Úvod / Návody / Zaúčtování mezd v podvojném účetnictví
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Zaúčtování mezd v podvojném účetnictví

Tento návod se věnuje zaúčtování mezd pro agendy vedené v podvojném účetnictví.

Samotnému zaúčtování mezd předchází jejich vytvoření a správné nastavení zaúčtování.

Zaúčtování mezd – nastavení předkontací je možné přebírat z karet zaměstnanců nebo nastavit hromadné zaúčtování na Zaúčtování mezd dle volby uživatele.

Nastavení zaúčtování na kartě zaměstnance

V případě, že pro zaúčtování mezd využíváte různé analytické účty např. pro zdravotní pojišťovny apod., bude pro vaši firmu volba zaúčtování dle zaměstnanců nejlepší volbou.

Nastavení zaúčtování na kartě zaměstnance nastavíte přes Režie -> Zaměstnanci -> karta zaměstnance -> záložka Údaje zaměstnance a podzáložka Zaúčtování, PIN.

blank

Zaúčtování Hrubé mzdy na kartě zaměstnance pak nastavíte přes Režie -> Zaměstnanci -> karta zaměstnance -> záložka Pracovní poměry a podzáložka Zaúčtování.

blank

 

POZNÁMKA: Nastavení zaúčtování mezd na kartách zaměstnanců lze nastavit i pomocí hromadné operace. V seznamu zaměstnanců si označíte vybrané zaměstnance, v horní liště zvolíte tlačítko Hromadné změny – Období zaměstnance (pro hromadnou úpravu záložky Údaje zaměstnance, podzáložky Zaúčtování, PIN) a Období pracovního poměru (pro hromadnou úpravu záložky Pracovní poměry, podzáložky Zaúčtování).

Nastavení hromadného zaúčtování

V případě, že nepoužíváte analytické účty, jež by byli mezi zaměstnanci rozdílné, pak pro zjednodušení můžete využít hromadné nastavení.

Nastavení zaúčtování mezd naleznete pomocí karty Režie -> Zaúčtování mezd. A v případě, že nebudete přebírat nastavení ze zaměstnanců, pak jednotlivě projdete položky v levém sloupci a zrušíte zatržení volby „Převzít ze zaměstnanců“.

POZNÁMKA: Nastavení zaúčtování mezd převzetí ze zaměstnanců a hromadné nastavení lze kombinovat. Je pak nutné dodržet správné nastavení předkontací na zaměstnanci či kartě zaúčtování.

Zaúčtování mezd

Nejprve vyberete období měsíce a roku, za který zpracováváte mzdy, následně zkontrolujete nastavení zaúčtování a doplníte datum zaúčtovaných dokladů. Samotné spuštění zaúčtování provedete tlačítkem OK. Každý doklad následně uložíte opět tlačítkem OK.

POZOR: Spustíte-li zaúčtování mezd, program bude nabízet doklady k uložení. Opětovným spuštěním funkce zaúčtování mezd budou původní doklady smazány mzdy poté zaúčtovány znovu.

POZOR: Nelze smazat vytvořenou mzdu, pokud je již zaúčtováno, doklady musí být nejprve smazány.

blank

V levé části se nachází jednotlivé složky mzdy. Pro každou složku se v pravé části zobrazuje nastavení tvorby dokladů a zaúčtování.

Jednotlivě pro každou složku vyberete zaúčtování a další nastavení pro danou složku:

Způsob vytváření dokladů – z roletové nabídky vybíráte, zda budete chtít hrubou mzdu účtovat na samostatný Interní doklad pro každého zaměstnance, nebo hrubou mzdu účtovat jako společný doklad pro všechny zaměstnance.

Zaúčtování – z Účtové osnovy vyberete účty, na které se bude hrubá mzda účtovat na straně MD a D.

Převzít ze zaměstnanců – zaúčtování pro každého zaměstnance se převezme z nastavení na Kartě zaměstnance.

Zaúčtování kontrolingových mezd

- Bez kontrolingu – mzdové náklady se nebudou rozdělovat na kontrolingové proměnné.

- Dle zaměstnanců – mzdové náklady se budou rozdělovat podle Definice proměnných zadané na Kartě zaměstnance.

- Dle společného nastavení – zpřístupní tlačítko Definice proměnných, kde si můžete nastavit způsob rozdělení mzdových nákladů na Střediska, Zakázky a Činnosti pro všechny zaměstnance současně. V Nastavení agendy se definují jednotlivé úrovně pro kontrolingové proměnné Střediska, Zakázky a Činnosti.

Další nastavení

Nastavit data vytvářených dokladů – po zatržení pole se zpřístupní řádky pro nastavení jednotlivých dat, kam můžete zadat požadované údaje. V opačném případě se dosadí dnešní datum (i zde funguje klávesová zkratka F12).

Číselná řada – ze seznamu Číselných řad můžete nastavit číselnou řadu pro vytvářené Závazkové a Interní doklady. Pokud zde není vyplněna, převezme se z Uživatelské konfigurace.

Členění DPH – zde můžete nastavit Členění DPH pro vytvářené Závazkové a Interní doklady. Při zaúčtování se přednostně dosadí Členění DPH z této karty Zaúčtování mezd, pokud zde není vyplněno, převezme se z Uživatelské konfigurace.

 

POZNÁMKA: Nastavení okna zaúčtování si program pamatuje. Data, měsíc a rok pak automaticky volí dle pracovního data.

Umístění vytvořených a uložených dokladů:

Závazky – na kartě Účetnictví/Závazky

Interní doklady – na kartě Účetnictví/Interní doklady

Pohledávky – na kartě Účetnictví/Pohledávky

Dávkové vytváření a zaúčtování mezd

Samotnou tvorbu i zaúčtování mezd lze zrychlit zapnutím funkce dávkového vytváření a zaúčtování mezd. Jakékoliv dávkové zpracování je standardně vypnuto.

Dávkové vytváření mezd = Karta mzdy je ihned uložena, nenabízí se ke zpracování. V případě úpravy je nutné uloženou mzdu opětovně otevřít. Tuto metodu je vhodné použít u jednoduchých a neměnných mezd.

Dávkové zaúčtování mezd = Jednotlivě generované doklady jsou ihned uloženy do seznamu závazků, pohledávek a interních dokladů. Program jednotlivé doklady nenabízí před uložením. V případě úpravy je nutné uložený doklad opětovně otevřít. Použití je vhodné pro zkušenější uživatele.

Nastavení naleznete na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace. Zde otevřete menu Ostatní / Mzdy.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení