Úvod / Návody / Uzávěrka roku v daňové evidenci
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Uzávěrka roku v daňové evidenci

Návod Vás provede kroky potřebnými k uzavření roku v Money S3 při zpracovávání daňové evidence.

Postup kroků potřebných k uzavření roku 2023:

  • Založení nového roku 2024

Tento krok jste pravděpodobně učinili již na přelomu roku. Pokud jste nový rok ještě nezaložili, tak postupujete podle tohoto návodu.

  • Přecenění bankovních účtů a pokladen v cizí měně

Pokud potřebujete provést přecenění bankovních účtů nebo pokladen v cizí měně, tak jej provedete ve starém roce přes Účetnictví / Pokladna, resp. Účetnictví / Banka volbami Kurzové rozdíly / Nový příjem, resp. Nový výdej. Program Vás vyzve k výběru typu dokladu zvoleného druhu dokladu. Pokud typ pro kurzový rozdíl ještě nemáte vytvořen, tak si jej vytvoříte tlačítkem Přidat. Na typu nastavíme hlavně v záložce Podrobnosti pole Pokladna, resp. Banka, ostatní pole volitelně a lze je doplnit přímo při vystavení dokladu kurzového rozdílu. Následně po výběru typu se otevře Karta dokladu, kde doplníte částku kurzového rozdílu a doklad uložíte. Doklady kurzového rozdílu jsou označeny ikonou.
blank

  • Průběžný převod stavů bank a pokladen a DPH do nového roku

I když ještě nemáte definitivně uzavřený starý rok, tak už pracujete v novém roce a potřebujeme si tisknout v novém roce tiskové sestavy Peněžní deník, Stav bankovních účtů nebo Stav hotovosti. Aby byly tyto sestavy aktuální, tak lze průběžně převádět konečné stavy těchto sestav ze starého do nového roku.

Převod provedete ve starém roce přes Účetnictví / Závěrkové operace / Převod počátečních stavů do nového roku. Po zvolení této volby nás program vyzve, do kterého roku chcete převod provést (vyberete nový rok) a pokud vedete bankovní účty a pokladny v cizí měně a nemáte stažené/zadané kurzy k příslušným datům, tak Vás vyzve k jejich zadání. Následně se provede samotný převod.
blank

Převod můžete provádět opakovaně, vždy podle potřeby, když ve starém roce došlo k nějaké změně zůstatků. Převedené zůstatky najdeme pro DPH v Účetnictví / Závěrkové operace / Počáteční stav DPH a pro počáteční stavy bank a pokladen v Money / Možnosti a nastavení / Bankovní účty a pokladny na kartách konkrétní a pokladen v poli Počáteční stav.

  • Kontrola hodnoty skladu

Pokud vedete skladové hospodářství, je důležité, aby před uzavřením roku byla hodnota skladu reálná. Důležité je to hlavně v případě, kdy máte povolený výdej do minusu, nebo pokud dodatečně přidáváte nebo opravujete příjmové doklady.

Přepočet hodnoty skladu provedete přes Sklad/Hrom. operace / Přepočet pořizovacích cen (provede se přepočet na všech skladech na všech zásobách). Otevře se okno Přepočet pořizovacích cen, kde tlačítkem Nalistovat nastavíte jméno a umístění protokolu o přepočtu (je na Vás, kde a pod jakým názvem jej uložíte). Tlačítkem Přepočet poř. cen spustíte samotný přepočet, který projde všechny výdajové doklady a zreální pořizovací ceny na nich a tím pádem i výslednou hodnotu skladu.

blank

 

UPOZORNĚNÍ: přepočet přepočítává i doklady v minulých letech od poslední skladové uzávěrky. Proto je vhodné skladové doklady minulých let uzamknout (Money / Správa dat / Hromadné zamykání dokladů, které spustíte v požadovaném roce), aby se nepohnulo účtování již uzavřených let. Také je ale nutné, aby nebyl uzamčen žádný doklad v aktuálním roce, který chcete přepočítat, protože uzamčené doklady program nepřepočítává.

  • Zaúčtování uzávěrkových úprav

Před uzavřením účetnictví je nutné nezapomenout na doúčtování Uzávěrkových úprav. Účtují se zde například daňové odpisy majetku, úhrady v rámci vzájemných zápočtů a jiné.

Uzávěrkové úpravy v Money S3 najdete přes Účetnictví / Závěrkové operace / Uzávěrkové úpravy, kde tlačítkem Přidat můžete přidat nové záznamy.

  • Kontrola účetnictví

Před tím, než uzavřete účetní rok, je nutné, aby bylo účetnictví v pořádku. Mimo jiné doporučujeme zkontrolovat:

 • zda v Peněžním deníku není žádný pohyb mimo období hospodářského roku
 • zda počáteční a konečný stav pokladen a bank odpovídá reálnému stavu
 • zda jsou Průběžné položky vynulovány a na přelomu let na nich zůstal jen zůstatek odpovídající „peníze na cestě“
  • Podání Přiznání k dani z příjmů

Po zkontrolování účetnictví podáte Přiznání k dani z příjmů. Přiznání podáváme přes Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmu. Pokud Vás program vyzve k aktualizování sestavy podle připravených seznamů, potvrdíte tlačítkem Ano.
blank

Otevře se mi okno Přiznání k dani z příjmů, kde na začátku vyplňování doporučujeme zvolit tlačítko Připravený seznam (načte aktuální definici sestavy) a následně Vypočítat daň z příjmu (načte údaje z účetnictví a doplní je do sestavy). Postupně procházíme části Přiznání v levé části a doplňujeme nebo editujeme hodnoty tak, aby Přiznání bylo vyplněno korektně. Pokud chceme Přiznání uložit a pokračovat v práci později, volíme tlačítko Uložit a zavřít. Tlačítkem Tisk a export sestavy sestavu vytiskneme a vyexportujeme pro účely podání na portál Finanční zprávy.

blank

V okně Nastavení tisku sestavu vyexportujete tlačítkem Export do XML pro FÚ.
blank

  • Zaúčtování splatné daně

Po vyčíslení splatné daně a podání Přiznání k dani z příjmů zaúčtujete závazek na zaplacení této daně. Doklad zaevidujete v seznamu Účetnictví / Závazky.

  • Tisk Peněžního deníku

Po zkontrolování účetnictví, podání Přiznání k dani z příjmů a zaúčtování splatné daně můžete vytisknout Peněžní deník. Peněžní deník vytiskneme ve starém roce přes Účetnictví / Peněžní deník / Tisk peněžního deníku.blank

Otevře se Průvodce tiskem peněžního deníku, kde zvolíte potřebné volby a dokončíte.

  • Výkaz příjmů, výdajů, majetku a závazků

Závěrečným krokem je zpracování Výkazu příjmů, výdajů, majetku a závazků. Sestavu podáváte přes Účetnictví / Závěrkové operace / Výkaz příjmů, výdajů, majetku a závazků. V okně Výkazu jsou ve dvou záložkách vypočítány hodnoty z účetnictví. V případě neuhrazených dokladů v cizí měně a nezadaného kurzu program vyzve k zadání kurzu cizí měny. Okno potvrdíte tlačítkem Tisk sestavy.

blank

  • Přehledy OSVČ pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny

Přehledy naleznete přes Účetnictví /Závěrkové operace / Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (ČSSZ)/Přehled OSVČ (zdravotní pojišťovny) a zpracujete je obdobně jako přiznání k dani z příjmů.

blank

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení