Skrýt menu
Skrýt formulář
 • Domů » Návody » Zavedení nového zaměstnance v daňové evidenci

Zavedení nového zaměstnance v daňové evidenci

Příklad vás provede všemi kroky, nutnými pro zavedení nového zaměstnance v daňové evidenci. Příklad:  Do firmy nastoupil k 1. lednu do funkce ředitele nový zaměstnanec Jindřich Bohatý. Je potřeba zavést jeho kartu do seznamu Zaměstnanců a nastavit zde všechny údaje potřebné pro vyplácení mezd. Postup:

 • Nového zaměstnance zadáte do seznamu Zaměstnanců (karta Režie / Mzdy) pomocí tlačítka Přidat.
 • Na obrazovce se objeví Karta zaměstnance s pevně přiděleným osobním číslem.
 • Doplníte jméno a bydliště zaměstnance. V záložce Osobní údaje doplníte podle doložených informací další kolonky.
 • Přepnete se do záložky Mzdy, která je rozdělena na Sazby, Slevy na dani / nezdanitelné částky, Platby, zaúčtování, Výpočet pojistného a Výplatní lístek. Pozor - údaje zapsané v kterékoliv z těchto záložek se vztahují vždy k datu zadanému na prvním řádku - Mzdové údaje platné od. Bez doplnění data platnosti mzdových údajů jsou všechny kolonky v záložce Mzdy nepřístupné.
 • Stiskem tlačítka tři tečky u kolonky Mzdové období zaměstnance platné od (nebo tlačítkem Přidat mzdové období) vyvoláte okno Vyberte období platnosti mzdových údajů. Pro nového zaměstnance se po vyplnění základních údajů založí aktuální období měsíce a roku. Pozn.: Pokud později dojde k jakékoliv změně, navedete nové období s popisem této změny - např. „Prosinec, 2017, Zrušení slevy na dítě“. Tato funkce slouží k tomu, abyste si nepřepisovali již zadané, a v uvedenou dobu platné údaje, novými informacemi. Tímto způsobem vlastně vytvoříte archiv každého zaměstnance.
 • Do kolonky Pracovní poměr/kód činnosti vyberete platný pracovní poměr z přichystaného seznamu Pracovních poměrů. Na Kartě pracovního poměru doplníte údaje potřebné pro správné vyplnění Evidenčního listu důchodového pojištění.

Pracovní poměr

V souladu s pracovní smlouvou doplníte další údaje (funkci, sazbu mzdy, nárok na dovolenou, nárok na placené OČR apod.). Úmyslně jsme nezadali sazbu prémií, protože předpokládáme, že se jedná o pohyblivou složku mzdy a budete ji zadávat aktuálně až v každé zpracované mzdě. Jedná se o nového zaměstnance, který nastoupil z jiného zaměstnání. V tomto případě je nutné zatrhnout přepínač Paušální průměrná náhrada a ručně dopsat do pole výši náhrady. Tento přepínač musíte po prvním uplynulém čtvrtletí vypnout, aby si program mohl automaticky vypočítávat průměrnou náhradu z mezd uložených v daném čtvrtletí. Pozn.: Tato funkce je použitelná tehdy, pokud byste např. přecházeli k 1.1.2017 z ručního zpracování mezd. V tomto případě máte vypočtenou paušální průměrnou náhradu závaznou pro 1. Q 2017 (vypočtena z IV.Q roku 2016) a uvedenou částku zadáte v Kč/hod.

 

Karta zaměstnance

 • Další údaje zadáte v záložce Slevy na dani/nezdanitelné částky. Pokud zaměstnanec podepsal daňové prohlášení a uplatňuje si slevu na dani,  zapnete si přepínač Podepsané prohlášení.
 • Slevu na děti musíte zadat přes seznam dostupný tlačítkem Děti.

Karta dítěte

 

 • Důležité je, aby byl v záložce aktivní přepínač Podepsané prohlášení.

Karta zaměstnance

 • V záložce Platby, zaúčtování doplníte požadované údaje.

Karta zaměstnance

 

Nezadali jsme zálohu, protože není pravidelně vyplácena. Pokud víte, že zaměstnanec bude mít srážky a nezdanitelné dávky, tak je navedete přes seznamy Srážky se zůstatky,  Ostatní srážky a Nezdanitelné dávky. V našem příkladu jsme si pouze navedli Nepeněžní příjmy(dříve Navýšení základu daně) – osobní automobil používaný pro osobní účely.

Nepeněžní příjem

 • Poznámka: Pokud budete chtít zaměstnanci zadat cestovné nad rámec zákonné úpravy, zadáte jej do Nepeněžních příjmů. Částku musíte zadávat ručně vždy při vzniku povinnosti zdanit tuto náhradu.

Nepeněžní příjem

 • Poznámka: Pokud budete chtít zaměstnanci zadat platbu penzijního pojištění, zadáte ji v Ostatních srážkách. Program umožňuje zúčtovat penzijní připojištění, které je zadáno na Kartě zaměstnance jako nezdanitelný příjem (Nezdanitelná dávka) a zároveň srážka (Ostatní srážky) – platba odvodu na penzijní fond.

Nezdanitelná dávka

Ostatní srážka

 • Poznámka: Zaměstnanci můžete zadat i srážky se zůstatky. Výhodou srážek se zůstatky je zadání výchozí částky srážky, která se bude postupně snižovat o zadané srážky se zůstatky na jednotlivých mzdách zaměstnance.  

 

Srážka se zůstatkem

 • Mzda bude posílána na účet, který jste zadali v Kartě adresáře, proto zatrhněte příznak Vyúčtování na účet. Variabilní symbol (závazkového dokladu na čistou mzdu) v našem příkladu nedoplňujete, bude zadáván vždy podle aktuální zpracované mzdy ve tvaru MMRRRR (kde MM - měsíc a RRRR - rok). Pozn.: Napíšete-li variabilní symbol zde, bude se doplňovat v tomtéž tvaru ke každé mzdě.
 • Zdravotní pojišťovnu si vyberete opět z Adresáře. Pozn. Adresy všech používaných zdravotních pojišťoven, správ soc. zabezpečení, úřad pro platbu zákonného pojištění, finanční úřady atd. je nutné zadat v Adresáři, včetně doplnění jejich čísla účtu. Na Kartě adresáře u zdravotní pojišťovny si zadejte do kolonky Kód partnera kód zdravotní pojišťovny (např. VZP 111), který se vám projeví v měsíčních tiskových sestavách.
 • V záložce Výpočet pojistného nastavujete Kontrolu minimálního a maximálního vyměřovacího základu pojistného. Údaje o základu pojistného naleznete v Časově rozlišitelných parametrech mezd.

 

Karta zaměstnance

 • V záložce Výplatní lístek můžete nastavit nebo vygenerovat PIN pro zaměstnance. V případě odesílání Výplatního lístku na e-mail zaměstnance můžete nastavit vyžadování PINu pro otevření souboru.
 • Kartu zaměstnance uložíte tlačítkem OK. Program se vás zeptá, zda chcete Kartu zaměstnance propojit s Adresářem. Volbu potvrdíte a zobrazí se předvyplněná Karta adresáře, kde je nutné doplnit číslo bankovního účtu zaměstnance. Pozn.: Pokud budete vyplácet zálohy a mzdy zaměstnanců na jejich účet, musíte tento zadat v Kartě adresáře. Odtud se přetahuje číslo účtu do dokladů a příkazů k úhradě.
 • Sestavu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) naleznete na kartě Režie v seznamu Zaměstnanci / Tisk / Sociální pojištění.

Elektronická podání

Podrobnosti k elektronickému podání z Money S3 jsou popsány v samostatném dokumentu, který naleznete na http://old.money.cz/wp-content/uploads/elektronicka_podani.pdf.

 

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přes Zákaznický portál, nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).