Úvod / Návody / Výpočet mezd zaměstnance
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Výpočet mezd zaměstnance

Následující návod vás provede zpracováním jednotlivých mezd. Tento postup je totožný pro podvojné účetnictví i daňovou evidenci.

Před vlastním zpracováním mzdy máte možnost připravit si nepřítomnosti zaměstnance. V seznamu zaměstnanců (Režie / Zaměstnanci) postavte kurzor na zaměstnance, klikněte na tlačítko Nepřítomnosti.

Zobrazí se seznam nepřítomností. Pomocí tlačítka „Přidat“ přidáte nepřítomnost. Nepřítomnost přidáváte k tomu pracovnímu poměru, na kterém stojí kurzor vlevo.

blank

Na Kartě nepřítomnosti nastavíte typ nepřítomnosti, dobu nepřítomnosti.

Podklady pro přílohu k žádosti o dávku naleznete v seznamu Zaměstnanců-> Režie / Zaměstnanci / Tisk / Sociální pojištění.

Karta Mzdy

Karta mzdy slouží k zadávání (resp. opravě) měsíčních údajů o mzdách jednotlivých zaměstnanců.

Pro přidání mzdy otevřete kartu Režie / Mzdy. Zvolíte tlačítko „Přidat“ a ze seznamu zaměstnanců vyberete zaměstnance (případně označte více zaměstnanců). Následně se zobrazí karta mzdy (v případě označení více zaměstnanců se po uložení první karty zobrazí druhá atd.).

Karta mzdy má několik záložek a podzáložek. Při zpracovávání mzdy postupujete zleva doprava.

Záložka Pracovní poměry

blank

Na kartě mzdy na záložce Pracovní poměry, podzáložce Hrubá mzda je zobrazen výpočet hrubé mzdy toho pracovního poměru, na kterém se nachází kurzor v levém sloupci. Nejprve je vypočtena pracovní doba, kde v zobrazeném kalendáři jsou barevně odlišeny dny nepřítomností. Následně ve spodní části jsou položky, které jsou součástí hrubé mzdy. Položky Základní mzda, kde jsou sečteny všechny složky, až Mzdové příplatky jsou tvořeny seznamy. Pro jejich úpravu je nutné kliknout na „tři tečky“ vedle hodnoty. Je možné zde položky přidávat, např. práci přesčas apod.

Do kolonky Běžné náhrady – zadáte např. proplacenou dovolenou apod.

Do kolonky Příjmy mimo pojistné – můžete zadat odstupné a jiné podobné příjmy zaměstnance, které jsou pouze daněny a na něž se nevztahuje sociální a zdravotní pojištění.

Dále na záložce Pracovní poměry, podzáložce Sociální a zdravotní pojištění, jsou vypočteny hodnoty sociálního a zdravotního pojištění. Poslední podzáložkou je pak výpočet Náhrad za nemoc, v případě, že zaměstnanec byl v daném měsíci nemocný (prvních 14 kal. dní).

Záložka Daň z příjmů

blank

Na záložce Daň z příjmů jsou vypočtené hodnoty pro Zálohovou nebo Srážkovou daň.

Zálohovou daň nebo Srážkovou daň program vypočítá podle zvolených druhů Pracovních poměrů, výše stanovené odměny či jiných legislativních ustanovení.

Podepsané prohlášení – přebírá se z Karty zaměstnance v případě, že poplatník prohlášení podepsal a uplatňuje u účtované firmy slevy na dani.

POZOR: Tento přepínač je rozhodující pro způsob výpočtu daně, tzn., jestli bude počítána zaměstnanci daň srážková nebo zálohová.

Záložka Vyúčtování

blank

Na záložce Vyúčtování je zobrazen celkový přehled za zaměstnance a náklady zaměstnavatele.

Čistá mzda

 • Celkový úhrn hrubých mezd, vč. pojistného za zaměstnance a daně z příjmů.

Zákonné částky

 • Zde se zobrazují hodnoty pro výpočet srážek (exekucí) podle platné Legislativy mezd.

Náklady zaměstnavatele

 • V části Náklady zaměstnavatele najdete celkové náklady zaměstnavatele. Jsou rozepsány na jednotlivé částky, které je povinen platit zaměstnavatel za svoje zaměstnance.

Vyúčtování

 • Náhrada mzdy za nemoc – částka Náhrada celkem ze záložky Náhrada mzdy za nemoc (nemoc a karanténa).
 • Přeplatek DPFO – zde zadáváte přeplatek daně z příjmu minulého kalendářního roku, který vracíte zaměstnanci.
 • Srážky, exekuce – celková částka srážek se přebírá z Karty zaměstnance ze seznamu Srážky / exekuce. Na Kartě mzdy je možné přidat pouze Jinou jednorázovou srážku.
 • Záloha – výše zálohy mzdy. Pokud má zaměstnanec pravidelnou měsíční zálohu, zadáte ji do seznamu Srážek.
 • Nezdanitelné příjmy – jedná se o seznam Nezdanitelných příjmů (např. příspěvek na FKSP, sociální výpomoc z fondu FKSP, jiný jednorázový nezdanitelný příjem atd.) vstupující do vyúčtování mzdy a přebírá se z Karty zaměstnance.
 • Nezdanitelné příjmy mimo vyúčtování – jedná se o seznam Nezdanitelných příjmů (např. příspěvek na penzijní připojištění, na nápoje atd.), který se přebírá z Karty zaměstnance a nevstupuje do vyúčtování mezd.

 

TIP: Při Zaúčtování mezd můžete tlačítkem Po zaúčtování uzamknout mzdy nastavit, zda se má po zaúčtování Karta mzdy uzamknout, viz doklady Daňová evidence a doklady Podvojné účetnictví. 

POZOR: Hodiny odpracované jako přesčas automaticky nevstoupí do celkové odpracované doby, která slouží pro výpočet průměru pro pracovněprávní účely. V tomto případě se vrátíte na záložku Odpracováno a navýšíte počet odpracovaných hodin.

Po kontrole či doplnění potřebných hodnot zpracovanou mzdu uložíte pomocí tlačítka „OK“. Tato mzda bude uložena v seznamu mezd (Režie / Mzdy) v záložce aktuálního roku, ve kterém byla zpracována.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení