Od tvůrců úspěšného účetního programu

Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 12.150

Změny a novinky Money S3 verze 12.150

Změny a novinky Money S3 verze 12.150

Tento dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 12.140 (v distribuci od května 2012) a verzí 12.150 (v distribuci od června 2012)

[toc]

[button href=“/money-s3/stavajici/aktualizace/rok-2012″ class=“download inline“]Stáhněte si Money S3 12.150![/button]

Účetnictví

 • Money S3 obsahuje nové formuláře pro tisk daňového dokladu k přijaté platbě – v seznamu dokladů se tlačítkem Tisk / Daňový doklad otevře karta Nastavení tisku, kde je nový formulář nastavený jako výchozí.
 • V menu Účetnictví / Interní doklady / Vzájemný zápočet do seznamu dokladů pro vzájemný zápočet vstupují přehrazené vyúčtovací faktury.
 • Průvodce přiznáním k DPH si pamatuje poslední zvolený finanční úřad bez ohledu na zadané DIČ.
 • Průvodci přiznáním k DPH byly údaje vztahující se k výběru zdaňovacího období přesunuty nad volbu Typu přiznání. Důvodem je větší přehlednost ve chvíli, kdy v důsledku volby zdaňovacího období dojde ke změně typu přiznání.
 • V případě, kdy bylo v jednom období podáno více dodatečných nebo dodatečných opravných přiznání k DPH, dochází k úpravě výpočtu dodatečného přiznání k DPH.
 • Při editaci členění DPH pro řádky 10, 11 a 25 se po opětovném výběru do předmětu plnění uloží jen číslo předmětu plnění bez popisu. Je tak zaručeno, že se při exportu výpisu z evidence pro přenesení daňové povinnosti odesílá jen číslo předmětu plnění.

Sklady

 • V seznamu skladových pohybů je nyní možné pomocí uživatelského filtru pracovat i s proměnnou Středisko.
 • Na kartách Inventura / Inventurní soupis a Seznam položek inventurního dokladu je nový sloupec Číslo, který se plní číslem kmenové karty zásoby. Sloupec je indexový a zásoby je podle něj možné třídit.

Mzdy

 • Do všech tiskových formulářů Výplatního lístku (menu Mzdy / Tisk / Výplatní lístek) byl doplněn Název agendy a IČ.

Majetek

 • Seznam majetku se dá filtrovat také podle primárního účtu majetku.

Ostatní

 • Byla provedena úprava chování programu při listování náhledem tisku na širokoúhlých monitorech.
 • Po exportu tisku do zvoleného formátu (z karty Nastavení tisku) program po uložení souboru nově nabídne dvě možnosti: buď exportovaný soubor otevřít pomocí asociovaného programu, nebo otevřít složku, do které byl tento soubor uložen.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank