Skrýt menu
Skrýt formulář
 • Domů » Návody » Zavedení nového zaměstnance v podvojném účetnictví

Zavedení nového zaměstnance v podvojném účetnictví

Příklad vám ukáže, jak zavést nového zaměstnance v podvojném účetnictví.

Nového zaměstnance zadáte do seznamu Zaměstnanců  (karta Režie / Mzdy) pomocí tlačítka Přidat. Na obrazovce se vám objeví Karta zaměstnance s pevně přiděleným osobním číslem.

 • Doplníte jméno a bydliště zaměstnance. V záložce Osobní údaje doplníte podle doložených informací další kolonky.
 • Přepnete se do záložky Mzdy, která je rozdělena na Sazby, Slevy na dani / nezdanitelné částky, Platby, zaúčtování, Výpočet pojistného a Výplatní lístek. Pozor - údaje zapsané v kterékoliv z těchto záložek se vztahují vždy k datu zadanému na prvním řádku - Mzdové údaje platné od. Bez doplnění data platnosti mzdových údajů jsou všechny kolonky v záložce Mzdy nepřístupné.

Karta zaměstnance

 • Stiskem tlačítka tři tečky u kolonky Mzdové období zaměstnance platné od (nebo tlačítkem Přidat mzdové období) vyvoláte okno Vyberte období platnosti mzdových údajů. Pro nového zaměstnance se po vyplnění základních údajů založí aktuální období měsíce a roku. Pozn.: Pokud později dojde k jakékoliv změně, navedete nové období s popisem této změny - např. „Prosinec, 2017, Zrušení slevy na dítě“. Tato funkce slouží k tomu, abyste si nepřepisovali již zadané, a v uvedenou dobu platné údaje, novými informacemi. Tímto způsobem vlastně vytvoříte archiv každého zaměstnance.
 • Do kolonky Pracovní poměr vyberete platný pracovní poměr z přichystaného seznamu Pracovních poměrů. Na Kartě pracovního poměru doplníte údaje potřebné pro správné vyplnění Evidenčního listu důchodového pojištění. V souladu s pracovní smlouvou doplníte další údaje (funkci, sazbu mzdy, nárok na dovolenou, nárok na placené OČR apod.).
 • Na Kartě pracovního poměru je nachystáno zaúčtování mezd dle základní účtové osnovy. Pokud máte upravenou osnovu, opravíte jednotlivé účty právě na Kartě pracovního poměru.

Pracovní poměr

 

 • Úmyslně jsme nezadali sazbu prémií, protože předpokládáme, že se jedná o pohyblivou složku mzdy a budete ji zadávat aktuálně až v každé zpracované mzdě. Jedná se o nového zaměstnance, který nastoupil z jiného zaměstnání. V tomto případě je nutné zatrhnout přepínač Paušální průměrná náhrada a ručně dopsat do pole výši náhrady. Tento přepínač musíte po prvním uplynulém čtvrtletí vypnout, aby si program mohl automaticky vypočítávat průměrnou náhradu z mezd uložených v daném čtvrtletí. Pozn.: Tato funkce je použitelná tehdy, pokud byste např. přecházeli k 1.1.2017 z ručního zpracování mezd. V tomto případě máte vypočtenou paušální průměrnou náhradu závaznou pro 1. Q 2017 (vypočtena z IV.Q roku 2016) a uvedenou částku zadáte v Kč/hod.
 • Další údaje zadáte v záložce Slevy na dani/nezdanitelné částky. Pokud zaměstnanec podepsal daňové prohlášení a uplatňuje si slevu na dani,  zapnete si přepínač Podepsané prohlášení.
 • Daňové zvýhodnění na děti musíte zadat přes seznam dostupný tlačítkem Děti.

Vyživované dítě

 • Důležité je, aby byl aktivní přepínač Podepsané prohlášení.

Karta zaměstnance

 

 • V poslední záložce Platby, zaúčtování doplníte požadované údaje.

Karta zaměstnance

 

 • Nezadali jsme zálohu, protože není pravidelně vyplácena. Pokud víte, že zaměstnanec bude mít srážky a nezdanitelné dávky, tak je navedete přes seznam Srážky se zůstatky, Ostatní srážky a Nezdanitelné dávky. V našem příkladu jsme si pouze navedli Nepeněžní příjmy (dříve Navýšení základu daně) – osobní automobil používaný pro osobní účely.

Nepeněžní příjem

 

 • Poznámka: Pokud budete chtít zaměstnanci zadat cestovné nad rámec zákonné úpravy, zadáte jej do Nepeněžních příjmů. Částku musíte zadávat ručně vždy při vzniku povinnosti zdanit tuto náhradu.

Nepeněžní příjem

 • Poznámka: Pokud budete chtít zaměstnanci zadat platbu penzijního pojištění, zadáte ji v Ostatních srážkách. Program umožňuje zúčtovat penzijní připojištění, které je zadáno na Kartě zaměstnance jako nezdanitelný příjem (Nezdanitelná dávka) a zároveň srážka (Ostatní srážky) – platba odvodu na penzijní fond.

Nezdanitelná dávka

Ostatní srážka

 • Poznámka: Zaměstnanci můžete zadat i srážky se zůstatky. Výhodou srážek se zůstatky je zadání výchozí částky srážky, která se bude postupně snižovat o zadané srážky se zůstatky na jednotlivých mzdách zaměstnance. 

Srážka se zůstatkem

 • Sociální ani státní dávky nevyplácíte, necháte nulové hodnoty. Mzda bude posílána na účet, který jste zadali na Kartě adresáře, proto bude aktivní příznak Vyúčtování na účet. Variabilní symbol (závazkového dokladu na čistou mzdu) není doplněn, proto bude doplňován vždy podle aktuální zpracované mzdy ve tvaru MMRRRR. Pozn.: Napíšete-li variabilní symbol zde, bude se doplňovat v tomtéž tvaru ke každé mzdě.
 • Zdravotní pojišťovnu si vyberete opět z Adresáře. Pozn. Adresy všech používaných zdravotních pojišťoven, správ soc. zabezpečení, úřad pro platbu zákonného pojištění, finanční úřady atd. je nutné zadat v Adresáři, včetně doplnění jejich čísla účtu. Na Kartě adresáře u zdravotní pojišťovny si zadejte do kolonky Kód partnera kód zdravotní pojišťovny (např. VZP 111), který se vám projeví v měsíčních tiskových sestavách.
 • Poslední věc, kterou doplníte na Kartě zaměstnance v záložce Platby je zaúčtování. Musíte již mít upravenou účtovou osnovu, protože tyto účty budou použity ve vytvářených Závazkových dokladech za zpracované mzdy.
 • V záložce Výpočet pojistného nastavujete Kontrolu maximálního vyměřovacího základu pojistného. Údaje o základu pojistného naleznete v Časově rozlišitelných parametrech mezd.

Karta zaměstnance

 

 • Kartu zaměstnance uložíte tlačítkem OK. Program se vás zeptá, zda chcete Kartu zaměstnance propojit s Adresářem. Volbu potvrdíte a zobrazí se předvyplněná Karta adresáře, kde je nutné doplnit číslo bankovního účtu zaměstnance. Pozn.: Pokud budete vyplácet zálohy a mzdy zaměstnanců na jejich účet, musíte tento zadat v Kartě adresáře. Odtud se přetahuje číslo účtu do dokladů a příkazů k úhradě.
 • V záložce Výplatní lístek můžete nastavit nebo vygenerovat PIN pro zaměstnance. V případě odesílání Výplatního lístku na e-mail zaměstnance můžete nastavit vyžadování PINu pro otevření souboru.
 • Sestavu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) naleznete na kartě Režie v seznamu Zaměstnanců / Tisk / Sociální pojištění.

Elektronická podání

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přes Zákaznický portál, nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).