Minimální mzda v roce 2009 zůstává na stejné úrovni

Solitea, a.s. | 08. 01. 2009

Nejnižší hrubá minimální mzda v České republice zůstává na úrovni dosavadních 8.000 Kč za měsíc pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou resp. 48,10 Kč za každou odpracovanou hodinu pro pracovníky odměňované mzdou hodinovou.

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844

V nezměněné podobě platí znění Nařízení vlády č.567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Základní sazba minimální mzdy

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, takto:

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc
1. 48,10 8000
2. 53,10 8900
3. 58,60 9800
4. 64,70 10 800
5. 71,50 12 000
6. 78,90 13 200
7. 87,10 14 600
8. 96,20 16 100

 

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda, jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k nařízení č.567/2006 Sb.

Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance

Podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance činí minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy
a) 90% (tj. 7200 Kč, resp. 43,30 Kč/hod.) částek jde-li o první pracovní poměr zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru,
b) 80% (tj. 6400 Kč, resp. 38,50 Kč/hod.) částek jde-li o mladistvého zaměstnance,
c) 75% (tj. 6000 Kč, resp. 36,10 Kč/hod.) částek jde-li o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu,
d) 50% (tj. 4000 Kč, resp. 24,10 Kč/hod.) částek jde-li o zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Štítky článku

Minimální mzda a plat

Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi