Úvod / Návody / Účetní závěrky, přehledy a přiznání k DPH v daňové evidenci
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Účetní závěrky, přehledy a přiznání k DPH v daňové evidenci

Tato série účetních příkladů, určených uživatelům Money S3 s modulem daňové evidence, vás provede řadou závěrkových operací. Jde o: Tisk peněžního deníku, Přiznání k DPH, Výkaz příjmů, výdajů, majetku a závazků a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob.


Tisk peněžního deníku

Příklad: 
Vytiskněte peněžní deník za celý rok 2023 bez uzávěrkových operací pro středisko 10, včetně závěrečného přehledu.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy vyberete Peněžní deník. Spustí se průvodce tiskem.
 • Období zadávat v tomto případě nemusíte, program do peněžního deníku zahrne všechny účetní zápisy vytvořené do aktuálního data. Zkontrolujte, že nemáte zatržen přepínač Včetně uzávěrkových úprav a zvolíte třídit podle data dokladu.

blank

 • Na další straně zatrhnete přepínač Pro střediska a přes tlačítko vyberete od 10 do 10.

blank

 • V dalším kroku si vyberete formát tisku peněžního deníku. Ve spodní části okna zatrhněte pole Závěrečný přehled.

blank

POZNÁMKA: Můžete také vytisknout Zjednodušený tvar Peněžního deníku na šířku na jeden list. Zúžení peněžního deníku je dosaženo tím, že příjmy a výdaje neovlivňující daň z příjmu jsou agregovány do jednoho sloupce, stejně tak výdaje ovlivňující daň z příjmu na zdravotní a sociální pojištění a daň ze mzdy.

 • Dále vyberete tisk peněžního deníku po dokladech. Znamená to, že každý doklad bude vytištěn na jednom řádku. V případě, že doklad má více položek s různými předkontacemi, jsou tyto částky dokladu uvedeny v příslušných sloupcích deníku.

blank

 • Peněžní deník se začne generovat po stisku tlačítka Dokončit.
 • Po tisku se vás program zeptá, zda má doklady uzamknout a zda se má do data poslední závěrky dosadit datum 31.12.2023, zvolíte NePozn. Pokud zadáte Ano, doklady s nižším datem budou pouze ke čtení. Na kartě Money / Možnosti a nastavení /Nastavení agendy stačí smazat pole Poslední závěrka a doklady budou opět přístupné.

blank

 Přiznání k DPH

 • K vytvoření a uložení záznamů Přiznání k DPH slouží funkce na kartě Účetnictví / DPH / Seznam podání, kde vyberete druh podání Přiznání k DPH. Podání přiznání k DPH umožňuje vytváření řádného, opravného i dodatečného přiznání. Sestavu vytisknete pomocí průvodce tiskem.

blank

 • Vytvořené Přiznání k DPH za zadané období uzamkne doklady za dané období vzhledem k DPH. V případě oprav dokladů vás program upozorní, že pro zadané datum zdanitelného plnění je již vytvořeno Přiznání k DPH a pokud provedete na dokladu změnu data nebo částky, musíte vytvořit nové řádné, dodatečné nebo opravné Přiznání k DPH.

blank

Kontrolní hlášení DPH

Na kartě Účetnictví / DPH / Seznam podání vyberete druh podání Kontrolní hlášení DPH. Podání Kontrolního hlášení DPH umožňuje vytváření řádného, opravného i následné hlášení. Sestavu vytisknete pomocí průvodce tiskem.

blank

Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků

Završením celoročního účtování v daňové evidenci je sestavení přehledu o příjmech a výdajích a přehledu o majetku a závazcích (návod na vystavení závazku naleznete zde).

 • Na kartě Účetnictví / Závěrkové operace vyberete Výkaz příjmů, výdajů, majetku a závazků.
 • Program vás upozorní, že během zpracování těchto výkazů by neměl nikdo z jiné stanice zadávat doklady, zvolíte Pokračovat.
 • Otevře se přehled. Údaje program vypočítá ze zadaných dat, pokud v programu nevedete všechny potřebné informace, máte možnost údaje před tiskem opravit v nabízené tabulce.
  Až máte údaje opravené, tlačítkem Tisk výkaz vytiskněte.

blank

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

 •  Na kartě Účetnictví / Závěrky / Závěrkové operace vyberete Přiznání k dani z příjmů.
 • V levé části se zobrazí jednotlivé víceúrovňové oddíly sestavy ve stromečkové struktuře. V pravé části se pak zobrazuje karta podle aktivního oddílu sestavy.
 • Přiznání k dani z příjmu se počítá pouze z údajů zadaných v Money S3. Některé údaje si tedy uživatel musí doplnit do přiznání ručně.
 • Tiskovou sestavu můžete elektronicky odeslat na příslušný úřad pomocí Datové schránky nebo přes daňový portál MFČR Moje daně http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces.
 • Při podání přes Daňový portál je třeba sestavu nejprve vyexportovat do souboru (viz volba Tisk sestavy / Nastavení tisku /Export) a následně tento soubor načíst v aplikaci Moje daně.

blank

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení