Od tvůrců úspěšného účetního programu

Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 18.600

Změny a novinky Money S3 verze 18.600

Změny a novinky Money S3 verze 18.600

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 18.500 a verzí 18.600

Money

Nová agenda

 • Při zakládání nové agendy (a roku) je možné přebrat z již existující agendy (a roku) její Uživatelskou konfiguraci a Nastavení účetního roku. Přebrání těchto údajů se volí zatržením příslušných přepínačů na průvodci přidání nové agendy.
 • Při zakládání nové agendy je možné přebrat z již existující agendy její bankovní účty a pokladny. Nepřebírají se jejich počáteční stavy a kurzy. Dále se nepřebírají bankovní účty s duplicitní zkratkou (tu může uživatel definovat již při zakládání agendy) a naopak případná duplicitní pokladna „POK“ se přebírá.

Obchod

Prodej/Nákup

 • Nově bylo zavedeno rozšíření možnosti Mail(PDF) i na seznam Faktur vystavených a seznam Objednávek vystavených. V souvislosti s tímto byla odebrána možnost výběru těchto nastavení v Uživatelské konfiguraci.
 • V seznamu Faktur vystavených a v seznamu Skladových dokladů je nová volba pro tisk, která umožňuje vytisknout současně Doklad se zaúčtováním a s dodávkami.

Režie

Mzdy

 • Nejdůležitější změnou v oblasti nemocenského pojištění je zavedení nové dávky dlouhodobé ošetřovné. V souvislosti s touto úpravou, došlo k rozšíření typů nepřítomností na seznamu Nepřítomností a k úpravě na Kartě mzdy, kde byla nová nepřítomnost zapracována do sekce Absence. V souvislosti s touto úpravou byly upraveny dotčené tiskové sestavy, jako jsou Karta zaměstnance, Mzdový list, Evidenční list důchodového pojištění, Příloha k žádosti o dávku, Vyúčtování mezd, Hodinová bilance zaměstnanosti a Přehled nepřítomností.
 • U typu nepřítomnosti OČR a Paragraf byl změněn popis nepřítomnosti na OČR (ošetřovné) a Paragraf (svatba, pohřeb apod.).

Nástroje

Plánování úloh

 • S3 Automatic nyní nově umožňuje všem uživatelům výběr přednastavených Definic exportu/importu pro úlohy XML přenosy – export dat a XML přenosy – import dat. Dále také umožňuje u nich změnit cestu pro Výstupní/Vstupní soubor.

Ostatní

  • Na vybraných seznamech (Účetní deník, Peněžní deník, Pokladní a Bankovní doklady, Faktury vystavené a jejich položky, Pohledávky, Závazky, Interní doklady, Objednávkové doklady, Skladové doklady a Skladové pohyby), kde je podporovaný součet dokladů je nově možné součty tisknout a exportovat.
  • Pokud má subjekt Skupinové DPH, program vás na tuto skutečnost upozorní a nabídne zobrazení informace Údaje o subjektu DPH v internetovém prohlížeči. Odtud si můžete DIČ zkopírovat a dopsat do adresy nebo na doklad.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank