Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 15.300
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 15.300

Solitea, a.s.
29. 03. 2015
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 15.200 (v distribuci od 16. 2. 2015) a verzí 15.300 (v distribuci od 30. 3. 2015)

Účetnictví

DPH

  • Od dubna 2015 je možné podávat novou tiskovou sestavu Přiznání k DPH v režimu MOSS (Mini One Stop Shop). Tisková sestava je umístěna na kartě Účetnictví / DPH / Přiznání k DPH MOSS a je určena pro podnikatelské subjekty, které poskytují vybrané služby konečným spotřebitelům (neplátcům DPH) do jiného členského státu EU. Tuto sestavu je možné podat pouze elektronicky. Pro interní potřebu je možné sestavu i vytisknout včetně seznamu dokladů s výpisem úhrad, odpočtů záloh a snížení základu daně o dobropisy.

    Bližší informace o režimu MOSS naleznete zde

Přehledy a tiskové sestavy

  • Byly aktualizovány Účetní výkazy pro příspěvkové organizace pro rok 2015 (Rozvaha pro příspěvkové organizace a Příloha č. 5 – (sekce A.4.). Před zpracováním účetních výkazů za první čtvrtletí roku 2015 je potřeba na Seznamu definic účetních výkazů zaktualizovat výkazy přes tlačítko Připravený seznam.

Obchod

Doklady

  • Od 1. 4. 2015 dochází v ČR k rozšíření seznamu komodit, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti (RPDP). Novinkou je to, že tyto komodity budou podléhat RPDP až po překročení limitu 100.000 Kč za doklad. Do programu byla na základě této úpravy zákona zapracována nová kontrola, která při uložení dokladu kontroluje, zda došlo u vybraných komodit k překročení limitu. V případě překročení limitu se automaticky nabízí možnost změny Členění DPH, které je platné pro RPDP a převod položek na typ ceny „jen základ“. Kontrola se týká bankovních a pokladních dokladů přijatých, faktury vystavené a pohledávky.

    Bližší informace o režimu RPDP naleznete zde

Režie

Mzdy

  • Dle platné legislativy byl aktualizován formulář (ČSSZ – 89 621 6 I/2015) a byla upravena šablona pro elektronické podání tiskové sestavy Režie / Zaměstnanci / Sociální pojištění / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Na přechodné období březen/duben 2015 jsou ve verzi 15.300 šablony dvě a to s platností do března 2015 a s platností od dubna 2015. Výběr šablony je závislý na spuštění nové služby NEM_PRI 2015, kterou plánuje ČSSZ nasadit poslední víkend v březnu. Tedy po spuštění nové služby ČSSZ, je nutné v Money S3 zvolit při exportu Přílohy k žádosti o dávku novou šablonu s platností od dubna 2015.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Aktuální webináře
Úvod do účetnictví a daní pro podnikatele
26. 06. 2023
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních