Úvod / Návody / Vystavené faktury v daňové evidenci
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Vystavené faktury v daňové evidenci

Problematika vystavených faktur v daňové evidenci v sobě zahrnuje nabídky vystavené, přenos nabídek do objednávek, jejich vyřízení a prodej zboží fakturou vydanou. Klíčovou oblastí pak jsou samotné faktury vydané a dodací listy vystavené, včetně částečného vyřízení objednávky a dobropisů (se skladovou i volnou položkou). 

Nabídka vystavená

Příklad:  J.Bohatý - SPORT zaslal nabídku na 5 kusů Stanů Camping pro Outdoor Sport s.r.o.

Postup:

 • Na kartě Obchod / Prodej zvolíte Nabídky a tlačítko Přidat.
 • Otevře se Karta nabídky. Vyberete způsob platby, dopravu a odběratele.
 • Tlačítkem Přidat zásobu zvolíte Zásobu. Otevře se seznam Zásob na skladě. Zde si ve skupině Stany vyberete „Stan Camping“ a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Otevře se Karta položky, kde již stačí zadat do kolonky Počet MJ hodnotu 5 a případně upravit cenu.
 • Položku uložíte tlačítkem OK.

blank

 

 • Seznam zásob opustíte tlačítkem Zavřít. Tlačítkem OK Nabídku uložíte.
 • Program nabídne tisk Nabídky.

blank

 

Přenos nabídky do objednávky

Příklad: Firma Outdoor Sport s.r.o. s nabídkou souhlasila. Objednala si 5 kusů Stanů Camping.

Postup:

 • Na kartě Obchod / Prodej zvolíte Objednávky přijaté a tlačítko Přidat.
 • Otevře se Karta objednávky. Tlačítkem Nabídku vystavenou otevřete seznam Nabídek vystavených, zde jsou implicitně nastaveny dosud nevyřízené nabídky. Po vypnutí tlačítka Jen nevyřízené se zobrazí i vyřízené nabídky.
 • Vyberete nabídku pro Outdoor Sport s.r.o. a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Zjistíte, že objednávka je již kompletně vyplněná a vy ji můžete uložit tlačítkem OK.

blank

 

Vyřízení objednávky a prodej zboží fakturou vydanou

Příklad:  J.Bohatý - SPORT nyní chce objednávku vyřídit – dodat zboží a vystavit fakturu.

 • Na kartě Obchod / Prodej zvolíte Faktury vystavené a tlačítko Přidat fakturu.
 • Zobrazí se Výběr typu vystavené faktury, kde zvolíte typ „ZBOŽÍ".
 • Tlačítkem Objednávku vyberete Objednávku přijatou a otevřete seznam Objednávek přijatých. Vyberete objednávku od firmy Outdoor Sport s.r.o. a potvrdíte tlačítkem OK.

blank

 

 • Program vypíše Seznam neuhrazených pohledávek dané firmy – můžete zvážit, zda je vhodné této firmě dávat zboží na fakturu. Seznam vypnete tlačítkem Zavřít.

blank

 

 • Předkontace je vyplněná podle nastavení Typu faktury na P503 – prodej zboží. Samozřejmě ji můžete změnit dle potřeby.

blank

 

 • Faktura je již kompletně vyplněná a vy ji můžete uložit tlačítkem OK. V tomto okamžiku dojde také k odpisu zboží ze skladu.
 • Následuje tisk Faktury a Skladové výdejky. Automaticky vygenerovanou výdejku si můžete prohlédnout na kartě Sklad / Skladové doklady.

Faktura vydaná a dodací list vystavený

Příklad: Ve firmě může nastat situace, kdy zboží předá odběrateli skladník, který vystavuje pouze dodací list a fakturace probíhá později např. na účtárně. J.Bohatý - SPORT vyfakturuje na základě dodacího listu firmě Sportovní potřeby s.r.o. 2 ks stanů Camping.

Postup:

 • Na kartě Sklad zvolíte Vystavený dodací list.
 • Otevře se Karta dodacího listu.
 • Vyberete z Adresáře odběratele.
 • V nabídce Přidat zásobu zvolíte Zásobu. Otevře se seznam Zásob na skladě. Zde si ve skupině Stany vyberete „Stan Camping“ a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Zobrazí se karta Přidat položku do vystaveného dodacího listu, kde stačí do kolonky Počet MJ zadat hodnotu 2.
 • Vystavený dodací list uložte tlačítkem OK.

blank

 

 • Následuje vystavení faktury.
 • Na kartě Obchod / Prodej zvolíte Faktury vystavené, tlačítko Přidat fakturu a  vyberete typ „ZBOŽÍ“.
 • V nabídce Převzít z dokladu zvolíte Dodací list. Otevře se seznam Skladových dokladů. Vyberete dodací list na firmu Sportovní potřeby s.r.o. a potvrdíte tlačítkem OK.

blank

 

 • Zjistíte, že faktura je již kompletně vyplněná a vy ji jen uložte tlačítkem OK.
 • K odepsání zboží ze skladu dojde při uložení Dodacího listu. Při vystavení faktury již ke skladovému pohybu nedochází.

blank

 

Částečné vyřízení objednávky

Příklad: Firma Outdoor Sport s.r.o. si objednala 10 ks laminátových tyčí a 20 ks stanových kolíků. J.Bohatý - SPORT vyfakturuje pouze 10 ks laminátových tyčí a 15 ks stanových kolíků. Zbylých 5 ks nemá na skladě, dodá je později.

Postup:

 • Na kartě Obchod / Prodej zvolíte Objednávky přijaté a tlačítko Přidat.
 • Vyberete odběratele firmu Outdoor Sport s.r.o., doplníte způsob platby a dopravu.
 • V nabídce Přidat zásobu zvolíte Zásobu a ve skupině Stany - příslušenství vyberete „laminátová tyč“, do pole Počet MJ zadáte 10. Uložte položku tlačítkem OK.
 • Dále vyberete položku „stanový kolík“, Počet MJ zadáte 20. Uložte tlačítkem OK. Seznam zásob opusťte tlačítkem Zavřít.

blank

 

 • Objednávku si překontrolujte a uložte ji tlačítkem OK.
 • Nyní ji částečně vyfakturujte. Na kartě Obchod / Prodej zvolíte Faktury vystavené a vyberete typ „ZBOŽÍ“.
 • Tlačítkem Objednávku zvolíte Objednávku přijatou. Otevře se seznam Objednávek přijatých, vyberete tu od firmy Outdoor Sport s.r.o. a výběr potvrdíte tlačítkem OK. Do faktury se přetáhnou obě položky v celkovém množství kusů.
 • Protože chcete vyfakturovat pouze 15 ks stanových kolíků, zvolíte na této položce Opravit a pole Počet MJ opravíte na 15 a potvrdíte tlačítkem OK.
 • Nyní můžete fakturu uložit tlačítkem OK.

blank

 

 • Podíváte – li se zpět na Objednávku, zůstává jako nevyřízená. Na položce stanový kolík ve sloupci Zbývá m.j. je hodnota 5, tzn. 5 kusů ještě není vyřízeno. Objednávka je brána jako vyřízená až v okamžiku, kdy jsou vyčerpány všechny měrné jednotky u všech položek.

blank

 

Vystavený opravný daňový doklad (dobropis)

Dobropis se skladovou položkou

Příklad: J.Bohatý - SPORT vyfakturoval firmě Sportovní potřeby s.r.o. 20 kusů stanů Camping. Firma Sportovní potřeby s.r.o. si však objednala jen 12 kusů. Zbylých 8 kusů vrátila a požaduje na ně dobropis.

Postup:

 • Nejprve si zadáte fakturu standardním způsobem a provedete její úhradu.
 • Na kartě Obchod / Prodej zvolíte Faktury vystavené, kurzorem najedete na původní vystavenou fakturu a použijete tlačítko Dobropis.
 • Otevře se Karta faktury. Na rozdíl od běžné faktury je zde datum Uplatnění DPH. To je důležité pro plátce DPH, podle tohoto data se faktura zahrne do příslušného období Přiznání k DPH.
 • Zkontrolujte, zda máte zatržený přepínač „dobropis“. Tento přepínač musíte mít zatržený, pokud vystavujete dobropis. Program podle toho upravuje funkce zejména při zaúčtování dokladu.
 • Dobropis je vyplněn dle původní faktury. Tlačítkem Opravit otevřete Kartu položky faktury.
 • Otevře se Položka faktury. Do pole Počet MJ zadáte počet 8. Počet MJ se zadává kladně. Prodejní cena už je však záporná.
 • Tlačítkem OK položku uložte. Seznam zásob opusťte tlačítkem Zavřít.

blank

 

 • Celková částka dokladu je záporná, částka Zbývá proplatit je vždy kladná.

POZNÁMKA: Pokud vystavujete opravný daňový doklad, musíte na fakturu do textu doplnit důvod vystavení daňového dokladu (např. vrácení zboží, reklamace atd.).

 • Dobropis uložíte tlačítkem OK. V tomto okamžiku dojde také k příjmu zboží na sklad. Automaticky vygenerovanou Skladovou příjemku si můžete prohlédnout na kartě Sklad / Skladové doklady.
 • Po obdržení dokladu o převzetí (dodejka, potvrzená kopie dokladu) dobropisu, doplníte toto datum do pole Uplatnění DPH v uloženém dobropisu. Dle data doručení se doklad převezme do záznamní povinnosti DPH.

blank

 

Dobropis s volnou položkou

Příklad: J.Bohatý - SPORT vyfakturoval firmě LÁTKY s.r.o. 5 hodin konzultace po Kč 700,-. Dohodnutá cena však byla jen Kč 600,-. Firma LÁTKY s.r.o. na tento rozdíl požaduje dobropis.

Postup:

 • Na kartě Obchod / Prodej zvolíte Faktury vystavené , kurzorem najedete na původní vystavenou fakturu a použijete tlačítko Dobropis.
 • Otevře se Karta faktury. Zkontrolujte, zda máte zatržený přepínač „dobropis“. Tento přepínač musíte mít zatržený, pokud vystavujete dobropis. Program podle toho upravuje funkce zejména při zaúčtování dokladu.
 • Dobropis je vyplněn dle původní faktury. Tlačítkem Opravit otevřete Kartu položky faktury.
 • Do pole Prodejní cena zadáte záporně Kč -100,- a do pole Počet MJ zadáte 5. Položku uložte tlačítkem OK.

blank

 

 • Celková částka dokladu je záporná, částka Zbývá proplatit je vždy kladná.
 • Dobropis uložíte tlačítkem OK.

POZNÁMKA: Pokud vystavujete opravný daňový doklad, musíte na fakturu do textu doplnit důvod vystavení daňového dokladu (např. vrácení zboží, reklamace atd.).

 • Po obdržení dokladu o převzetí (dodejka, potvrzená kopie dokladu) dobropisu, doplníte toto datum do pole Uplatnění DPH. Dle data doručení se doklad převezme do záznamní povinnosti DPH.

blank

 

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení