Úvod / Návody / Jak nainstalovat a nastavit modul Zádržné
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Jak nainstalovat a nastavit modul Zádržné

Rozšiřující modul Zádržné pro Money S3 zjednoduší práci především stavebním firmám, pro které je účtování pozastávek faktur neboli zádržného nezbytné. S instalací a nastavením modulu vám pomůže tento článek.

Instalace modulu

Zádržné je samostatný modul, takže po jeho zakoupení dostanete přídavný kód k vaší hlavní licenci. Kód můžete do programu zadat dvěma způsoby podle toho, jestli pracujete on-line, nebo off-line.

Pokud pracujete on-line, přejděte na kartu Money > Nápověda, kontakty > Licenční manažer. Zde vyberte volbu Aktualizovat moduly a nový modul se vám automaticky zpřístupní.

blank

Licenční manažer Money S3 v on-line režimu.

Pokud pracujete off-line, přejděte na kartu Money> Nápověda, kontakty > Licenční manažer a poté do záložky Obsah licence.

  • Pokud máte licenční soubor, klikněte na volbu Načíst ze souboru a licenční soubor S3.licence.csw vložte z externího média nebo ze svého počítače.
  • Jestli licenční soubor nemáte, vyberte volbu Zapsat ručně a licenční kód přepište.

Jakmile máte hotovo, zavřete okno Licenční manažer. Váš modul je teď aktivní a můžete se pustit do práce.

blank

Licenční manažer Money S3 v off-line režimu.

Pokud používáte bezplatnou zkušební verzi Money S3 Start a chcete si modul Zádržné vyzkoušet, přejděte na kartu Možnosti licence > Plná verze a klikněte na Vyzkoušet komplety. Zde vyberte modul Zádržné. Můžete s ním libovolně pracovat do překročení některého z povolených limitů verze Start.

Nastavení v modulu zádržné

S modulem Zádržné najdete v seznamu Faktur vystavených/Faktur přijatých tlačítko Zádržné, kterým vygenerujete nový doklad Pohledávka/Závazek na uvedenou částku s pozdějším datem splatnosti. Program současně vygeneruje interní doklad, který sníží zbývající částku k úhradě na Vystavené/Přijaté faktuře o výši zádržného.

Nastavení Pohledávky/Závazku a Interního dokladu

Jakmile vyberete fakturu vydanou nebo přijatou, ke které chcete zaúčtovat zádržné, zobrazí se vám karta Nastavení zádržného k faktuře č. XY. Zde máte na výběr z několika nastavení, které ovlivní vygenerované doklady.

Nastavení Pohledávky nebo Závazku

  • Číselná řada – pomocí tlačítka s třemi tečkami otevřete seznam Číselných řad pro výběr. Seznam je vyfiltrován pro Pohledávky nebo Závazky podle toho, z jaké faktury zádržné účtujete.
  • Předkontace – pomocí tlačítka s třemi tečkami otevřete seznam Předkontací pro výběr. Seznam je vyfiltrován pro Pohledávky nebo Závazky podle toho, z jaké faktury zádržné účtujete.
  • Členění DPH – pomocí tlačítka s třemi tečkami otevřete seznam Členění DPH pro výběr.

Nastavení Interního dokladu

  • Číselná řada – tlačítkem s třemi tečkami otevřete seznam Číselných řad pro výběr. Seznam je vyfiltrován pro Interní doklady.
  • Předkontace – tlačítkem s třemi tečkami otevřete seznam Předkontací pro výběr. Seznam je vyfiltrován pro Interní doklady.
  • Členění DPH – tlačítkem s třemi tečkami otevřete seznam Členění DPH pro výběr.

blank

Okno Nastavení zádržného k faktuře č. XY.

Zobrazovat karty generovaných dokladů – pokud tuto možnost zatrhnete, zobrazí se vám každá jednotlivá Pohledávka/Závazek a Interní doklad, které můžete upravit a uložit.

Přebírat odběratelský účet MD z faktury do zaúčtování pohledávky (u faktur vydaných) – po zatržení tohoto přepínače se bez ohledu na nastavenou předkontaci převezme na stranu MD pohledávky odběratelský účet z faktury vystavené.

Přebírat dodavatelský účet D z faktury do zaúčtování závazku (u faktur přijatých) – po zatržení tohoto přepínače se bez ohledu na nastavenou předkontaci převezme na stranu D závazku dodavatelský účet z Faktury přijaté.

V pravé straně okna vidíte Informace o faktuře –⁠ například číslo dokladu, variabilní symbol nebo datum splatnosti faktur. Tyto proměnné systém přebírá do vygenerované Pohledávky/Závazku a do Interního dokladu. Dále se zde zobrazuje celková částka faktury s DPH a částka Zbývá uhradit. Zde si proto údaje můžete zkontrolovat.

Na kartě Nastavení zádržného k faktuře č. XY jsou pro Pohledávku/Závazek a Interní doklad předkontace přednastaveny. Tyto předkontace lze libovolně změnit.

Výběr předkontace

Výběr předkontace

Karta položky zádržného

Tlačítkem Přidat zádržné otevřete Kartu položky zádržného, kde můžete upravit některé údaje.

Popis zádržného – program automaticky doplní do popisu pořadové číslo položky zádržného a text Zádržné k faktuře číslo XY.

Datum splatnosti – zde uveďte datum splatnosti pohledávky nebo závazku, ke kterému má být zádržné uhrazeno.

Předkontace – pomocí tlačítka otevřete seznam Předkontací pro výběr. Seznam je vyfiltrován pro Pohledávky nebo Závazky podle typu faktury. Tato Předkontace má přednost před nastavenou Předkontací na kartě Nastavení zádržného.

Celkem s DPH – dohodnutá částka zádržného.

V seznamu Položek zádržného můžete vytvořit i více položek zádržného. Pro každou položku se pak vygeneruje samostatná Pohledávka/Závazek.

blank

Nastavení na Kartě položky zádržného.

Po vyplnění karty Nastavení zádržného klikněte na tlačítko Vytvořit doklady. Tak spustíte automatické generování Pohledávek/Závazků a Interního dokladu. Pro každou položku zádržného se vytvoří jedna samostatná Pohledávka/Závazek.

Pro všechny položky zádržného se vytvoří jeden společný Interní doklad, který vytvoří úhradu faktury a sníží tak celkovou zbývající částku úhrady na faktuře o výši zádržného.
V seznamu dokladů pomocí tlačítka Vazby zobrazíte jednotlivé doklady a jejich vazby.

blank

V seznamu dokladů si přehledně zobrazíte vazby mezi doklady.

Účtování zádržného z daňové evidence

Postup pro tvorbu zádržného v daňové evidenci je stejný jako v účetnictví. Liší se pouze karta pro Nastavení zádržného. Předkontace pro Pohledávku nebo Závazek se přebírá z faktury vystavené nebo faktury přijaté a můžete ji změnit.

blank

Nastavení zádržného z daňové evidence.

Podrobný návod v PDF naleznete zde

STÁHNOUT NÁVOD V PDF

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení