Úvod / Návody / Zaúčtování mezd v daňové evidenci / jednoduchém účetnictví
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Zaúčtování mezd v daňové evidenci / jednoduchém účetnictví

Tento návod se věnuje zaúčtování mezd pro agendy vedené v daňové evidenci / jednoduchém účetnictví.

Samotnému zaúčtování mezd předchází jejich vytvoření a správné nastavení zaúčtování.

Nastavení zaúčtování mezd

Nastavení zaúčtování mezd naleznete pomocí karty Režie -> Zaúčtování mezd.

Nejprve vyberete období měsíce a roku, za který zpracováváte mzdy, následně zkontrolujete nastavení zaúčtování a doplníte datum zaúčtovaných dokladů. Samotné spuštění zaúčtování provedete tlačítkem OK. Každý doklad následně uložíte opět tlačítkem OK.

POZOR: Spustíte-li zaúčtování mezd, program bude nabízet doklady k uložení. Opětovným spuštěním funkce zaúčtování mezd budou původní doklady smazány mzdy poté zaúčtovány znovu.

POZOR:Nelze smazat vytvořenou mzdu, pokud je již zaúčtováno, doklady musí být nejprve smazány.

blank

V levé části se nachází jednotlivé složky mzdy. Pro každou složku se v pravé části zobrazuje nastavení tvorby dokladů a zaúčtování.

Jednotlivě pro každou složku vyberete zaúčtování a další nastavení pro danou složku:

Zaúčtování – ze seznamu vyberete předkontaci pro zaúčtování.

Zaúčtování kontrolingových mezd

  • Bez kontrolingu – mzdové náklady se nebudou rozdělovat na kontrolingové proměnné.
  • Dle zaměstnanců – mzdové náklady se budou rozdělovat podle Definice proměnných zadané na Kartě zaměstnance.
  • Dle společného nastavení – zpřístupní tlačítko Definice proměnných, kde si můžete nastavit způsob rozdělení mzdových nákladů na Střediska, Zakázky a Činnosti pro všechny zaměstnance současně. V Nastavení agendy se definují jednotlivé úrovně pro kontrolingové proměnné Střediska, Zakázky a Činnosti.

Další nastavení

Nastavit data vytvářených dokladů – po zatržení pole se zpřístupní řádky pro nastavení jednotlivých dat, kam můžete zadat požadované údaje. V opačném případě se dosadí dnešní datum (i zde funguje klávesová zkratka F12).

Číselná řada – ze seznamu Číselných řad můžete nastavit číselnou řadu pro vytvářené Závazkové doklady. Pokud zde není vyplněna, převezme se z Uživatelské konfigurace.

Členění DPH – zde můžete nastavit Členění DPH pro vytvářené Závazkové doklady. Při zaúčtování se přednostně dosadí Členění DPH z této karty Zaúčtování mezd, pokud zde není vyplněno, převezme se z Uživatelské konfigurace.

POZNÁMKA: Nastavení okna zaúčtování si program pamatuje. Data, měsíc a rok pak automaticky volí dle pracovního data.

Umístění vytvořených a uložených dokladů:

Závazky – na kartě Účetnictví/Závazky

Dávkové vytváření a zaúčtování mezd

Samotnou tvorbu i zaúčtování mezd lze zrychlit zapnutím funkce dávkového vytváření a zaúčtování mezd. Jakékoliv dávkové zpracování je standardně vypnuto.

Dávkové vytváření mezd = Karta mzdy je ihned uložena, nenabízí se ke zpracování. V případě úpravy je nutné uloženou mzdu opětovně otevřít. Tuto metodu je vhodné použít u jednoduchých a neměnných mezd.

Dávkové zaúčtování mezd = Jednotlivě generované doklady jsou ihned uloženy do seznamu závazků, pohledávek a interních dokladů. Program jednotlivé doklady nenabízí před uložením. V případě úpravy je nutné uložený doklad opětovně otevřít. Použití je vhodné pro zkušenější uživatele.

Nastavení naleznete na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace. Zde otevřete menu Ostatní / Mzdy.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení