Úvod / Návody / Vzorové příklady: Hromadné operace ve skladu
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Vzorové příklady: Hromadné operace ve skladu

Hromadné operace lze ve skladovém hospodářství využít k několika úkonům. Jsou to změny sazeb DPH, přepočet pořizovacích cen a zabýváme se i otázkou minusového stavu skladu.

Změna sazby DPH

Příklad: 
U většiny služeb změníte sazbu DPH ze 14% na 15%. Abyste nemuseli každou skladovou kartu opravovat ručně, použijete aparát hromadných operací.

POZNÁMKA: Sazby DPH jsou uvedeny na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku a odtud se přebírají.

Způsoby jsou dva.
První způsob:

 • Pokud chcete provést změnu DPH pouze u některých skladových karet typu Služba.
 • Otevřete si seznam Zásoby na skladě a označíte příslušné skladové karty.
 • V horní liště vyberete volbu Hromadné operace / Změny konfiguračních údajů zásoby. Objeví se Průvodce hromadnými změnami zásob.
 • Stiskem tlačítka Další se dostanete do dalšího okna průvodce, které nebudete vyplňovat. Volbou Další se obrazí parametry pro nastavení, kde nastavíte v kolonce DPH pro prodej z roletové nabídky Nastavit a doplníte a v kolonce % nastavíte 15.
blank

Hromadné změny zásob

 • Potvrzením tlačítka Další se otevře okno s možností Zobrazení změn a nastavení vytvoření zálohy Plná záloha. Pozn. Tato změna se promítne do všech označených skladových zásob, a proto doporučujeme před touto operací provést zálohu vašich dat. 
blank

Hromadné změny zásob

 • Potvrzením tlačítka Dokončit program provede nastavené změny DPH a zobrazí se Protokol o změnách, který můžete vytisknout nebo uložit ve vybraném formátu.

Druhý způsob:

Pokud chcete provést změnu DPH u všech skladových karet typu Služba:

 • Otevřete si na kartě Sklad/ Správa skladu /Hromadné operace / Změny konfiguračních údajů zásoby.
 • Objeví se Průvodce hromadnými změnami zásob.
 • Stiskem tlačítka Další se dostanete do dalšího okna průvodce, které nebudete vyplňovat.
 • Volbou Další se obrazí parametry pro nastavení, kde nastavíte v kolonce DPH pro prodej z roletové nabídky Nastavit a doplníte a v kolonce % nastavíte 15.
 • Po stisku tlačítka Další se zobrazí možnost vybrání filtrů.
 • V kolonce Filtr skladových zásob vyberete šipkou možnost Další filtry / Nový. Objeví se filtr, kde nastavíte ve spodní části Jen typy a zatrhnete Služby. Filtr uložíte tlačítkem OK.
13042

Nastavení hromadných změn

 • Potvrzením tlačítka Další se otevře okno s možností Zobrazení změn a nastavení vytvoření zálohy Plná záloha. Pozn. Tato změna se promítne do všech označených skladových zásob, a proto doporučujeme před touto operací provést zálohu vašich dat. 
 • Potvrzením tlačítka Dokončit program provede nastavené změny DPH a zobrazí se Protokol o změnách, který můžete vytisknout nebo uložit ve vybraném formátu.

POZNÁMKA: Pokud budete v případě změn v legislativě chtít změnit hromadně sazby DPH na "celém skladě", můžete použít volbu v Hromadných operacích / Změna sazby DPH. Sazbu můžete měnit zvlášť pro nákup a zvlášť pro prodej. POZOR! Změna sazby DPH se provede na "všech" skladových kartách, ale i na kartě skladu, skupiny a kmenové karty.

Přepočet pořizovacích cen

Typickým příkladem použití Přepočtu pořizovacích cen je situace, kdy zboží, které už prodáváte ještě není naskladněno (např. jste dosud nedostali fakturu). Pozn. V tomto případě máte na kartě Sklad / Nastavení / Skladové seznamy / Seznam skladů v nastavení zapnutý přepínač Stav zásoby do mínusu. Tzn., že toto zboží bylo vydáváno s nulovou pořizovací cenou a do mínusu. Výdaje se tedy nepromítnou do ocenění skladu a účetnictví. Na faktuře, kterou toto zboží později naskladníte, změníte datum skladového pohybu tak, aby odpovídalo datu fyzického příjmu na sklad.

 • Po doplnění cesty a názvu Souboru protokolu se zpřístupní tlačítka v pravé časti.
 • Použitím tlačítka Vykrýt dodávky se upraví výdeje na dodávky, které jsou na skladě a v tuto chvíli jsou již oceněny. Je-li proveden výdej ze záporné dodávky a existuje-li již na skladě dodávka s datem nákupu nižším nebo rovným datu výdeje, program převede výdej ze záporné dodávky na tuto dodávku. To samozřejmě neplatí pro zásoby s evidencí výrobních čísel.

UPOZORNĚNÍ:
V každém případě je však nutné zadávat příjmy a výdaje zásob na skladě tak, že datum skladového pohybu u příjmového dokladu předchází datum skladového pohybu u souvisejících výdajových dokladů. Rozhodně není Přepočet pořizovacích cen zásob řešením při nedisciplinovaném a chaotickém zadávání příjmů a výdajů do skladu. Přesné dodržení chronologie zadávání je důležité především u převodek mezi sklady a výrobek.

blank

Přepočet pořizovacích cen

 • Poté můžete spustit vlastní Přepočet pořizovacích cen. Máte možnost jej přidat do stejného souboru, kde již máte Protokol převodu výdajových pohybů ze záporných dodávek (pokud jej chcete dát do jiného souboru, musíte nejprve změnit jméno). Funkce provede seřazení skladových pohybů a přepočet. Výsledek je shrnut ve formuláři Protokol přepočtu pořizovacích cen.
 • Volba Nezohledňovat datum skladového pohybu do data je určena jen pro opravdu výjimečné případy. Pokud zde zadáte nějaké datum, všechny skladové pohyby s nižším datem budou při přepočtu programem vnímány, jako by byly provedeny k zadanému datu. V dokladech zůstává samozřejmě původní datum.
 • Volba Minimální vypisovaný rozdíl pořizovací ceny v Uzamčených dokladech znamená, že program při výpočtu váženého průměru přepočítává pořizovací cenu i  v uzamčených dokladech, do vlastních dokladů však nezasahuje (zůstávají beze změny). Všechny tyto doklady jsou pak uvedeny v protokolu. Jejich množství můžete omezit zadáním minimálního rozdílu mezi jejich faktickou cenou a cenou vzniklou přepočtem.
  Výsledný formulář je na obrazovce rozdělen na dvě záložky.
 • V záložce Doklady je seznam dokladů, u kterých došlo ke změně pořizovací ceny. Dále zde naleznete např. výdaje, ke kterým chybí předcházející příjmový pohyb.
 • V záložce Zásoby je seznam zásob, u kterých došlo ke změně pořizovací ceny, a  zásob, u kterých byl nalezen výdej do mínusu. Pro tyto zásoby je vhodné vytisknout ze seznamu zásob pohyby na zásobě (tisk skladových karet), kde je patrné, kterým dokladem tento výdej do mínusu vznikl a který příjem je nutno datovat před tento výdej (změnou data skladového pohybu), aby byl tento stav opraven. Máte-li ocenění skladu nastaveno na vážený průměr, je výdej do mínusu nepřípustný a nepromítne se do ocenění skladu. U nastavení cen z dodávek (FIFO) to nevadí.
  UPOZORNĚNÍ: Po provedení oprav dokladů je nutné spustit přepočet znovu.
  Přepočet pořizovacích cen zásob je nutné provést minimálně jednou na konci účetního období, aby program vyhledal a opravil vzniklý nesoulad v účetnictví.
  UPOZORNĚNÍ: Zamykání dokladů má vliv na přepočet pořizovacích cen - přepočet se u uzamčeného dokladu neprovede, je nutno odstranit zámek.

Mínusový výdej ze skladu

Možnost výdeje zboží ze skladu do mínusu viz nastavení v Seznamu skladů/Stav zásoby do mínusu v žádném případě nedoporučujeme!
Je nutné zadávat příjmy a výdaje zásob na skladě tak, že datum skladového pohybu u příjmového dokladu předchází datu skladového pohybu u souvisejících výdajových dokladů.
Pokud provedete prodej zboží do mínusu, je nutné dopsat následné příjmové doklady s datem nižším, než byl samotný mínusový prodej. Následně, po vykrytí výdajů do mínusu, je nutné spustit funkci Přepočet pořizovacích cen zásob.
Program není schopen zpětně přepočítat pořizovací ceny a tedy i správné účetní hodnoty, pokud nejsou k datu přepočtu pořizovacích cen vykryty dodávky do mínusu. Přesné dodržení chronologie zadávání je důležité především u převodek mezi sklady a u výrobek.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení