Vše z Money / Produktové novinky/Money verze 1.4.7.3123
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Money verze 1.4.7.3123

Money verze 1.4.7.3123
Seyfor, a. s.
04. 08. 2013
Doba čtení12 minut čtení
Líbilo se2
Money verze 1.4.7.3123

Přehled novinek ve verzi 1.4.7.3123, zavedených do Money od verze 1.4.6.3083

 • Přiznání a závěrky DPH – nově se pro Export do Taxeditu používá stejný XML soubor jako pro Elektronické podání přiznání k DPH. V důsledku této úpravy byly funkce Elektronické podáníExport do TaxEditu sloučeny do jedné a nad seznamem Přiznání a závěrky DPH i v Průvodci přiznáním a závěrkou DPH program teď nabízí pouze jedinou volbu Export a elektronické podání. Po jejím výběru se zobrazí Průvodce elektronickým podáním, kde na druhé straně přibyla do výběrového seznamu Akce nová možnost Uložit a spustit Taxedit, a to ve všech třech částech (daňové přiznání, přenesení daňové povinnosti – dodavatel/ odběratel). Po výběru této možnosti je potřeba zvolit soubor – do jeho názvu se pak automaticky doplní druh podání, rok a měsíc/čtvrtletí. Název lze libovolně přepsat. Po dokončení průvodce se soubor uloží a následně se spustí TaxEdit s načteným XML souborem a záložkami obsahujícími všechny exportované části (může mít až tři záložky s jednotlivými podáními).
 • Seznam dokladů pro přiznání k DPH – byl rozšířen o novou část Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely DPH. K tomu, aby se tato část na sestavě tiskla, je nutné mít v Nastavení závěrek DPH (otevře se v navigátoru pravým tlačítkem myši na uzlu Přiznání a závěrky DPH) zadaná správná členění DPH jak pro pořízení zboží (doporučujeme členění 17Ř03,04), tak pro zaslání zboží (doporučujeme 17Ř24). Tato členění DPH nejsou v nové ani aktualizované databázi nastavená. V tiskové sestavě se následně zobrazují součtované hodnoty pro jednotlivé státy a hodnota základu DPH. Pro dodatečné přiznání se zobrazují původní hodnoty, nové hodnoty a rozdíl. V případě, že v nastavení není zadané žádné členění, část Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely DPH se nezobrazuje vůbec; pokud členění zadaná jsou, ale neexistují žádné doklady s příslušným členěním, část se zobrazí s nulovými hodnotami.
 • Přiznání a závěrky DPH – průvodce přiznáním DPH byl na str. 5/6 rozšířený o nový přepínač Počítat částky z odpovídajících dokladů (čl. Ř61). Pokud je přepínač aktivní, při sestavení formuláře Přiznání k DPH se na řádku 61 zobrazí hodnota z dokladů a byla-li v průvodci pro příslušný řádek zadaná nějaká částka, pak se tato částka k hodnotě z dokladů přičte. Jestliže přepínač aktivní není, do přiznání vstoupí pouze částka zadaná na průvodci.
 • Stav záloh ke dni – do tiskové sestavy je možné v průvodci nově vložit také Interní doklady. Přeceněná záloha vzniklá pokladním dokladem nebo bankovním výpisem se vytiskne pod typem pokladní doklad nebo bankovní výpis (nikoli pod volbou interní doklady – přeceněná záloha se vztahuje k originálnímu dokladu).
 • Stav závazků a pohledávek – sestavy Odsouhlasení pohledávek – dopis pro firmy, Odsouhlasení závazků – dopis pro firmy:
  • Bylo změněno seskupování podle firmy – nově se přehled seskupuje podle fakturační adresy.
  • Název firmy se v tiskové sestavě přebírá také z fakturační adresy firmy.
 • Pokladní kniha – v průvodci tiskem je na straně 2/3 nová volba Včetně stornovaných a stornujících dokladů. Ve výchozím stavu není zaškrtnutá a po jejím zatržení program do sestavy zahrne i stornované a stornující doklady. Sestava má nový sloupec Storno.
 • Banka – v systému je nový homebanking MultiCash TatraBanka. Jde o doplnění nového HB pro podporu formátu multicash slovenské Tatrabanky.

1.2 Fakturace

 • Faktury vydané / Zálohové faktury vydanésestavy Faktura vydaná CSW barevná/obyčejná a Zálohová faktura vydaná CSW barevná/obyčejná byly doplněné o tisk QR kódu. Čtvercový kód se na dokladu tiskne v případě, kdy jsou splněné následující podmínky:
  • Hodnota Zbývá uhradit je větší než 0 a menší než 10 milionů
  • Firma odběratele má jako stát uvedenou Českou republiku
  • Dodavatel (kmenová firma) má vyplněný IBAN
  • Variabilní symbol je menší než 10 znaků a obsahuje pouze číslice.
  • QR kód se netiskne na dokladech ODD – dobropis, stornující a stornovaný doklad
  • QR platba nenačítá datum splatnosti podle dokladu
 • Faktury přijaté – při kopírování nákladové faktury, ze které již bylo čerpáno (rozpuštěno do jiného dokladu), se nepřebírají hodnoty Čerpáno a Čerpáno %.

1.3 Sklady

 • Katalog
  • V detailu Dostupný počet přibyla možnostvýběru sloupcůa nový sloupec Katalog.
  • Do seznamu byl přidán sloupec Kód měny z výchozího ceníku.
  • Byla upravena funkčnost přebírání nastavení z hlavní do podřízených variant. U některých možností (např. seznamy Činnosti, Parametry, Rozměry) byla na kartu Chcete provést změnu i ve variantách? přidaná volba Smazat ostatní. Chování je následující:
   • Pole Smazat ostatní není zatržené – na karty podřízených variant se přidají záznamy z hlavní varianty a původní záznamy v podřízené variantě zůstanou. Pokud je v hlavní a podřízené variantě stejný záznam, pak se hodnoty v podřízené variantě aktualizují podle hlavní. Záznamy, které nejsou v hlavní, ale pouze v podřízené variantě, zůstanou beze změny.
   • Pole Smazat ostatní je zatržené – funkčnost je obdobná, rozdíl je v tom, že se v podřízené variantě vždy smažou záznamy, které v hlavní variantě nejsou uvedené. Pokud je v hlavní a podřízené variantě stejný záznam, pak se hodnoty v podřízené variantě aktualizují podle hlavní varianty.
 • Obrázek na položce katalogu – pravé tlačítko myši nad níže uvedenými seznamy nabízí možnost Zobrazit obrázek vložený na kartu Položky katalogu v části Identifikace položky / Obrázek. Jedná-li se o variantní kartu, která nemá vlastní obrázek, vyvolá se obrázek připojený k hlavní variantě. Funkčnost je v následujících seznamech:
  • Objednávky přijaté / Detaily / Položky
  • Objednávka přijatá (karta) / Položky
  • Položky objednávek přijatých (seznam)
  • Ceníkové ceny
  • Skladové zásoby
  • Katalog
  • Doklad / Položky / Přidat výběrem / Výběr položky katalogu / záložky Ceník, Skladové zásoby a Katalog
 • Dodací list přijatý/vydaný – při tisku Vratky se zobrazuje označení „vratka“ v nadpisu tiskové sestavy.
 • Přebírání položek dokladů – při přebírání z Objednávky přijaté do následujících dokladů se nenabízí možnost odebrání/snížení množství u položek s nedostatečnou skladovou zásobou (položky se přeberou v plném množství):
  • Zálohové faktury vydané s vyřizováním
  • Zálohové faktury vydané bez vyřizování
  • Objednávky vydané
  • Poptávky vydané
  • Převodky
  • Výdejky
  • Výrobky
  • Vydané prodejky
 • Skladové zásoby – v případě, že je Zálohová faktura vydaná nebo Objednávka přijatá vytvořená jako koncept a má skladové položky, při zrušení konceptu a smazání položky dojde k přepočtu hodnot ve sloupcích rezervováno/objednáno na skladové zásobě.
 • Ceníkové ceny – je-li na kartě ceníku zaškrtnuté pole Přebírat nastavení ze skupiny a tato položka ceníku se přesune do jiné skupiny, na položku ceníku se vloží cenová hladina z té skupiny, ve které se položka aktuálně nachází.
 • Přehled podrobné evidence – do seznamu byl přidán sloupec MJ.
 • Tiskové sestavy
  • Obraty zásob / Sumární obrat podle kritérií – na poslední stranu průvodce (8/8) přibyl přepínač Včetně zásob bez pohybu. Je přístupný pouze v případě, kdy je v poli Sumovat sestavu podle klíče vybraná možnost Položka katalogu nebo Zásoba. Volba byla přidaná i do záhlaví tiskových sestav a tiskne se tehdy, kdy je zatržený přepínač Tisknout detailní nastavení sestavy – pak do sestavy kromě zásob s pohybem vstoupí i zásoby, které v daném období pohyb nemají, ale zároveň je jejich aktuální množství větší než nula.
  • Obraty zásob / Sumární obrat podle kritérií a Detailní obrat podle kritérií – sestavy byly přejmenované z názvu Sumární klíče na Sumární obrat zásob podle kritérií, resp. Detailní obrat zásob podle kritérií.

1.4 Majetek

 • Účetní a daňové odpisy – byl přidán design tiskové sestavy s novou funkčností, původní design se přejmenoval a funkčnost zůstala původní. Nový design je na kartě Tisk sestavy nastavený jako výchozí. Funkčnost je následující:
  • Účetní a daňové odpisy – jde o nový design, kde se pohyb Zařazení načítá pouze v případě, kdy datum zařazení spadá do filtrovaného období tiskové sestavy (nastavení na straně 1/2 v poli Zjišťovat stav podle data od–do). Hodnota zařazení je omezená horní a dolní hranicí vybraného období.
  • Účetní a daňové odpisy (bez filtrace zařazení) jde o původní, přejmenovaný design. Pohyb Zařazení se načítá vždy, bez ohledu na filtrované období. Původní design pracuje s datovým polem ZarazeniDo – hodnota zařazení je omezená pouze horní hranicí vybraného období.

1.5 Objednávky

 • Objednávky vydané – při změně adresy na dokladu se nově zobrazí dotaz, zda se mají aktualizovat obchodní podmínky podle dodavatele

1.6 Expedice

 • Přepravní služba – pro odesílání e-mailů při uzávěrce byl přidán nový zástupný znak <COF>, kterým lze vložit do těla e-mailu hodnotu z pole Objednávka na Faktuře vydané. Původní zástupný znak s označením <CO> vloží číslo Objednávky přijaté, jestliže faktura vložená do dokladu vznikla převzetím této objednávky.

1.7 Mzdy

 • Přibyla nová konfigurace platná od 1.8.2013 s aktuálně platnou minimální mzdou 8 500 Kč.
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou (Tiskové sestavy / Daně) – v průvodci tiskem na str. 3/5 je nyní možné editovat sloupec Bylo odvedeno.
 • Příloha k žádosti o dávku (Tiskové sestavy / Sociální pojištění) – při exportu tiskové sestavy se používá hodnota variabilního symbolu z karty vybrané Správy sociálního zabezpečení (jako u ostatních tiskových sestav pro ČSSZ).
 • Přehled sociálního pojištění (Tiskové sestavy / Sociální pojištění) – do tiskové sestavy lze nyní zadat i zahraniční stát.
 • Mzdový list (Tiskové sestavy / Přehledy) – ve výsledné sestavě se tisknou řádky Důch. sp. vypořádaný přeplatek a Důch. sp. uhrazené pojistné.

Upozornění: Pokud uživatel dělá vypořádání přeplatku důchodového spoření, sníží vypočtenou částku důchodového spoření zaměstnance na kartě Mzdy. Tato částka je potom v mzdovém listu zobrazená jako Uhrazené pojistné. Po doplnění hodnoty Vypořádaný přeplatek (na kartě zaměstnance v průvodci tiskem) se dopočítá také Důchodové spoření (uhrazené pojistné + vypořádaný přeplatek).

1.8 Ostatní

 • Zavírání záložek – byla přidaná nová možnost Zavřít vše kromě uzamčených (pravým tlačítkem myši na záložce).
 • Připojené dokumenty – pro skenování dokumentů se používá nová knihovna, která podporuje skenování na 64bitových systémech. V průběhu připojení skenovaného dokumentu se zobrazí dialog, ve kterém program po stisku tlačítka Skenovat nabídne možnost výběru skeneru (a to i v případě, kdy je nainstalovaný pouze jeden).
 • Zakázky – v detailu Přehled hierarchie se zobrazuje stromečková struktura jak u nadřízených, tak podřízených zakázek.
 • Doklady – na kartě Nastavení pro Zálohové faktury vydané, Poptávky přijaté, Nabídky vydané, Objednávky přijaté a Příjemky a výdejky jsou další možnosti pro výpočet zisku: Povolit výchozí výpočet nákladů, Výchozí výpočet nákladů a Zakázat uživateli změnu typu výpočtu.
 • Kontrola překročení kreditu
  • Přibyla možnost započítat další doklady. Do Průvodce nastavením programu na záložku Obchod přibyla nová část Kontrola překročení kreditu, kde je možné započítat nevyřízené dodací listy vydané, nevyúčtované zálohové faktury vydané a objednávky přijaté. U vydaných faktur a pohledávkových dokladů kontrola i nadále probíhá automaticky bez možnosti nastavení.
  • V Nastavení skupiny dodacích listů vydaných, zálohových faktur vydaných a pohledávkových dokladů přibyla volba Provádět kontrolu překročení kreditu. V případě, že je v Průvodci nastavením programu pro příslušný typ dokladů zatržená výše uvedená volba kontroly překročení kreditu (pole Započítat…) a současně je na skupině přepínač zaškrtnutý, při uložení dokladu se objeví okno s informací o překročení kreditu. Pokud na skupině přepínač není zaškrtnutý a v agendě je, kontrola na překročení kreditu probíhá, ale informační okno se nezobrazí.
  • Nevyřízené vydané dodací listy a přijaté objednávky do výpočtu překročení kreditu vstupují do té doby, dokud nejsou zcela vyřízené. Přitom musí být vyřízené převzetím do jiného dokladu– pokud je pouze zaškrtnutý přepínač Vyřízeno, do výpočtu vstupují stále.
 • Export tiskové sestavy – pro export do Excelu (XLS, XLSX) a CSV z Náhledu byl přidán nový formulář s možností dalšího nastavení, zda se mají číselné hodnoty exportovat jako číslo nebo jako text.
 • Kopírování dokladů – na dokladech v cizí měně se doplňuje kurz odpovídající datu účetního případu a nastavení agendy.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení