Od tvůrců úspěšného účetního programu

Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Prodejny verze 3.1.2

Změny a novinky Prodejny verze 3.1.2

Změny a novinky Prodejny verze 3.1.2
Změny a novinky Prodejny verze 3.1.2

V distribuci od dubna 2015

1. Nové funkce

 • Propojení programu s platebním terminálem České spořitelny pomocí TCP/IP
 • Propojení programu s pokladní zásuvkou
 • Pokladní zásuvku je možné připojit k programu nejen přes tiskárnu, ale nově i přes port RS-232
 • Pokladních zásuvek může být tímto způsobem připojen větší počet (pozn.: max. počet je dán sublicencí v příslušné licenci)
 • Je umožněno podrobně nastavit, s jakými platidly a operacemi má být konkrétní zásuvka spojena
 • Rozšíření komunikace s Money S4 a Money S5
 • Rozšíření přenášené poznámky položky ze 100 na 500 znaků,  je možné využít např. při přenosu zboží do systémových vah Mettler a Digi
 • Pro korektní komunikaci jsou vyžadovány programy Money S4 a Money S5 verze 1.6.4 a novější
 • Vytvořen nový parametr Inicializace exportu pro urychlení exportu prvního dokladu (pozn.: může tím docházet ke zpomalení startu programu)
 • Rozšíření komunikace s Money S3
 • Do parametru Způsob exportu dokladů přidána volba Doklady jednotlivě, která umožňuje pro každý doklad vytvořit vlastní XML soubor a to ihned po vytvoření dokladu
 • Tyto jednotlivé XML soubory je možné při nastavení této volby vytvářet i při exportu uzávěrek z Manažer – Přehledy – Finanční
 • Vytvořen nový parametr Doplňkový export dokladů, který umožňuje po vytvoření dokladu pro každý doklad vytvořit v nastaveném umístění vlastní XML soubor, a to nezávisle na nastavení parametru Způsob exportu dokladů
 • Vytvořen nový parametr Inicializace exportu pro urychlení exportu prvního dokladu (pozn.: může tím docházet ke zpomalení startu programu)

2. Pokladní část

 • Volitelně je možné tlačítko PLU, EAN, nebo KAT nahradit tlačítkem Kód
 • Pokud je v Manažeru vytvořeno Dolní logo pro refundace a je vytvořen doklad obsahující alespoň jednu refundovanou položku, pak na pokladním dokladu pod dolním logem budou zobrazeny údaje i z tohoto loga
 • Nové klávesové zkratky
 • Koncept: F1
 • Zásuvka: F7
 • Platby: Ctrl+F8
 • Cashback: Ctrl+B
 • Trénink: Ctrl+G
 • Kód: Ctrl+D

3. Manažerská část

 • Konfigurace – Prohlížeč zboží: nový parametr Umožnit vstup pomocí kódu, který umožňuje nahradit tlačítko PLU, EAN, nebo KAT tlačítkem Kód
 • Konfigurace – Prohlížeč zboží: omezen počet zobrazovaných položek zboží v náhledu pro rychlejší načítání
 • Konfigurace – Textové logo: nově je možné vytvořit dolní logo pro refundace. Toto logo může obsahovat informace až na 20 řádcích
 • Konfigurace – Parametry – Prodej: nový parametr Alternativní zobrazení odběratele. V pokladních typech dokladů umožňuje nezobrazovat předdefinovanou zákaznickou slevu
 • Komponenty: nová komponenta Zásuvka

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank