Úvod / Návody / Vzorový příklad: Intrastat
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Vzorový příklad: Intrastat

INTRASTAT je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie (intrakomunitární styk). Následující příklad vás provede postupem podání výkazu v Money S3.

Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT se týká osob, které překročí, tzv. prah pro vykazování, který aktuálně činí 12 000 000 Kč. Prah pro vykazování se začíná počítat vždy od 1. ledna daného kalendářního roku a počítá se samostatně pro dovoz a vývoz. Zpravodajská jednotka má povinnost podat hlášení Intrastat již za měsíc, ve kterém v tento práh překročila v daném směru (dovoz nebo vývoz).

Účetní jednotka, která překročí asimilační prah, musí podat Hlášení o dovozu zboží INTRASTAT 1-12 a/nebo Hlášení o vývozu zboží INTRASTAT 2-12.

Vzhledem k tomu, že legislativa kolem INTRASTATu je poměrně složitá a závisí na ní vyplňování jednotlivých polí v Money S3, doporučujeme předem prostudovat materiály statistického úřadu (tu).

 

UPOZORNĚNÍ: Do sestavy INTRASTAT v Money S3 vstupují jen skladové položky a proto je pro jeho sestavování nutné mít komplet se skladovým hospodářstvím. Do sestavy také nevstupují skladové karty typu Služba.

1. Pokud chcete vykazovat INTRASTAT je nutné mít nastaveno

 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku – zakliknout checkbox Vést Intrastat.
 • Kmenových kartách(Sklad / Skladové seznamy / Kmenové karty) musíte mít vyplněný Kód kombinované nomenklatury – Kód KNKód státu původu (je povinný pro hlášení o dovozu i vývozu zboží) a HmotnostKód KN je zaznamenán jen na kmenových kartách zásob, ne v dokladech a sestava si je z kmenových karet přebírá při generování. Vyplnění kódu KN tedy není nutné pro vytváření dokladů a dá se doplnit i zpětně, což je nutné např. pro zjištění překročení prahu pro vykazování z již pořízených dat. Hmotnost a Kód státu původu se přebírá při tvorbě dokladu a jejich zpětná úprava na Kmenové kartě už nemá vliv na vytvořený doklad.

blank

blank

 • Do intrastatu vstupují faktury (se skladovými položkami) a skladové doklady (s výjimkou Převodek Výrobek).
 • Na dokladech je možné uvádět i další údaje, které jsou pro Intrastat potřebné. Tyto údaje se zadávají na hlavičce dokladu na záložce Intrastat, případně na položkách dokladu, také na záložce Intrastat. Pokud není zatrženo Vést Intrastatna kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku, záložky se nezobrazují.
 • Na záložce Intrastatna dokladu vyplňujete pole Povaha transakce, Dodací podmínky, Druh dopravy. Pokud tyto údaje nevyplníte, přebírají se hodnoty z průvodce podáním výkazu. Pole Stát určení / odeslání vyplníte jen v případě, že je jiný než stát Odběratele / Dodavatele. Dále vyplníte ceny za Doprava tuzemsko a Doprava zahraničí, které se následně rozpouští do ceny zboží. Pole „Jiné DIČ odběratele“ pak vyplňte v případě, že zboží bude vyvezeno jinému odběrateli, než jaký je uveden na dokladu.
 • Do výkazu Intrastat vstupují doklady podle pole Datum intrastatu, který se plní datumem skladového pohybu.

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste doklady vystavili před tím, než jste v Nastavení účetního roku zaklikli Vést Intrastat, je Datum Instrastatu prázdné a doklady do výkazu nevstoupí. Pro změnu je nutné doklad přeuložit.

 

TIP: Údaje záložky Intrastat si můžete přednastavit na Typu dokladu pro příslušný druh dokladu.

blank

 • Záložka Intrastatje i přímo na položkách dokladu, kde můžete specifikovat vlastnosti týkající se konkrétních položek. Země původu a Hmotnost se přebírají z Kmenové karty. Pole „Oprava ceny“ slouží pro opravu vykazované fakturační ceny v případech, kdy  dochází pouze ke změně ceny dodávky a žádné zboží se nevrací zpět.
 • Banka pro přepočet limitu (EUR) na domácí měnu se zobrazuje od 1. 8. 2016 pouze pokud máte nastaveno pro Cizí měnupoužívání denního kurzu. Pro přepočet cen v cizích měnách vyberete banku ze seznamu Peněžních ústavů. Pokud nebude banka uvedena, použije se kurzovní lístek ČNB. Pokud máte nastaveno pro Cizí měnu používání pevného kurzu, pak se od 1. 8. 2016 pro přepočet limitu použije kurz ze Seznamu cizích měn.

blank

2. Podání výkazu INTRASTAT

 • Podání výkazu spustíte přes Sklad / Intrastat, tím se otevře Průvodce tiskem a exportem výkazu INTRASTAT.
 • V tiskové sestavě Intrastat si v průvodci tiskem můžete vybrat, zda budete požadovat vytisknout pouze Zjednodušený výkaz (nevykazuje se statistická hodnota zboží) či plný výkaz Intrastat – oba přepínače pro zjednodušený výkaz ponechte vypnuté.

 

Poznámka: Položky z dokladů doklady se shodným státem odeslání při dovozu (resp. určení při vývozu) jsou kumulovány jako tzv. Malé zásilky pod společným kódem KN 999500000 a zvláštním druhem pohybu zboží „MZ“. Podmínkou je, že celková částka součet fakturačních částek vykazovaných položek z daného dokladu nepřekročí limit pro malé zásilky, který je aktuálně 400 €. V případě malých zásilek se DIČ u vývozu nevykazuje (není to povinné). Pokud si nepřejete kumulovat dodávky do malých zásilek, nastavte částku pro limit na nulu.

blank

 • Na stranách 3/5 a 4/5 průvodce volíte, jaké doklady vstoupí do výkazu Intrastat a jaké budou implicitní hodnoty, které se uplatní v případě, že tyto hodnoty nejsou vyplněné na dokladech. Na straně 4/5 průvodce volíte, jak se bude rozpouštět do ceny položek doprava – vyberte Rozpouštět hodnoty podle hmotnosti zboží.

blank

 • V poslední části průvodce tiskem výkazu Intrastat si můžete vybrat, zda chcete vytisknout výkaz INTRASTATnebo i Podklady pro výkaz Intrastat. Pro kontrolu tuto možnost doporučujeme. Tlačítkem Dokončit výkaz dokončíte.
 • Při podání Výkazu INTRASTATv okně Nastavení tisku vytvoříte exportní soubor tlačítkem Export pro celní správu. Vyexportovaný soubor nahrajete do aplikace INSTATONLINE nebo INSTATDESK.

blank

 

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení