Úvod / Návody / Nový rok v Money S3 - souhrnné informace
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Nový rok v Money S3 - souhrnné informace

  Na této stránce naleznete všechny potřebné informace, které potřebujete na začátku nového roku.

  Upozorňujeme, že pro správné generování Přiznání k DPH a Kontrolního hlášení za měsíc leden 2024, je nutné mít nainstalovanou verzi Money S3 24.200.

  Datum aktualizace: 26.01.2024
  Stránku budeme pravidelně aktualizovat - naleznete zde aktuální informace bez nutnosti se o nich informovat na našem hotline.

  Harmonogram a obsah plánovaných verzí Money S3

  24.200 – předpokládané zveřejnění 08.02.2024

  Podle platné legislativy budou v Money S3 aktualizovány následující tiskové formuláře:

  Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů

   • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (nový vzor č. 28)
    • Příloha č. 1 – Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (nový vzor č. 19)
    • Příloha č. 2 – Výpočet dílčích základů daně z příjmů z nájmu a z ostatních příjmů (nový vzor č. 19)
    • Příloha č. 3 – Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (nový vzor č. 19)
    • Samostatný list k Příloze č. 3 - Příjmy ze zdrojů v zahraničí – metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí (zůstává v platnosti stávající vzor č.  5)
    • Příloha pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku (zůstává v platnosti stávající vzor č. 1)
    • Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění (zůstává v platnosti stávající vzor č. 2)
    • Příloha č. 4 - Výpočet daně ze samostatného základu daně (nový vzor č. 10)
   • Přiznání k dani z příjmů právnických osob (nový vzor č. 34)
    • Příloha č. 3 II. oddílu (nová příloha – vzor č. 5)
    • Samostatná příloha k položce 12 (nový vzor č. 10)
    • Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu (nový vzor č. 21)
    • Samostatná příloha k tabulce V. přílohy č. 3 II. oddílu (nová příloha – vzor č. 5)
    • Samostatná příloha k řádku č. 319 II. oddílu (nová příloha – vzor č. 5)
    • Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku (zůstává v platnosti stávající vzor č. 2)

  Účetnictví / Závěrkové operace / OSVČ

    • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (ČSSZ) – nový vzor č. 89 324 23 (I/2024)
    • Přehled OSVČ (zdravotní pojišťovny) – nový vzor č. 51/2023

  Obsah vydaných verzí Money S3

  24.100 datum vydání 18.01.2024

  Mzdy

  Nové mzdové konstanty pro rok 2024:

  • mzdy za Leden 2024 bude možné zpracovat až po vydání této verze.

  Aktualizované tiskové formuláře

  Podle platné legislativy budou v Money S3 aktualizovány následující tiskové formuláře:

  Režie / Mzdy / Zaměstnanci / Tisk

    • Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) – (nový vzor č. 32) – použije se za zdaňovací období roku 2024
    • Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) – (nový vzor č. 11) – použije se za zdaňovací období roku 2024
    • Daňové sestavy / Daň z příjmů fyzických osob – Výpočet daně a daňového zvýhodnění (nový vzor č. 28) – použije se za zdaňovací období roku 2023
    • Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka, žádost o roční zúčtování – nový vzor č. 27 tiskopisu „Žádost o roční zúčtování záloh“ je určen pro poplatníky, kteří žádají o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období roku 2022 a nárokují slevu za zastavenou exekuci. Starší vzory tiskopisu lze použít za předpokladu, že poplatníci nebudou uplatňovat slevu za zastavenou exekuci a v případě použití vzoru č. 1 nebudou uplatňovat ani úroky z úvěru na financování bytových potřeb.
    • Daňové sestavy / Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (zůstává v platnosti stávající vzor č. 2)
    • Daňové sestavy / Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (pro účely DPFO) – (zůstává v platnosti stávající vzor č. 2)

  Režie / Mzdy – tiskové sestavy

    • Daňové sestavy / Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zůstává v platnosti stávající vzor č. 24) – použije se za zdaňovací období roku 2023
     • Příloha č. 1 – Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2023 (nový vzor č. 23)
     • Příloha č. 2 – Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona (zůstává v platnosti stávající vzor č. 15)
     • Příloha č. 3 – Příloha k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (zůstává v platnosti stávající vzor č. 17)
     • Příloha č. 4 – Příloha k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 a 5 zákona (zůstává v platnosti stávající vzor č. 12)
    • Daňové sestavy / Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob (zůstává v platnosti stávající vzor č. 18)
     • Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob (zůstává v platnosti stávající vzor č. 14)
    • Daňové sestavy / Měsíční proplacení daňových bonusů (nový vzor č. 13) – použije se za zdaňovací období roku 2024
    • Daňové sestavy / Roční proplacení daňových bonusů (nový vzor č. 13) – použije se za zdaňovací období roku 2024
    • Přehled o výši pojistného – do 30.6.2024 zůstává v platnosti stávající vzor I/2023

   

  Verze 24.000 – datum vydání 18.12.2023

  • Připravené seznamy pro rok 2024 – legislativní konstanty potřebné pro správné založení nového účetního roku.

  Založení nového roku

    • Podrobný textový postup naleznete zde
    • Pokud dáte přednost video návodu - video

  Samotné založení roku je jednoduché, ale začátek roku je příležitost optimalizovat používané seznamy a postupy, proto je vhodné celému procesu věnovat náležitou pozornost. V případě zájmu o konzultace ohledně založení roku nás kontaktujte na podpora@money.cz nebo na 549 522 503.

  UPOZORNĚNÍ: před založením nového roku doporučujeme mít nainstalovanou verzi Money S3 minimálně 24.000.

  Aktuální verzi si stáhnete zde (pro uživatele Start verze zde). V případě, že máte aktuální verzi Money S3 starší 2 let (tedy 22.000 a níže), tak postupujte podle tohoto návodu.

  Pokud není verze pro Vás 24.000 dostupná, stačí když uhradíte službu Podpora a aktualizace na zákaznickém portálu a za chvíli můžete verzi používat.

  Změna DPH od 1.1.2024 – úprava DPH na skladových zásobách

  Od 1.1.2024 dochází v rámci tzv. konsolidačního balíčku ke změně sazeb DPH – zaniká 10% a 15% sazba, nově vzniká sazba 12%. Tato úprava bude znamenat pro mnoho zákazníků nutnost upravit si sazby DPH u skladových zásob. V tomto návodu vám poradíme jak na to.

  Aktualizace Money S3

  Potřebujete poradit s aktualizací Money S3 na nejnovější verzi - návod

  Inventura v Money S3

  Potřebujete poradit s inventurou v Money S3 - návod

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

  V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

  blank
  Objevte i vy
  nová online
  školení
  Vybrat školení
  Zavřít reklamu
  Objevte si vy nová online školení