba Zásobu.
 • Otevře se seznam zásob na skladě. Zde si ve skupině Boty vyberete zásobu „Bota Goretex“ a potvrdíte tlačítkem OK.

blank

 

 • Otevře se okno Přidat položku do prodejky, která je již vyplněná a kurzor je nastaven na doplnění pole Počet MJ.

 

Poznámka: V poli Cenová hladina vidíte, v jaké prodejní ceně se zboží prodává. V poli Ceník se zobrazí prodejní Ceník. Cenovou hladinu a Ceník můžete měnit pouze, je-li v Přístupových právech aktivní přepínač Povolit změny nabídnuté prodejní ceny skladových položek a slevy za doklad. Počet MJ doplníte 1 a potvrdíte tlačítkem OK.

 • Následným potvrzením tlačítka OK přenesete položku do Skladové prodejky.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete seznam zásob na skladě a přenesete se přímo do Skladové prodejky, která je již vyplněná.
 • Tlačítkem OK Skladovou prodejku uložíte a v tento moment je automaticky zboží vyskladněno.
 • Doklad se uloží do Skladových dokladů a v seznamu Skladových pohybů se můžete podívat na vytvořené pohyby se zbožím. Pozn.: Pokud máte na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace záložka Sklad nastaven tisk dokladu, tento se po uložení automaticky vytiskne.

blank

Druhý příklad :
Firmě Outdoor Sport s.r.o. obchodník prodá Raft Caňon 2 ks.
Postup:

 • Na kartě Sklad / Skladové doklady vyberete volbu Prodejka. Následně se otevře Skladová prodejka.

 

Poznámka:

Budete-li používat Typy skladových dokladů, nadefinujte si na kartě Sklad / Nastavení / Skladové seznamy / Typy skladových dokladů. Zde si můžete pro jednotlivé typy dokladů (prodejka, příjemka, výdejka, převodka, výrobka, přijaté a vystavené dodací listy) nastavit různé číselné řady pro doklady, středisko, zakázku, činnost, texty, zaúčtování nebo formulář pro tisk. Používání typů dokladů není povinné. Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace v záložce Sklad si nastavíte pro skladové doklady číselné řady nebo volbu, jak vybírat Typ dokladu (vybraný, zeptat se na typ, aj.) a zda se má doklad automaticky vytisknout. Doporučujeme vám Typy dokladů používat, vzhledem k množství přednastavení si ušetříte čas opakovaným vypisováním. Nastavení v Typu skladového dokladu je prioritní

 • Zobrazí se Skladová prodejka, kterou můžete začít vyplňovat.
 • Číslo dokladu se zde generuje automaticky dle nastavení na kartě Money /Možnosti a nastavení /Uživatelská konfigurace záložka Sklad nebo přímo z Typu skladového dokladuČíselné řady si definujete na kartě Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady. Pozn.: Jestliže chcete číslo dokladu změnit, klikněte na tlačítko x a následně tlačítko se třemi tečkami, vyvoláte seznam Číselných řad.
 • Do pole Popis se vám automaticky přenese Popis první položky prodejky a je možné jej změnit.
 • Datum vystavení a datum skladového pohybu se nabízí aktuální a je možné jej měnit. Pozn.: Stiskem pravého tlačítka myši na kterémkoliv datu se zobrazí interaktivní kalendář, odkud pouhým stiskem levého tlačítka myši přenesete vybrané datum do kolonky ve Skladové prodejce.
 • Dále vybíráte Odběratele, tlačítkem se třemi tečkami se zobrazí Adresář pro výběr. Ve skupině obchodní partneři vyberete firmu Outdoor Sport s.r.o. a program přenese údaje do prodejky.
 • Dále můžete vybírat ze seznamů - středisko, zakázku a činnost.
 • Nyní zadáte skladovou položku do prodejky pomocí tlačítka Přidat zásobu volba Zásobu.
 • Otevře se seznam zásob na skladě. Zde si ve skupině Lodě vyberete zásobu „Raft Caňon“ a potvrdíte tlačítkem OK. Jelikož se jedná o skladovou kartu s evidencí výrobních čísel, není přístupné pole Počet MJ. Tlačítkem Vybrat výrobní číslo otevřete Seznam výrobních čísel, kde si označíte dva řádky výrobních čísel a tlačítkem OK potvrdíte. Tím přenesete výrobní čísla do položky a doplní se automaticky Počet MJ na 2. Další možností je tlačítko Přidat výrobní číslo, kdy přidáte prázdné řádky výrobních čísel, které je možno následně tlačítkem Opravit editovat a výrobní čísla doplnit. (Tuto variantu použijete, pokud máte nastavenu možnost prodeje zásob do mínusu a nemáte naskladněno zboží, včetně zapsaných výrobních čísel.) Při nákupu a naskladnění lodí, buď můžete přesně zapsat výrobní číslo ke každému kusu a následně při prodeji zde toto výrobní číslo Vybrat, nebo můžete při naskladnění přidat pouze prázdná pole výrobních čísel a tato čísla doplňovat až při konkrétním prodeji. Počet MJ se odvíjí podle počtu vybraných výrobních čísel. Pozn.: V poli Cenová hladina vidíte, v jaké prodejní ceně se zboží prodává. V poli Ceník se zobrazí prodejní Ceník. Cenovou hladinu a Ceník můžete měnit pouze, je-li v Přístupových právech aktivní přepínač Povolit změny nabídnuté prodejní ceny skladových položek a slevy za doklad. 

blank

 • Následným potvrzením tlačítka OK přenesete položku do Skladové prodejky.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete seznam zásob na skladě a přenesete se přímo do Skladové prodejky, která je již vyplněná.
 • Tlačítkem OK Skladovou prodejku uložíte a v tento moment je automaticky zboží vyskladněno. Doklad se uloží do Skladových dokladů a v seznamu Skladových pohybů se můžete podívat na vytvořené pohyby se zbožím. Pozn.: Pokud máte na kartě Money / Možnosti a nastavení /Uživatelská konfigurace záložka Sklad nastaven tisk dokladu nebo přímo v Typu skladových dokladů nastaven Tisk, tento se po uložení automaticky vytiskne.

Zaúčtování skladových prodejek

Takto vytvořené Skladové prodejky nyní zaúčtujete jako tržbu ze skladu do pokladny.
Postup:

 • Na kartě Sklad / Zaúčtování / Zaúčtování prodejek se zobrazí okno Zaúčtování skladových prodejek se záložkami Nezaúčtované a Zaúčtované.

blank

 

 • Označíte si obě vytvořené skladové prodejky a zvolíte tlačítko Zaúčtovat.
 • Prvním povinným údajem je Typ pokladního dokladu, který si vytvoříte. Pozn.: Pro jednotlivé typy dokladů si můžete nastavit různé číselné řady pro doklady, středisko, zakázku, činnost, texty, zaúčtování nebo formulář pro tisk. Dále se zobrazí výběr pro zaúčtování Bez položek, Na položky nebo Na skupiny položek. Pozn.: Můžete zaúčtovat každou skladovou prodejku zvlášť na pokladní doklad nebo označit více skladových prodejek a zaúčtovat je hromadně jedním pokladním dokladem.

blank

 • Vyberete si volbu a potvrdíte tlačítko Zaúčtovat.
 • Otevře se Příjmový pokladní doklad s popisem Tržba za prodej ze skladu, doplněna data, a dle nastavení Typu pokladního dokladu členění DPH, číselná řada a tisku dokladu. V uvedeném příkladu se vytvoří dva pokladní doklady. Druhý pokladní doklad musí být vytvořen samostatně, jelikož celková částka včetně DPH je vyšší než limit a současně je na prodejce vyplněno DIČ a tento doklad musí vstoupit do Kontrolního hlášení DPH. Ostatní prodejky nepřesahující limit nebo prodejky bez vyplněného DIČ se zaúčtují jedním souhrnným pokladním dokladem a v Kontrolním hlášení DPH se vykáže číslo pokladního dokladu.

blank

 • Po kontrole údajů tlačítkem OK Pokladní doklad uložíte.
 • Nyní vidíte, že v záložce Nezaúčtované již nejsou vytvořené skladové prodejky, nýbrž se přesunuly do záložky Zaúčtované. Tlačítkem Zdroj se můžete podívat na doklad, kterým byla Skladová prodejka zaúčtována. Tlačítko Změna stavu slouží pouze na přesunutí prodejky ze záložky Zaúčtované do záložky Nezaúčtované. Na již vytvořené zaúčtování v Pokladním dokladu NEMÁ žádný vliv. Pokud tedy chcete nějakou prodejku přeúčtovat, musíte ji nejdříve smazat ve zdrojovém pokladním dokladu, kterým bylo zaúčtování provedeno, následně použít tlačítko Změna stavu a teprve potom vytvořit Pokladní doklad na nové zaúčtování.

Dodací listy

V následujícím příkladu si ukážeme, jak vyskladníme zboží pomocí dodacího listu a následně vytvoříme fakturu.
Příklad:
Obchodník vydá zboží ze skladu, např. 2 ks Stan Camping pro firmu Outdoor Sport s.r.o. Fakturantka však je v kanceláři nad skladem. Pozn.: Předpokládáme, že firma je síťově propojena.
Postup:

 • Na kartě Sklad vyberete volbu Vystavený dodací list.
 • Otevře se Vystavený dodací list pro vyplnění.

 

Poznámka:
Budete-li používat Typy skladových dokladů, nadefinujte si na kartě Sklad / Nastavení / Skladové seznamy / Typy skladových dokladů. Zde si můžete pro jednotlivé typy dokladů (prodejka, příjemka, výdejka, převodka, výrobka, přijaté a vystavené dodací listy) nastavit různé číselné řady pro doklady, středisko, zakázku, činnost, texty, zaúčtování nebo formulář pro tisk. Používání typů dokladů není povinné. Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace v záložce Sklad si nastavíte pro skladové doklady číselné řady nebo volbu, jak vybírat Typ dokladu (vybraný, zeptat se na typ, aj.) a zda se má doklad automaticky vytisknout. Doporučujeme vám Typy dokladů používat, vzhledem k množství přednastavení si ušetříte čas opakovaným vypisováním. Nastavení v Typu skladového dokladu je prioritní.

 • Číslo dokladu se zde generuje automaticky dle nastavení na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace záložka Sklad nebo dle nastavení v Typu skladového dokladu. Číselné řady si definujete na kartě Money / Možnosti a nastavení/Číselné řady. Pozn.: Jestliže chcete číslo dokladu změnit, klikněte na tlačítko x a následně tlačítko se třemi tečkami, vyvoláte seznam Číselných řad.
 • Do pole Popis se vám automaticky přenese Popis první položky prodejky a je možné jej změnit.
 • Datum vystavení a datum skladového pohybu se nabízí aktuální a je možné jej měnit. Pozn.: Stiskem pravého tlačítka myši na kterémkoliv datu se zobrazí interaktivní kalendář, odkud pouhým stiskem levého tlačítka myši přenesete vybrané datum do kolonky v dodacím listu.
 • Dále vybíráte Odběratele, tlačítkem se třemi tečkami se zobrazí Adresář pro výběr. Ve skupině obchodní partneři vyberete firmu Outdoor Sport s.r.o. a program přenese údaje do Vystaveného dodacího listu.
 • Dále můžete vybírat ze seznamů – středisko, zakázku a činnost.
  Nyní zadáte skladovou položku do Vystaveného dodacího listu pomocí tlačítka Přidat zásobu volba Zásobu.
 • Otevře se seznam zásob na skladě. Zde si ve skupině stany vyberete zásobu „Stan Camping“ a potvrdíte tlačítkem OK.

blank

 

 • Otevře se okno Přidat položku do Vystaveného dodacího listu, které je již vyplněné a kurzor je nastaven na doplnění pole Počet MJ. Pozn.: V poli Cenová hladina vidíte, v jaké prodejní ceně se zboží prodává. V poli Ceník se zobrazí prodejní Ceník. Cenovou hladinu a Ceník můžete měnit pouze, je-li v Přístupových právech aktivní přepínač Povolit změny nabídnuté prodejní ceny skladových položek a slevy za doklad. Počet MJ doplníte 2 a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Následným potvrzením tlačítka OK přenesete položku do Vystaveného dodacího listu.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete seznam zásob na skladě a přenesete se přímo do Vystaveného dodacího listu, který je již vyplněný.
 • Tlačítkem OK Vystavený dodací list uložíte a v tento moment je automaticky zboží vyskladněno.
 • Doklad se uloží do Skladových dokladů a v seznamu Skladových pohybů se můžete podívat na vytvořené pohyby se zbožím. Pozn.: Pokud máte na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace záložka Sklad nastaven tisk dokladu, tento se po uložení automaticky vytiskne.

blank

 • Nyní je zboží ze skladu odepsáno a odběratel přejde do kanceláře fakturantky, aby mu vystavila daňový doklad.
 • Na kartě Obchod / Prodej / Faktury vystavené / Přidat fakturu si vyberete příslušný Typ faktury, např. zboží. Otevře se faktura na vyplnění.
 • Nyní pomocí tlačítka Dodací list otevřete seznam Skladových dokladů, kde si pouze označíte příslušný dodací list a ten se vám přetáhne do faktury. Fakturantka si pouze zkontroluje zaúčtování dokladu.  Pokud vyberete nejprve do Odběratele adresu z Adresáře, při volbě Přidat z dodacího listu se vám zobrazí pouze doklady pro vybraného odběratele. 
 • Tlačítkem OK vystavenou fakturu uložíte do seznamu.

blank

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení