Úvod / Návody / Založení nového účetního roku 2013 v Money S3
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Založení nového účetního roku 2013 v Money S3

Tento dokument popisuje kroky doporučené pro založení nového účetního roku 2013 v programu Money S3 verze 13.021 pro variantu dvou sazeb DPH, základní a snížené.

Nový číselník finančních úřadů

K 1. lednu 2013 nabude účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který mění číselník finančních úřadů. Ze současných 199 finančních úřadů bude od 1. ledna 2013 pověřeno výběrem daní pouze 14 úřadů umístěných podle správního (krajského) uspořádání České republiky a dále specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1. 1. 2012.

V praxi to znamená, že dřívější finanční úřady byly sloučeny podle krajské příslušnosti do čtrnácti „krajských“ úřadů, které obdržely nové bankovní účty. Bankovní účet se skládá z předčíslí (určuje druh daně, kterou poplatník platí), matrikové části a kódu banky. Předčíslí ani kód banky se nemění, zůstávají stejné, a mění se pouze matriková část (tj. vlastní číslo účtu).

Řešení v Money S3: V sestavách, ve kterých se musí uvádět finanční úřad (Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení, Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti) vyberte v průvodci v poli Finanční úřad odpovídající hodnotu z číselníku. Z důvodů zpětné kompatibility zůstaly v seznamu zachované i původní finanční úřady, které jsou uvedené na konci, oddělené mezerou.

001

Tisk přiznání k DPH

Pokud používáte k zadání platby daně záznam z Adresáře, kde máte příslušný finanční úřad uložený jako firmu, změňte také jeho bankovní účet.

002

Bankovní účet na kartě Adresáře

UPOZORNĚNÍ: Podle zákona změna platí již od 1. 1. 2013, což znamená, že i lednové platby za prosinec minulého roku podléhají této změně. Je třeba zmínit i to, že platby finančnímu úřadu se mohou týkat nejen DPH, ale i záloh a vyúčtování mezd či jiných druhů daně.

Založení nového účetního roku

Nainstalujte si verzi Money S3 č. 13.021.

Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Výběr agendy / Přidat rok spustíte Průvodce přidáním nového účetního roku, s jehož pomocí založíte nový účetní rok pro příslušnou agendu. Na první straně zadejte účetní rok.

003

Založení nového roku

POZNÁMKA: Pokud je váš hospodářský rok jiný než kalendářní, nový účetní rok samozřejmě nebudete zakládat. Nicméně změny popisované v tomto dokumentu jsou platné i pro vás.

Na druhé straně průvodce zadejte, odkud chcete do nového roku převzít seznamy jako je Účtová osnova, Předkontace apod. Doporučujeme je převzít z minulého účetního roku.

004

Použít seznamy z minulého roku

Dále vyberte další seznamy, které chcete převzít z předcházejícího roku. Doporučujeme převzít Konfiguraci uživatelského nastavení a Seznamy typů dokladů. Ostatní seznamy z této nabídky přeberte podle vlastního uvážení – např. pokud chcete i v novém účetním roce používat stejné členění na střediska, zaškrtněte také Seznam středisek atd.

 

005

Seznamy z minulého roku

UPOZORNĚNÍ: Seznamy, které nepřeberete z minulého roku, Money S3 aktualizuje podle Připravených seznamů. Pro zachování nastavení z minulého roku doporučujeme ponechat převzetí konfigurace účetního roku. Tímto program bude respektovat již nastavené metody reverse charge, účtování kurzových rozdílů, skladových dokladů a zálohových faktur. Po vytvoření roku je důležité provést Synchronizaci účetních konstant (viz kapitola Kontrola konfigurace).

Následně dokončete zbývající dva kroky Průvodce přidáním nového účetního roku. Poté program zkopíruje označené seznamy nového roku. V následujícím kroku potvrďte tlačítkem OK nastavení účetního roku (zkopírované sazby DPH 14% a 20% DPH lze zatím ignorovat, budou změněny funkcí synchronizace účetních konstant). Program dokončí založení nového účetního roku a současně se do tohoto nového účetního roku přepne.

Nastavení nového účetního roku

1. Kontrola a nastavení seznamů

Vzhledem k tomu, že se konfigurace přebírá z minulého účetního roku, je nutná aktualizace Časově rozlišitelných parametrů mezd v záložce Mzdy. Aktualizaci tohoto seznamu proveďte pomocí funkce Synchronizace účetních konstant, kterou najdete na kartě Nástroje. Dále můžete v Nastavení účetního roku změnit způsob zaokrouhlování jednotlivých dokladů a případně další parametry týkající se nového účetního roku.

UPOZORNĚNÍ: Vlastní synchronizace proběhne až po stisku tlačítka Synchronizovat na kartě Synchronizace účetních konstant. Volitelně můžete synchronizovat i účetní osnovu.

021

Synchronizace

Zkontrolujte a případně upravte seznam Účtová osnova (menu Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy) a v závislosti na případných změnách v účtové osnově přizpůsobte seznam Předkontací (menu Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy). Zkontrolujte a případně upravte seznamy StředisekZakázek a Činností, které najdete na kartě Money / Možnosti a nastavení / Správa seznamů. Nastavte Číselné řady pro všechny druhy dokladů (na kartě Money / Možnosti a nastavení). Pokud změníte Řadu (prefix) číselné řady, pak program sám automaticky vyhledá, ve kterých nastaveních se tato číselná řada v aktuálním účetním roce používá (Uživatelská konfiguraceTypy účetních dokladůTypy vystavených fakturTypy přijatých fakturTypy skladových dokladůTypy objednávkových dokladů) a nahradí ji novou číselnou řadou. V závislosti na úpravách předkontací a kontrolingových proměnných (StřediskoZakázkaČinnost) zkontrolujte a v Typech dokladů nastavte nové či jiné změněné parametry (např. PředkontaceStřediskoZakázkaČinnost). Typy účetních dokladů naleznete v menu Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy, Typy faktur na kartě Obchod / Doklady / Typy dokladů, Typy skladových dokladů na kartě Sklad / Nastavení / Skladové seznamy a Typy objednávek na kartě Obchod / Doklady / Typy dokladů.

2. Kontrola konfigurace

Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku proveďte kontrolu a případnou změnu konfigurace účetního roku. Nezapomeňte přitom na kontrolu sazeb DPH.

V případě definované dvojí sazby DPH musí být v poli Snížená sazba DPH a Základní sazba DPH uvedené hodnoty 15 % a 21 % (budou-li schválené jiné výše sazeb, pak samozřejmě odpovídající platné hodnoty). Pokud tomu tak není, vyberte pomocí roletové nabídky správné hodnoty. Jestliže zde tyto hodnoty nenajdete, spusťte funkci Synchronizace účetních konstant, kterou najdete na kartě Nástroje. Tuto synchronizaci proveďte také tehdy, jestliže jste založili rok 2013 v jiné verzi Money S3 než ve verzi č. 13.021.

011

Nastavení účetního roku

Zahájení prací 1. ledna, respektive prvního pracovního dne nového roku

Zásoby – DPH pro nákup a prodej

U skladových zásob, které prodáváte či nakupujete, změňte výši snížené i základní sazby na novou hodnotu (menu Sklad / Správa skladu / Hromadné operace / Změna sazby DPH).

015

Změna sazby DPH

016

Změna sazby DPH

UPOZORNĚNÍ: Máte-li definované prodejní ceny některých zásob S DPH, mějte na paměti, že změnou této sazby se změní výše základu DPH příslušné zásoby!

Tutéž akci můžete provést volitelně i pomocí funkce Hromadné operace / Změna konfiguračních údajů zásoby, která je přístupná na kartě Sklad / Správa skladu nebo přímo v seznamu Zásoby na skladě.

Přecenění pohledávek a závazků

Přepněte se do minulého účetního roku. V případě, že používáte Cizí měny, nastavte jejich kurzy k datu 31. 12., resp. 1. 1., a to pro denní kurz na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Kurzy měn, nebo pro pevný kurz v seznamu Cizích měn na kartě Money / Možnosti a nastavení.

017

Karta cizí měny

Jestliže vystavujete či přijímáte faktury v cizích měnách, proveďte Přecenění pohledávek a závazků ještě před tím, než zadáte první úhrady těchto faktur v novém účetním roce, ale až poté, co provedete poslední úhrady v minulém účetním roce. Funkci Přecenění pohledávek a závazků k 31. 12. minulého roku spustíte v menu Účetnictví / Závěrkové operace.

018

Přecenění pohledávek a závazků

V menu Účetnictví / Závěrkové operace spusťte funkci Uzavření roku a na kartě z nabídky pěti kroků použijte pouze funkci 3. Převod (jedná se o převod počátečního stavu salda, DPH a zůstatků na bankovních účtech a pokladnách). Ostatní funkce z nabídky Uzavření roku doporučujeme udělat až po definitivním ukončení závěrkových prací v účetnictví minulého účetního roku, což se může klidně protáhnout až do března či června.

POZNÁMKA: Před převedením počátečních stavů do nového roku si zkontrolujte v účtové osnově předešlého roku na všech účtech jejich nastavení pro převod zůstatku.

019

Uzavření roku

Jestliže vedete pokladny nebo bankovní účty v cizí měně, použijte pro jejich přecenění navíc i funkci 1 Přecenit. Po uskutečnění těchto kroků se můžete přepnout do nového účetního roku a začít pracovat.

Cestovní náhrady

UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte modul Cestovní náhrady a vystavíte Cestovní příkaz přes přelom roku 2012 do roku 2013 (např. od 20. 12. 2012 do 5. 1. 2013), mějte prosím na paměti, že sazby náhrad v tuzemsku i v zahraničí se na Kartu cestovního příkazu (záložka Podrobnosti) načítají podle Data vystavení a nikoliv podle data začátku cesty, a to souhrnně pro celý Cestovní příkaz. Tyto sazby program použije na Cestovním příkazu při výpočtu náhrad. Pokud byste potřebovali uplatnit pro části cesty rozdílné sazby podle roku, ve kterém probíhaly, musíte udělat Cestovní příkazy dva, případně ručně opravit výši náhrad spočítanou programem.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení