Úvod / Návody / Skladova inventura
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Skladova inventura

Vzorový příklad na skladové inventury - kontrolu, zda reálný stav skladu odpovídá stavu vedenému v účetnictví.

1. Celý aparát inventur v Money S3 najdete přes Sklad / Správa skladu / Inventury.

TIP: nejprve si na kartě Sklad / Správa skladu / Inventury / Druhy inventur nadefinujete druh inventury (např. běžná inventura, mimořádná atd.).

blank

Druh inventury

 

  1. Dalším krokem je na kartě Sklad / Správa skladu / Inventury volba Skladové inventury. Tlačítkem Přidat se vám otevře okno Skladová inventura pro vyplnění.
  1. Doplňujete zde Číslo inventury, Druh inventury (pomocí tlačítka se třemi tečkami otevřete seznam Druhů inventur), Popis, Datum inventury. Datum uzavření, Datum načtení evid. stavu a Datum vypořádání je nepřístupné a program je doplní automaticky po provedení operací. Do Inventurní komise můžete pomocí tlačítka Přidat člena komise vybrat jména ze seznamu Zaměstnanců.
blank

Skladová inventura

 

V části Filtry volíte, zda budete inventuru provádět pro všechny zásoby nebo jen pro vámi vybrané - pokud tedy zvolím Všechny zásoby, všechny položky neuvedené na inventurních dokladech budou automaticky považovány za nulové.

Po uložení Skladové inventury se vás program zeptá na datum Evidenční stav načíst ke dni. Zde doplníte datum, ke kterému se má vytvořit evidenční stav zásob na skladě (inventurní stav dle Money S3) – k danému datu byste tedy měli počítat reálný stav na skladě. Po opětovném otevření se v horní části zobrazí záložky Stav inventury a Inventurní soupis – tyto se doplní po provedení inventury automaticky. Tlačítkem OK údaje v kartě Skladová inventura uložíte.

  1. Program vám nyní zobrazí seznam Inventur. Při provádění inventury si nejprve program musí načíst aktuální stavy zásob do tzv. Evidenčního stavu zásob. V horní části seznamu Inventur je tlačítko Načíst evidenční stav zásob, které po doplnění data Evidenční stav načíst ke dni provede do otevřené inventury načtení aktuálních evidenčních stavů zásob, pokud jste tak již neučinili v předcházejícím kroku. Dle těchto stavů bude program porovnávat inventurní stav.
  1. Nyní je třeba fyzicky provést inventuru, tedy spočítat reálný stav zásob na skladě. Upozorňujeme, že pokud inventuru provádíte dodatečně nebo více dní během provozu podniku, je třeba počítat s tím, že oproti dnu inventury (evidenčnímu stavu) už mohlo dojít k pohybům na skladě a je tedy nutné to při zjišťování inventurního stavu zohlednit.

PŘÍKLAD: ke dni inventury bylo na skladě 5 kusů, ale inventuru provádím dodatečně. Mezitím prodám 2 kusy, takže fyzicky už napočítám jen 3 kusy. Do inventury ale musím zadat 5 kusů, protože takový stav byl k datu načtení evidenčního stavu.

TIP: textové podklady pro vyplnění inventurního stavu si můžete vytisknout přes Sklad / Tiskové sestavy / Výpis stavu zásob, kde po vyplnění datumu a případně i vyfiltrování zásob, kterých se týká inventura zvolte Tisk a v okně Nastavení tisku vyberte formulář SKINV.

POZNÁMKA: pokud nechcete, aby pracovníci mohli nějakým způsobem ovlivnit stav inventury, v Přístupových právech nastavte nepřístupné volby

Zásoby na skladě a Seznam inventur.

  1. Tlačítkem Inventurní doklady se otevře seznam Inventurních dokladů. Tlačítkem Přidat otevřete Inventurní doklad, kde v záložce Základní údaje doplníte číslo inventury, popis, vystavil a kontroloval.
blank

Inventurní doklad

Tlačítkem Přidat položku otevřete seznam zásob a zde vybíráte položky do inventurního dokladu tak, že doplníte do vybrané skladové karty pouze fyzicky zjištěný počet MJ. Po doplnění všech údajů uložíte Inventurní doklad tlačítkem OK do seznamu Inventurních dokladů.

blank

Položka inventurního dokladu

K jedné inventuře může být přiřazeno více dokladů, což doporučujeme kvůli přehlednosti využívat hlavně pokud je obsahem inventury velké množství skladových karet. Do inventurních dokladů můžete až do uzavření inventury vstupovat a opravovat zadané údaje. Před uzavřením inventury doporučujeme v Seznamu skladových inventur přes Tisk / Další sestavy zkontrolovat položky, které jste zadali do inventurních dokladů duplicitně, případně jste je nezadali vůbec.

  1. Tlačítkem Uzavřít inventuru nyní provedete uzavření inventury. V rámci uzavření inventury program provede načtení evidenčního stavu před inventurou (pokud potřebujete načíst jiné stavy, doplníte nové datum pro načtení stavů) a automaticky vám vygeneruje Korekční doklady.

POZNÁMKA: uzavřená inventura lze zpětně otevřít pomocí volby pop-up menu – pokud dosud nebylo provedeno vygenerování Korekčních dokladů. Inventuru, ke které existují korekční skladové doklady již není možné otevřít – je nutné nejprve v seznamu Skladových dokladů tyto doklady zrušit.

  1. Korekční doklad obsahuje seznam všech položek, u kterých vzniklo manko (vytvoří se skladová výdejka nebo dodací list) či přebytek (vytvoří se skladová příjemka nebo dodací list).

POZNÁMKA: položky jsou zaúčtovány dle předkontací nastavených na kartě Sklad / Nastavení / Skladové seznamy / Seznam skladů horní záložka Přednastavení a spodní záložka Zaúčtování volby Přebytek a Manko. Stejné nastavení je i pro Skladovou skupinu.

blank

Korekční doklad inventury

V seznamu Inventur se po uzavření inventury a vytvoření Korekčních dokladů vytvořila legenda, zda je inventura uzavřená, zda jsou vytvořeny korekční doklady a zda v ní byly zjištěny přebytky či manka.

  1. Tlačítkem Tisk si můžete vytisknout Inventurní soupis, Inventurní rozdíly, Výsledky inventura další tiskové sestavy.
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení