Úvod / Návody / Účetní závěrky, přehledy a přiznání k DPH v daňové evidenci
Money S3 Minikurzy 2023
26. října v 9 hodin
30. října ve 14 hodin
Rezervovat místo

Účetní závěrky, přehledy a přiznání k DPH v daňové evidenci

Tato série účetních příkladů, určených uživatelům Money S3 s modulem daňové evidence, vás provede řadou závěrkových operací. Jde o: Tisk peněžního deníku, Přiznání k DPH (včetně výpisu přenesené daňové povinnosti), Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Tisk peněžního deníku

Příklad: 
Vytiskněte peněžní deník za celý rok 2017 bez uzávěrkových operací pro středisko  10, včetně závěrečného přehledu.
Postup:

 • Na kartě Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy vyberete Peněžní deník. Spustí se průvodce tiskem.
 • Období zadávat v tomto případě nemusíte, program do peněžního deníku zahrne všechny účetní zápisy vytvořené do aktuálního data. Zkontrolujte, že nemáte zatržen přepínač Včetně uzávěrkových úprav a zvolíte třídit podle data dokladu.
blank

Peněžní deník

 

 • Na další straně zatrhnete přepínač Pro střediska a přes tlačítko vyberete od 10 do 10.
blank

Peněžní deník

 

 • V dalším kroku si vyberete formát tisku peněžního deníku. Ve spodní části okna zatrhněte pole Závěrečný přehled.
blank

Peněžní deník

 

POZNÁMKA: Můžete také vytisknout Zjednodušený tvar Peněžního deníku na šířku na jeden list. Zúžení peněžního deníku je dosaženo tím, že příjmy a výdaje neovlivňující daň z příjmu jsou agregovány do jednoho sloupce, stejně tak výdaje ovlivňující daň z příjmu na zdravotní a sociální pojištění a daň ze mzdy.

 • Dále vyberete tisk peněžního deníku po dokladech. Znamená to, že každý doklad bude vytištěn na jednom řádku. V případě, že doklad má více položek s různými předkontacemi, jsou tyto částky dokladu uvedeny v příslušných sloupcích deníku.
blank

Peněžní deník

 

 • Peněžní deník se začne generovat po stisku tlačítka Dokončit.
 • Po tisku se vás program zeptá, zda má doklady uzamknout a zda se má do data poslední závěrky dosadit datum 31.12.2017, zvolíte Ne. Pozn. Pokud zadáte Ano, doklady s nižším datem budou pouze ke čtení. Na kartě Money / Možnosti a nastavení /Nastavení agendy stačí smazat pole Poslední závěrka a doklady budou opět přístupné.

 

blank

Datum závěrky

 Přiznání k DPH

 • K vytvoření a uložení záznamů Přiznání k DPH slouží funkce na kartě Účetnictví / DPH / Seznam podání, kde vyberete druh podání Přiznání k DPH. Podání přiznání k DPH umožňuje vytváření řádného, opravného i dodatečného přiznání. Sestavu vytisknete pomocí průvodce tiskem.
blank

Přiznání k DPH

 

 • Vytvořené Přiznání k DPH za zadané období uzamkne doklady za dané období vzhledem k DPH. V případě oprav dokladů vás program upozorní, že pro zadané datum zdanitelného plnění je již vytvořeno Přiznání k DPH a pokud provedete na dokladu změnu data nebo částky, musíte vytvořit nové řádné, dodatečné nebo opravné Přiznání k DPH.
blank

Seznam podání

 

Kontrolní hlášení DPH

Na kartě Účetnictví / DPH / Seznam podání vyberete druh podání Kontrolní hlášení DPH. Podání Kontrolního hlášení DPH umožňuje vytváření řádného, opravného i následné hlášení. Sestavu vytisknete pomocí průvodce tiskem.

blank

Kontrolní hlášení DPH

Výpis k režimu přenesení daňové povinnosti - pouze do 31.12.2015

Metodiku pro přenesenou daňovou povinnost najdete ve zvláštním návodu. V případě stavebních prací doporučujeme tento návod.

 • Na kartě  Účetnictví / DPH / Seznam podání je sestava Výpis z evidence pro daňové účely, která je povinnou přílohou k sestavě Přiznání k DPH v případě, že jste uskutečnili nebo přijali zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku.
  POZNÁMKA: Podrobnosti k přenesení daňové povinnosti naleznete na http://old.money.cz/money-s3/navody/ v metodice Aparát přenesení daňové povinnosti a příklady záloh v tomto režimu v metodice Zaúčtování plateb zálohových faktur a odpočtu záloh ve vyúčtovacích fakturách.

Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků

Završením celoročního účtování v daňové evidenci je sestavení přehledu o příjmech a výdajích a přehledu o majetku a závazcích (návod na vystavení závazku naleznete zde).

 • Na kartě Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy / Další sestavy vyberete Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků.
 • Program vás upozorní, že během zpracování těchto výkazů by neměl nikdo z jiné stanice zadávat doklady, zvolíte Pokračovat.
 • Otevře se přehled. Údaje program vypočítá ze zadaných dat, pokud v programu nevedete všechny potřebné informace, máte možnost údaje před tiskem opravit v nabízené tabulce.
  Až máte údaje opravené, tlačítkem Tisk přehled vytiskněte.
blank

Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků

 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

 •  Na kartě Účetnictví / Závěrky / Závěrkové operace vyberete Přiznání k dani z příjmů.
 • V levé části se zobrazí jednotlivé víceúrovňové oddíly sestavy ve stromečkové struktuře. V pravé části se pak zobrazuje karta podle aktivního oddílu sestavy.
 • Přiznání k dani z příjmu se počítá pouze z údajů zadaných v Money S3. Některé údaje si tedy uživatel musí doplnit do přiznání ručně.
 • Tiskovou sestavu můžete elektronicky odeslat na příslušný úřad pomocí Datové schránky nebo přes Daňový portál MFČR (aplikace EPO) http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces.
 • Při podání přes Daňový portál je třeba sestavu nejprve vyexportovat do souboru (viz volba Tisk sestavy / Nastavení tisku /Export) a následně tento soubor načíst v aplikaci EPO.
blank

Přiznání k dani z příjmů

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

Money S3 Minikurzy 2023
26. října v 9 hodin
30. října ve 14 hodin
Rezervovat místo
Zavřít reklamu
Money S3 Minikurzy 2023
26. října v 9 hodin
30. října ve 14 hodin
Minikurz 2023

Zúčastněte se Minikurzu online

Přihlaste se na oblíbený bezplatný Minikurz. Připravili jsme pro vás spoustu novinek.

Přihlásit se zdarma