Úvod / Návody / Uzávěrka roku v daňové evidenci
Nový modul
Inbox
Vyčítání faktur a elektronický archiv v jednom.
To chci v Money S3

Uzávěrka roku v daňové evidenci

Návod Vás provede kroky potřebnými k uzavření roku v Money S3 při zpracovávání daňové evidence.

Postup kroků potřebných k uzavření roku 2022:

 1. Založení nového roku 2023
 2. Tento krok jste pravděpodobně učinili již na přelomu roku. Pokud jste nový rok ještě nezaložili, tak postupujete podle tohoto návodu.

 3. Přecenění bankovních účtů a pokladen v cizí měně
 4. Pokud potřebujeme provést přecenění bankovních účtů nebo pokladen v cizí měně, tak jej provedeme ve starém roce přes Účetnictví / Pokladna resp. Účetnictví / Banka volbami Kurzové rozdíly / Nový příjem resp. Nový výdej. Program Vás vyzve k výběru typu dokladu zvoleného druhu dokladu. Pokud typ pro kurzový rozdíl ještě nemáme vytvořen, tak si jej vytvoříme tlačítkem Přidat. Na typu nastavíme hlavně v záložce Podrobnosti pole Pokladna resp. Banka, ostatní pole volitelně a lze je doplnit přímo při vystavení dokladu kurzového rozdílu. Následně po výběru typu se otevře Karta dokladu, kde doplníme částku kurzového rozdílu a doklad uložíme. Doklady kurzového rozdílu jsou označeny ikonou.
  blank

 5. Průběžný převod stavů bank a pokladen a DPH do nového roku
 6. I když ještě nemáme definitivně uzavřený starý rok, tak už pracujeme v novém roce a potřebujeme si tisknout v novém roce tiskové sestavy Peněžní deník, Stav bankovních účtů nebo Stav hotovosti. Aby byly tyto sestavy aktuální, tak průběžně umíme převádět konečné stavy těchto sestav ze starého do nového roku.

  Převod provedeme ve starém roce přes Účetnictví / Uzávěrkové operace / Převod počátečních stavů do nového roku. Po zvolení této volby nás program vyzve do kterého roku chceme převod provést (vybereme nový rok) a pokud vedeme bankovní účty a pokladny v cizí měně a nemáme stažené/zadané kurzy k příslušným datům tak nás vyzve k jejich zadání. Následně se provede samotný převod.
  blank

  Převod můžeme provádět opakovaně, vždy podle potřeby, když ve starém roce došlo k nějaké změně zůstatků. Převedené zůstatky najdeme pro DPH vÚčetnictví / Uzávěrkové operace / Počáteční stav DPH a pro počáteční stavy bank a pokladen vMoney / Možnosti a nastavení / Bankovní účty a pokladny na kartách konkrétní a pokladen v poli Počáteční stav.

 7. Kontrola hodnoty skladu
 8. Pokud vedete skladové hospodářství, je důležité, aby před uzavřením roku byla hodnota skladu reálná. Důležité je to hlavně v případě, pokud máte povolený výdej do minusu, nebo pokud dodatečně přidáváte nebo opravujete příjmové doklady.

  Přepočet hodnoty skladu provedeme přes Sklad/Hrom. operace / Přepočet pořizovacích cen (provede se přepočet na všech skladech na všech zásobách). Otevře se okno Přepočet pořizovacích cen, kde tlačítkem Nalistovat nastavíme jméno a umístění protokolu o přepočtu (je na nás kde a pod jakým názvem jej uložíme). Tlačítkem Přepočet poř. cen spustíme samotný přepočet, který projde všechny výdajové doklady a zreální pořizovací ceny na nich a tím pádem i výslednou hodnotu skladu.
  blank

  UPOZORNĚNÍ: přepočet přepočítává i doklady v minulých letech od poslední skladové uzávěrky. Proto je vhodné skladové doklady minulých let uzamknout (Money / Správa dat / Hromadné zamykání dokladů, které spustíme v požadovaném roce), aby se nepohnulo účtování již uzavřených let. Také je ale nutné, aby nebyl uzamčen žádný doklad v aktuálním roce, který chceme přepočítat, protože uzamčené doklady program nepřepočítává.

 9. Zaúčtování uzávěrkových úprav
 10. Před uzavřením účetnictví je nutné nezapomenout na doúčtování Uzávěrkových úprav. Účtují se zde například daňové odpisy majetku, úhrady v rámci vzájemných zápočtů a jiné.

  Uzávěrkové úpravy v Money S3 najdeme přes Účetnictví / Uzávěrkové operace / Uzávěrkové úpravy, kde tlačítkem Přidat můžeme přidat nové záznamy.

 11. Kontrola účetnictví
 12. Před tím než uzavřeme účetní rok, je nutné, aby bylo účetnictví v pořádku. Mimo jiné doporučujeme zkontrolovat:

  • zda v Peněžním deníku není žádný pohyb mimo období hospodářského roku
  • zda počáteční a konečný stav pokladen a bank odpovídá reálnému stavu
  • zda jsou Průběžné položky vynulovány a na přelomu let na nich zůstal jen zůstatek odpovídající „peníze na cestě“
 13. Podání Přiznání k dani z příjmů
 14. Po zkontrolování účetnictví podáme Přiznání k dani z příjmů. Přiznání podáváme přes Účetnictví / Uzávěrkové operace / Přiznání k dani z příjmu. Pokud Vás program vyzve k aktualizování sestavy podle připravených seznamů, potvrdíme tlačítkem Ano.
  blank

  Otevře se mi okno Přiznání k dani z příjmů, kde na začátku vyplňování doporučujeme zvolit tlačítko Připravený seznam (načte aktuální definici sestavy) a následně Vypočítat daň z příjmu (načte údaje z účetnictví a doplní je do sestavy). Postupně procházíme části Přiznání v levé části a doplňujeme nebo editujeme hodnoty tak, aby Přiznání bylo vyplněno korektně. Pokud chceme Přiznání uložit a pokračovat v práci později, volíme tlačítko Uložit a zavřít. Tlačítkem Tisk a export sestavy sestavu vytiskneme a vyexportujeme pro účely podání na portál Finanční zprávy.
  blank

  V okně Nastavení tisku sestavu vyexportujeme tlačítkem Export do XML pro FÚ.blank

 15. Zaúčtování splatné daně
 16. Po vyčíslení splatné daně a podání Přiznání k dani z příjmů zaúčtujeme závazek na zaplacení této daně. Doklad zaevidujeme v seznamu Účetnictví / Závazky.

 17. Tisk Peněžního deníku
 18. Po zkontrolování účetnictví, podání Přiznání k dani z příjmů a zaúčtování splatné daně můžeme vytisknout Peněžní deník. Peněžní deník vytiskneme ve starém roce přes Účetnictví / Peněžní deník / Tisk peněžního deníku. Otevře se Průvodce tiskem peněžního deníku, kde zvolíme potřebné volby a dokončíme.blank

 19. Výkaz příjmů, výdajů, majetku a závazků
 20. Závěrečným krokem je zpracování Výkazu příjmů, výdajů, majetku a závazků. Sestavu podáváme přes Účetnictví / Uzávěrkové operace / Výkaz příjmů, výdajů, majetku a závazků. V okně Výkazu jsou ve dvou záložkách vypočítány hodnoty z účetnictví. V případě neuhrazených dokladů v cizí měně a nezadaného kurzu program vyzve k zadání kurzu cizí měny. Okno potvrdíme tlačítkem Tisk sestavy.

  blank

 21. Přehledy OSVČ pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 22. Přehledy nalezneme přes Účetnictví / Uzávěrkové operace / Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (ČSSZ)/Přehled OSVČ (zdravotní pojišťovny) a zpracujeme je obdobně jako přiznání k dani z příjmů.
  blank

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

Nový modul
Inbox
Vyčítání faktur a elektronický archiv v jednom.
To chci v Money S3
Zavřít reklamu
Nový modul: Inbox
Vyčítání faktur a elektronický archiv v jednom.
Legislativní online školení

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny