Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 17.900
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 17.900

Změny a novinky Money S3 verze 17.900
Seyfor, a. s.
25. 10. 2017
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 17.900

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 17.800 (v distribuci od 26.09. 2017) a verzí 17.900 (v distribuci od 26.10. 2017)

Money

Nová agenda

 • Při založení nové agendy se automaticky vytvoří v seznamu Bankovních účtů a pokladen (karta Money / Možnosti a nastavení / Správa seznamů) pokladna se zkratkou POK. Tato pokladna bude nastavena i na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace.
 • Při založení nové agendy se v seznamu Nepeněžních platidel (Money / Možnosti a nastavení / Správa seznamů) vytvoří nové záznamy pro nepeněžní platidla, a to pro platbu kartou a platbu ceninou.

Možnosti a nastavení

 • Došlo k úpravě účetních výkazů pro příspěvkové a neziskové organizace pro podvojné účetnictví. Účetní výkazy je potřeba zaktualizovat pomocí tlačítka Připravený seznamSeznamu definic účetních výkazů.Na Kartu definice účetního výkazu byl doplněn „Typ subjektu“ (podnikatelský subjekt, nezisková organizace nebo příspěvková organizace). Na základě tohoto parametru se nabízí Účetní výkazy na první straně průvodce (bez ohledu na nastavené pořadí).

  Dále byl upraven Výkaz zisku a ztráty pro příspěvkové a neziskové organizace, nově je definován i sloupec Hospodářská činnost. Pokud máte na účtech Účtové osnovy nastaven Druh činnosti (Nezařazeno, Hlavní, Hospodářská, Správní nebo Jiná) automaticky vstupují do Výkazu zisku a ztráty účty s činností Hlavní do sloupce 1 (Hlavní činnost) a účty s činností Hospodářská do sloupce 2 (Hospodářská činnost).

 • V Uživatelské konfiguraci / Ostatní / Adresář můžete nastavit, zda se po načtení údajů z ARES má automaticky na Kartu adresáře stáhnout i logo firmy.

Správa dat

 • Již několik verzí umí program replikovat zálohy, které dokáže archivovat ve formátu ZIP a zároveň je i opatřit heslem. Novinkou verze 17.900 je možnost obnovit zálohu přímo z archivu ZIP, a to i zaheslovanou. Průzkumník vyvolaný přes Obnovení ze záložní kopie automaticky filtruje soubory záloh ve formátech *.lz a *.zip.
 • Verifikační kontrola v daňové evidenci na kartě Účetnictví / Úhrady / Kontrolovat vazby úhrad na zaúčtování a Kontrolovat vazby zaúčtování na úhrady dokáže kontrolovat doklady a jejich úhrady při použití jakékoliv sazby DPH, a to i uživatelsky definované díky modulu Zahraniční DPH.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • V seznamu Bankovních dokladů je možnost vytisknout sestavu Kniha bankovních dokladů, kterou lze omezit podle data „od – do“. Do nové verze byla zapracována úprava, která respektuje toto nastavení a filtruje pouze doklady, pro které je rozmezí platné.

Obchod

Prodej/Nákup

 • Dobropis s položkami s výrobním číslem již nezůstává uzamčený a lze ho smazat.
 • Při pořízení Faktury přijaté se datum Plnění DPH a datum Uplatnění DPH plní stejně jako doposud. Ke změně dochází v případě, kdy budete chtít změnit datum Plnění DPH, již nebude docházet ke změně data Uplatnění DPH.
 • Při hromadném tisku Faktur vystavených se tisknou i údaje EET.

Sklad

Správa skladu

 • Import prodejů z registračních pokladen byl upraven tak, aby byl úspěšně dokončen, i v případě, že najde v importních datech znaky, které program neočekává. Jedná se především o import zboží ve zvláštním režimu DPH, kde je jasně daná množina znaků, které má registrační pokladna použít v případě, že se jedná o zvláštní režim DPH. Pokud tato podmínka není splněna, nově program zboží automaticky vyhodnocuje jako běžnou zásobu bez zvláštního režimu a provede import.

Nástroje

Plánování

 • Funkce Připomínkovač se poprvé v Money S3 objevila s verzí 17.800. Do verze 17.900 přináší rozšíření v podobě Pokročilých kontrol. Nově lze využít kontrolu na „Neuhrazené doklady„, kde uživatel nastavuje upozornění pro faktury přijaté a vydané, pohledávky nebo závazky a jejich dobropisy. Dále je pro vás připravena kontrola na „Nezadané doklady„, kde se upozornění týká již zmíněných dokladů, s nimi souvisejícího dodavatele / odběratele a částky. Prozatím poslední kontrolou jsou „Vyříditelné objednávky„, kde se využila stávající funkce ze seznamu objednávek přijatých a upozorňuje na možnost vyřídit objednávku, pro kterou už je zboží skladem.

Správa tisku

 • Editoru formulářůjsme pro vás připravili několik nových funkcí:
 • Nově můžete vrátit nebo opakovat poslední provedenou operaci.
 • V seznamu proměnných je nový rozšířený filtr pro vyhledávání.
 • Funkce Rozdělit po znacíchrozdělí proměnnou nebo seskupení na jednotlivé znaky. Pro každý znak se vytvoří samostatný objekt.
 • Ve Vlastnostech proměnnémůžete nově určit hodnotu proměnné vzorcem.
 • Podrobnosti naleznete v Nápověděprogramu Editor formulářů.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení