Úvod / Návody / Vzorové příklady: Objednávky
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Vzorové příklady: Objednávky

Následující příklady se zabývají problematikou objednávek a ručních rezervací.

Objednávky

Příklad:
Firma Sportovní potřeby s.r.o. vám zaslala objednávku na 1 ks Vodácký komplet.
Postup:

 • Na kartě Obchod / Prodej / Objednávky přijaté tlačítko Přidat.

 

Poznámka:
Budete-li používat Typy přijatých objednávek, nadefinujte si na kartě Obchod / Doklady / Typy dokladů / Typy přijatých objednávek. Zde si můžete pro jednotlivé typy objednávek nastavit různé číselné řady, středisko, zakázku, činnost, způsoby dopravy a platby, texty nebo počet dní k vyřízení. Používání typů dokladů není povinné. Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace v záložce Objednávky si nastavíte pro objednávky číselné řady nebo volbu, jak vybírat Typ dokladu (vybraný, zeptat se na typ, aj.) a zda se má doklad automaticky vytisknout. Doporučujeme vám Typy dokladů používat, vzhledem k množství přednastavení si ušetříte čas opakovaným vypisováním. Nastavení v Typu přijaté objednávky je prioritní.

 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace záložka Objednávky nebo přímo v definici Typu přijatých objednávek je přepínač Pevné ceny. Pokud máte přepínač aktivní, zajistí vám při přetahování objednávky do faktury stejné ceny jako v momentě přijetí objednávky (může se stát, že během vyřízení objednávky nakoupíte stejné zboží za jinou nákupní cenu a pokud máte nastaven přepočet prodejních cen, mohla by se tato změnit).

blank

 • Po výběru Typu přijaté objednávky se zobrazí Objednávka, kterou můžete začít vyplňovat.
 • Číslo dokladu se zde generuje automaticky dle nastavení na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace záložka Objednávky nebo dle nastavení v Typu přijaté objednávky. Číselné řady si definujete kartě Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady. Pozn.: Jestliže chcete číslo dokladu změnit, klikněte na tlačítko x a následně tlačítkem se třemi tečkami vyvoláte seznam Číselných řad.
 • Do pole Popis se vám automaticky přenese popis první položky objednávky a je možné jej změnit.
 • Dále doplníte kolonky Doklad došlý, Způsob platby a Doprava.
 • Datum vystavení a Datum vyřídit nejdříve se nabízí aktuální a je možné jej měnit. Pozn.: Stiskem pravého tlačítka myši na kterémkoliv datu se zobrazí interaktivní kalendář, odkud pouhým stiskem levého tlačítka myši přenesete vybrané datum do kolonky v objednávce.
 • Datum vyřídit do se přebírá z přednastavení v Typu objednávky, není-li vyplněno pak z Uživatelské konfigurace záložka Objednávky.
 • Datum vyřízení si doplní program automaticky až v momentě, kdy přijatou objednávku „přetáhnete“ do faktury.
 • Dále vybíráte Odběratele, tlačítkem se třemi tečkami se zobrazí Adresář pro výběr. Ve skupině obchodní partneři vyberete firmu Sportovní potřeby s.r.o. a program přenese údaje do objednávky.
 • Dále můžete vybírat ze seznamů - středisko, zakázku a činnost.
 • Nyní zadáte skladovou položku do objednávky pomocí tlačítka Přidat zásobu volba Zásobu.
 • Otevře se seznam zásob na skladě. Zde si ve skupině lodě vyberete zásobu „Vodácký komplet“ a potvrdíte tlačítkem OK.

blank

 • Otevře se okno Přidat položku do přijaté objednávky, které je již vyplněno a kurzor je nastaven na doplnění pole Počet MJ.

 

Poznámka:
V poli Cenová hladina vidíte, v jaké prodejní ceně se zboží prodává. V poli Ceník se zobrazí prodejní Ceník. Cenovou hladinu a Ceník můžete měnit pouze, je–li v Přístupových právech aktivní přepínač Povolit změny nabídnuté prodejní ceny skladových položek a slevy za doklad. Počet MJ doplníte 1 a potvrdíte tlačítkem OK.

 • Následným potvrzením tlačítka OK přenesete položku do Přijaté objednávky.
 • Tlačítkem Zavřít zavřete seznam zásob na skladě a přenesete se přímo do Přijaté objednávky, která je již vyplněná.

blank

 • Tlačítkem OK objednávku uložíte. V tento moment je automaticky zboží na skladové kartě rezervováno pro tuto objednávku.

 

Poznámka:
Na skladové kartě v kolonce rezervováno se zobrazuje nepřístupný počet rezervovaných kusů - má pouze informativní charakter (rezervované zboží může být prodáno, záleží pouze na uživateli, zda rezervované zboží prodá). V pravé části karty tlačítkem Objednávky zobrazíte seznam objednaných a rezervovaných položek. Zboží z uložené objednávky není vyskladněno, vyskladnění zboží proběhne až po přetažení objednávky do faktury.

 • Objednávka se uloží do Přijatých objednávek, kde jsou dle legendy zobrazeny graficky stavy objednávek.

 

Poznámka:
Pokud máte na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace záložka Objednávky nebo v Typu přijaté objednávky nastaven tisk dokladu, tento se po uložení automaticky vytiskne.

 • Takto máte vyplněnou přijatou objednávku a zboží na skladě je rezervováno. Nyní tuto Přijatou objednávku vyřídíte tak, že ji přetáhnete do Vystavené faktury.
 • Na kartě Obchod / Prodej vyberete Faktury vystavené. V našem případě se vám zobrazí Typy vystavených faktur, kde vyberete zboží.

 

Poznámka:
Budete-li používat Typy dokladů, nadefinujte si na kartě Obchod / Doklady / Typy dokladů. Zde si můžete pro jednotlivé typy dokladů (běžná faktury, zálohová faktura aj.) nastavit různé číselné řady pro doklady, středisko, zakázku, činnost, texty, zaúčtování nebo formulář pro tisk. Používání typů dokladů není povinné. Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace v záložce Fakturace si nastavíte pro faktury číselné řady, předkontace, členění DPH nebo volbu, jak vybírat Typ dokladu (vybraný, zeptat se na typ, aj.) a zda se má doklad automaticky vytisknout. Doporučujeme vám Typy dokladů používat, vzhledem k množství přednastavení si ušetříte čas opakovaným vypisováním. Nastavení v Typu vystavené faktury je prioritní.

 • Zobrazí se Vystavená faktura, kterou můžete začít vyplňovat.
 • Číslo dokladu se zde generuje automaticky dle nastavení v Typu dokladu Běžná vystavená faktura. Číselné řady si definujete na kartě Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady. Pozn.: Jestliže chcete číslo dokladu změnit, klikněte na tlačítko x a následně tlačítko se třemi tečkami, vyvoláte seznam Číselných řad.
 • Do pole Popis se vám automaticky přenese Popis první položky faktury a je možné jej změnit.
 • Dále doplňujete pole objednávka č., variabilní, párovací a konstantní symbol. Způsob platby vybíráte z roletové nabídky.
 • Datum se nabízí aktuální a je možné jej měnit. Pozn.: Stiskem pravého tlačítka myši na kterémkoliv datu se zobrazí interaktivní kalendář, odkud pouhým stiskem levého tlačítka myši přenesete vybrané datum do kolonky ve faktuře.
 • Datum splatnosti se automaticky doplňuje dle nastavení v Typu dokladu, karta Money / Možnosti a nastavení/ Nastavení účetního roku nebo přímo dle nastavení v Adresní kartě vybraného odběratele.
 • Dále vybíráte Odběratele, tlačítkem se třemi tečkami se zobrazí Adresář pro výběr. Ve skupině obchodní partneři vyberete firmu Sportovní potřeby s.r.o. a program přenese údaje do přijaté faktury.
 • Dále můžete vybírat ze seznamů - středisko, zakázku a činnost.
 • Nyní zadáte přijatou objednávku do faktury pomocí tlačítka Objednávku volba Objednávku přijatou.
 • Otevře se seznam Objednávek přijatých pro vámi vybraného odběratele.  Pokud do faktury nejprve nevyberete adresu odběratele, zobrazí se vám Seznam všech přijatých objednávek.
 • Zde si vyberete Přijatou objednávku a potvrdíte tlačítkem OK. Tato přijatá objednávka se přetáhla do faktury, včetně vypsaných položek a tyto skladové položky jsou v momentě uložení Vystavené faktury vyskladněny.
 • Může také nastat případ, kdy nemáte všechny kusy či položky z vybrané objednávky na skladě a zákazník požaduje alespoň částečné vyřízení objednávky. Postup je úplně shodný ale po přetažení položek objednávky do faktury, pomocí tlačítka Opravit opravíte počty ks nebo smažete položky, které ještě skladem nemáte. Objednávka zůstane v seznamu Objednávek přijatých nevyřízená. Po otevření této přijaté objednávky se můžete pomocí tlačítka Opravit otevřít položku objednávky a v kolonce Zbývá vyřídit mj se zobrazí počet nevyřízených kusů.
 • Po stisku tlačítka OK vás program vyzve k vložení chybějících výrobních čísel. Vybrali jsme položku Vodácký komplet, což je složená karta – komplet, která obsahuje Stan Camping a Raft Caňon. U raftu je nutné doplnit výrobní číslo. Tlačítkem Vybrat výrobní číslo si vyberete výrobní číslo ze seznamu, popř. jej doplníte či opravíte.

 

blank

 • Tlačítkem OK Vystavenou fakturu uložíte a v tento moment je automaticky zboží vyskladněno.

blank

 

 • Vystavená faktura se uloží do seznamu Vystavených faktura do seznamu Skladových pohybů. Pokud máte nastavenu volbu automatické tvorby skladových dokladů k faktuře v menu Nástroje / Nastavení / Účetní rok záložka Fakturace, vytvoří se automaticky i skladová výdejka. V podvojném účetnictví vedení skladového hospodářství metodou B je tato volba nepovinná, v metodě A je tvorba dokladů povinná.
 • Pokud máte na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace záložka Fakturace, záložka Tisk nastaven tisk dokladu nebo nastaven Tisk v Typu vystavených faktur, tento se po uložení automaticky vytiskne.

Manuální rezervace

Manuální rezervace je nejrychlejší způsob, jak rezervovat zboží, aniž byste vyplňovali celou objednávku.
Příklad:
Firma Sportovní potřeby s.r.o. si u vás chce rezervovat 1 ks stanu Camping.
Postup:

 • Na kartě Sklad / Zásoby na skladě si ve skupině stany vyberete skladovou kartu „Stan Camping“ a tlačítkem Opravit si ji otevřete.
 • Tlačítkem Objednávky otevřete Seznam objednávek a rezervací.
 • Stiskem tlačítka Přidat zobrazíte kartu Rezervace, kde vyplníte údaje o odběrateli, datum rezervovat do a počet mj.

blank

 

 • Tlačítkem OK Rezervaci uložíte do Seznamu objednávek a rezervací.
 • Seznam tlačítkem Zavřít zavřete a Kartu zásoby opustíte tlačítkem Zpět.
 • Nyní při vyřizování Manuální rezervace je postup shodný jako u Přijaté objednávky. Pouze při vystavování faktury si po výběru odběratele zvolíte tlačítko Přidat – rezervaci. Zboží z uložené manuální rezervace není vyskladněno, vyskladnění zboží proběhne až po přetažení manuální rezervace do faktury.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení