Úvod / Návody / Zahraniční přenesená daňová povinnost
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Zahraniční přenesená daňová povinnost

Před samotným zápisem doporučujeme zkontrolovat nastavení účetního roku, kde můžete zadat vybrané texty položek, předkontace (pouze v případě podvojného účetnictví), členění DPH i typ dokladu. Tyto přednastavené parametry se automaticky dosazují do generování interního dokladu.

Nastavení účetního roku:

blank

V části Zaúčtování s nárokem na odpočet daně zadáváte potřebné údaje pro obě daňové položky: Povinnost přiznat daň a Nárok na odpočet daně.
Text položky – program automaticky doplňuje texty do položek Interního dokladu. Chcete-li si je změnit, napište text do pole Text položky.
Předkontace – doplníte předkontaci ze seznamu Předkontací.

blank

Členění DPH – vyberete ze seznamu členění DPH (19Ř03,04).

blank

Typ dokladu – vyberete Typ interního dokladu ze seznamu. Údaje z typu dokladu se přenáší do vytvářeného Interního dokladu (zejména číselná řada).

Faktura přijatá

Přijatou fakturu od zahraničního dodavatele z Evropské unie zapíšete do Money S3 standardním postupem. Důležité je správné vyplnění Členění DPH, které je v tomto případě 19Ř00P - Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu) a současně doklad musí mít uvedeny nulové částky v kolonkách pro DPH.

Tip!

Pokud budete tento doklad zadávat jako doklad s položkami a budete chtít použít aparát automatického generování Interního dokladu pro daň, je potřebné zadávat Typ ceny jako „jen základ“ a uvést správnou sazbu DPH.

Po uložení takto zaevidované přijaté faktury se Vám v seznamu Faktur přijatých zpřístupní tlačítko Reverse Charge, které automaticky generuje Interní doklad.

Volíte z následujících možností:

Kurz - program automaticky nabídne kurz platný podle nastavení pro danou měnu a k datu zdanitelného plnění faktury. Kurz můžete měnit.

Generovat doklad s nárokem na odpočet daně - tuto volbu použijete v případě, kdy vzniká nárok na odpočet.

Dále nastavujete, zda se v Interním dokladu vytvoří obě položky, nebo pouze jedna z nich:

  • s položkami pro přiznání daně
  • s položkami pro odpočet daně

Generovat doklad bez nároku na odpočet daně – tuto volbu použijete v případě, kdy nevzniká nárok na odpočet.

Podle nastavení se vytvoří položky pro přiznání daně (uskutečněná plnění), anebo položky pro nárok na odpočet daně (přijatá plnění) pro každou sazbu DPH zvlášť.

V případě, že datum pro přiznání daně a datum nároku na odpočet, bude odlišné (odpočet si budete nárokovat později), je nutné vystavit dva Interní doklady s jiným datem zdanitelného plnění.

UPOZORNĚNÍ: Datum zdanitelného plnění se přebírá z faktury a je zapotřebí ho zadat správně podle zákona o DPH podle data dodávky, resp. vystavení přijatého dokladu. K tomuto datu se také počítá kurz pro výpočet základu a výše daně, podle nastavení kurzů účetní jednotky (pevný nebo denní). Tento kurz může být obecně jiný, než v jakém byla vystavena původní faktura!

Vzorový příklad v Podvojném účetnictví

Faktura přijatá:

blank

Nastavení reverse charge pro zboží:

blank

Vzor generovaného interního dokladu pro zboží:

blank

Nastavení reverse charge pro služby:

blank

Vzor generovaného interního dokladu pro služby:

blank

Po vyplnění a uložení tohoto Interního dokladu program provede následně zaúčtování. Základ a DPH tohoto dokladu vstupují do Přiznání k DPH, jak na straně přijatých, tak i na straně uskutečněných zdanitelných plnění a nevzniká tedy povinnost platby daně.

blank

Vzorový příklad v Daňové evidenci

Faktura přijatá:

blank

Nastavení reverse charge pro zboží:

blank

Vzor generovaného interního dokladu pro zboží:

blank

Nastavení reverse charge pro služby:

blank

Vzor generovaného interního dokladu pro služby:

blank

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení