Vzorový příklad: Intrastat

INTRASTAT je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie (intrakomunitární styk). Následující příklad vás provede celou problematikou.

Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT se týká osob, které překročí tzv. asimilační práh (rozumí se souhrnně do všech členských zemí EU za uplynulý rok) při přijetí nebo odeslání zboží. Tento práh činí 8 mil Kč při odeslání zboží, 8 mil Kč při přijetí zboží.
Zda vaše firma překročila tento asimilační práh, zjistíte podle sestavy na kartě Sklad / Tiskové sestavy / Intrastat.
Pokud budete chtít vykazovat Intrastat je nutné mít nastaveno:

 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku nastavit aktivní přepínač Vést Intrastat.
 • V Kmenových kartách musíte mít doplněný Kód kombinované nomenklatury - Kód KN, Kód státu původu a Hmotnost. Tyto údaje jsou udržovány pouze na Kmenových kartách zásob, nikoliv v dokladech a sestava je získává až při svém běhu podle čísla kmenové karty uvedeného v datech položek dokladu. Jejich vyplnění není tedy nutné pro prvotní pořizování dokladů a lze tyto údaje pořídit i zpětně, což je nutné i  např. pro zjištění překročení asimilačního prahu z již pořízených dat.

 

blank

Kmenová karta

Intrastatu se týkají následující doklady se skladovými (pouze) položkami:
Doklady vstupující do sestavy Intrastat: Faktury, Skladové doklady s výjimkou Převodek a Výrobek.
Doklady sloužící k přípravě dat pro tvorbu skladových dokladů: Objednávky, Nabídky a Poptávky.
UPOZORNĚNÍ: Uživatelé, kteří nemají zakoupen modul Sklady, nemohou INTRASTAT vykazovat.

 • Na dokladech je nutné uvádět další údaje, které jsou pro Intrastat potřebné. Tyto údaje se zadávají jednak na hlavičce dokladů v záložce Intrastat, jednak na položkách dokladů, také v záložce Intrastat. Pokud není zatržen přepínač Vést Intrastat na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku, záložky se nezobrazují.
blank

Vystavená faktura

 

 • V záložce Intrastat na dokladu doplňujete také cenu za dopravu v tuzemsku a na území EU, která se následně rozpouští ve výkazu Intrastat do ceny zboží. Do výkazu Intrastat vstupují doklady dle data skladového pohybu, pokud jej chcete změnit, přepíšete pole Datum Intrastatu.
blank

Položka faktury

 

 • Pokud nebudou tyto údaje na dokladech uvedeny, můžete využít možnosti implicitního nastavení pro různé druhy dokladů, které poskytuje průvodce sestavy Intrastat na kartě Sklad.
blank

Výkaz Intrastat

 

 •  V typech dokladů faktur, objednávek a skladových dokladů si můžete přednastavit údaje, které se budou automaticky plnit při zadání typu dokladu na nově vytvořeném dokladu.
blank

Typ vystavené faktury

 

 • Jde o proměnné Povahu transakce, Druh dopravyDodací podmínky a Stát určení. Povahu transakce můžete specifikovat na jednotlivých položkách zvlášť, v opačném případě se přebírá dle nastavení na dokladu.
 • Banka pro přepočet limitu (EUR) na domácí měnu se zobrazuje od 1. 8. 2016 pouze pokud máte nastaveno pro Cizí měnu používání denního kurzu. Pro přepočet cen v cizích měnách vyberete banku ze seznamu Peněžních ústavů. Pokud nebude banka uvedena, tak se použije kurzovní lístek NB. Pokud máte nastaveno pro Cizí měnu používání pevného kurzu, pak se od 1. 8. 2016 pro přepočet limitu použije kurz ze Seznamu cizích měn.
 • V tiskové sestavě Intrastat si v průvodci tiskem můžete vybrat, zda budete požadovat vytisknout pouze Zjednodušený výkaz (nevykazuje se statistická hodnota zboží) či plný výkaz Intrastat.
blank

Výkaz Intrastat

 

 • V poslední části průvodce tiskem výkazu Intrastat si můžete zvolit, zda vytisknout i Podklady pro výkaz Intrastat, které do sestavy vstupují.

Metodiku pro vystavování dokladů při dovozu z EU i mimo EU naleznete zde.

Elektronické podání

Podrobnosti k elektronickému podání z Money S3 jsou popsány v samostatném dokumentu, který naleznete na http://old.money.cz/money-s3/podpora/dokumentace/.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přes Zákaznický portál, nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

Den otevřených dveří

Zúčastněte se online dne otevřených dveří

Za 20 minut budete mít jasno, zda je pro vás Money S3 vhodný účetní program.

Ukázat termíny