Úvod / Návody / Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS)
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS)

  S účinností od 1. července 2021 mají podnikatele, kteří dodávají zboží a služby koncovým spotřebitelům z EU, možnost přejít na OSS – režim jednoho správního místa, který zjednodušuje placení DPH zahraničním zemím. Jak se s tím vypořádat v Money S3, popisuje tento návod.

  Podnikatelé, kteří za kalendářní rok prodali do zemí EU mimo Česka zboží nebo služby v hodnotě přes 10 000 euro, se mohou přihlásit k režimu OSS (One Stop Shop). Díky němu se nemusí v zahraničí registrovat k DPH, ale zahraniční daň odvedou českému finančnímu úřadu, který peníze do členských států sám přerozdělí.

   

  Řešení v Money S3

  Na kartě Členění DPH je přepínač Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS). Na základě Členění DPH doklad vstoupí do přiznání OSS. Jde-li o zboží, vyberete 19Ř24_OSSZ, a pokud jde o službu, vyberete 19Ř24_OSSS.

  blank

   

  Program Money S3 obsahuje i sazby DPH pro jednotlivé státy, které naleznete na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení agendy záložka Sazby DPH pro OSS.

  blank

   

  Na dokladu v režimu OSS musí být použity sazby DPH platné podle legislativy státu konečného příjemce. Pomocí tlačítka OSS na prodejních dokladech vyberete pro doklad v režimu OSS stát ze seznamu. Sazby DPH pro jednotlivé státy, Cizí měna a způsob výpočtu DPH se přebírá z Nastavení agendy / Sazby DPH pro OSS. Po výběru státu se na dokladu nastaví všechny sazby DPH platné pro vybraný stát a období DPH.

  blank

   

  Podmínky pro doklady OSS

  Členění DPH musí být vybráno takové, které má zapnutý přepínač OSS.

  - V adrese odběratele nesmí být vyplněno DIČ.

  -  Stát OSS se přebírá z nastaveného státu na dokladu (tlačítko OSS), pokud zde není, pak se převezme z adresy na dokladu.

  Při tvorbě daňových dokladů a vyúčtovacích faktur se stát OSS přebírá ze zdrojového dokladu (zálohová faktura, pokladní, bankovní a interní doklady).

  Jednotlivé částky základu a daně za stejného dodavatele, stejný stát příjemce a stejnou sazbu daně se načítají a takto nasčítané částky pak tvoří jednotlivé řádky přiznání. U jednotlivých států se také rozlišují řádky podle Typu dodání, zda se jedná o službu či zboží.

  Zdaňovací období, do kterého doklady spadají, je určeno podle data Plnění DPH na dokladech. U dobropisů faktur vydaných, dobropisů pohledávek, stornujících faktur vydaných a stornujících pohledávek je pak zdaňovací období určeno podle Data uplatnění DPH. V případě, že toto datum nebude vyplněno, tak doklad do přiznání nevstoupí.

  Pokud je v Nastavení účetního roku Typ subjektu nastaven na volbu Identifikovaná osoba, tlačítko OSS bude přístupné pouze na dokladech, na kterých je možné vybrat Členění DPH. U Typu subjektu Neplátce DPH je tlačítko OSS nepřístupné.

  POZNÁMKA: Stát OSS pro jednotlivé druhy dokladů se přebírá prioritně z nastavení v Typu dokladu (Typy účetních dokladů, Typy vystavených faktur, Typy skladových dokladů, Typy objednávkových dokladů, Typy servisů a Typy oprav).

  UPOZORNĚNÍ: Pokud budete chtít změnit stát OSS na dokladu, musí být ve všech sazbách DPH (kromě nulové sazby) nulové částky.

  Doklady můžete podle vybraného státu OSS filtrovat nebo provádět součty dokladů v seznamech.

  Tiskovou sestavu Přiznání k DPH v režimu OSS naleznete na kartě Účetnictví / Přiznání k DPH OSS.

  Na první straně průvodce máte možnost zvolit orientační tisk Přiznání k DPH OSS tlačítkem Pokračovat nebo tlačítkem Přejít na podání přiznání k DPH OSS přejít na funkci Podání přiznání k DPH OSS, kde vám program nabídne i automatické generování Závazku/Pohledávky - odvodu/vratky daně v EUR a Interního dokladu pro zaúčtování kurzových rozdílů.

  blank

   

  Podání Přiznání k DPH OSS

  Na kartě Účetnictví / Seznam podání / Přiznání k DPH OSS spustíte průvodce podáním Přiznání k DPH OSS.

  blank

   

  Na třetí straně průvodce podáním Přiznání k DPH OSS můžete zkontrolovat nebo zeditovat kurzy Evropské centrální banky, které se použijí při výpočtu sestavy.

  blank

   

  Následně se zobrazí Seznam dodávek – zdanitelných plnění, který můžete editovat.

  blank

   

  Pro Přiznání k DPH OSS se nevytváří opravná přiznání. Oprava se provádí pomocí Karty opravy.

  Zjištění výše opravy

  Nejprve si vytisknete již uložené Přiznání k DPH OSS ze Seznamu podání. Za stejné období si vytisknete z karty Účetnictví / DPH / Přiznání k DPH OSS bez volby Přejít na podání přiznání k DPH OSS toto přiznání. Zde porovnáte částky daně za jednotlivé státy v obou výtiscích a vypočítáte z nich rozdíl. Zjištěné rozdíly přidáte do aktuálního přiznání pomocí Karty opravy, kde uvedete stát spotřeby, období a částku DPH.

  Na straně Generování dokladů se po potvrzení alespoň jedné volby zpřístupní tlačítko Nastavení zaúčtování dokladů. V Nastavení zaúčtování generovaných dokladů nastavujete údaje pro zaúčtování Závazku / Pohledávky (odvodu/vratky daně v EUR) a Interního dokladu (pro zaúčtování kurzových rozdílů).

   

   

  blank

   

  Po stisku tlačítka Dokončit se nejprve vygeneruje a zobrazí Závazek/Pohledávka na odvod/vratku daně v EUR a následně Interní doklad pro zaúčtování kurzových rozdílů.

  Pomocí tlačítka Elektronické podání na kartě Nastavení tisku se vygeneruje soubor pro elektronické podání. Podrobný popis naleznete na https://money.cz/navod/elektronicka-podani-z-money-s3/ v PDF dokumentu Elektronická podání z Money S3.

  Používáte-li pro elektronické zasílání dokumentů program TaxEdit, lze tlačítkem Export na kartě Nastavení tisku spustit Průvodce tiskovým exportem, kde ve Výběru nastavení můžete použít export sestavy do programu TaxEdit S3.

  Vlastní princip exportu výkazu je stejný jako u běžného Přiznání k DPH.

  XML dokument lze poslat přes datovou schránku, případně také přes aplikaci EPO.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

  V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

  blank
  Objevte i vy
  nová online
  školení
  Vybrat školení
  Zavřít reklamu
  Objevte si vy nová online školení