Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 18.100
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 18.100

Změny a novinky Money S3 verze 18.100
Seyfor, a. s.
17. 01. 2018
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 18.100

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 18.000 (v distribuci od 12.12. 2017) a verzí 18.100 (v distribuci od 18.01. 2018)

Money

Možnosti a nastavení

 • Jsou k dispozici nové Připravené seznamy pro rok 2018, které obsahují všechny údaje a konstanty potřebné pro účtování a zpracování mezd v novém roce 2018. V Časově rozlišitelných parametrech mezd je nový řádek platný od 1. 1. 2018 a byl aktualizován seznam Typy příplatků.
 • Na základě platné legislativy pro rok 2018 byly upraveny Účetní výkazy pro podnikatelské subjekty (jedná se o Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát).
 • Byl aktualizován seznam daňových povinností pro rok 2018 a také seznam Stravného a dalších cestovních náhrad.
 • Do Připravených seznamů daňové evidence byl pro podnikatelské subjekty doplněn nový Účetní pohyb PP_506 a Předkontace P506 – prodej výrobků. Pro neziskové a příspěvkové organizace byly doplněny nové Účetní pohyby a Předkontace: P506 – prodej výrobků, P700 – příjmy z veřejných sbírek, P701 – přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky, P702 – přijaté členské příspěvky a P703 – dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů.
 • Platba Nepeněžním platidlem byla upravena tak, aby více vyhovovala potřebám zákazníků. V případě, že je ve Skladové prodejce nebo Vystavené faktuře použito Nepeněžní platidlo, pak automaticky dochází k přepsání celé částky k úhradě na toto platidlo. V případě, že se jedná o platbu ceninou, například formou stravenek, pak se automaticky vypočítá a doplní počet kusů, zbytek částky zůstává v hotovosti. Doposud musel uživatel tyto akce provádět ručně.

Účetnictví

Závěrky

 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů – byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5404 MFin 5404 vzor č. 28 – Přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů – byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5405 MFin 5405 vzor č. 24 – Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V přiznání je nový přepínač Uplatňuji nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů. Pouze ve zdaňovacím období 2017 si můžete vybrat, zda uplatníte vyšší nebo nižší limit výdajového paušálu. Za předpokladu, že uplatníte nižší limit výdajového paušálu, můžete uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění, omezení dané § 35ca zákona neaplikujete. V opačném případě, tj. pokud uplatníte vyšší limit výdajového paušálu, platí omezení dané § 35ca zákona.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů / Příloha v účetní závěrce – byla aktualizována příloha. Upozornění: Než budete aktualizovat přílohu z Připravených seznamů, doporučujeme původní přílohu uložit. Při aktualizaci přílohy bude obsah vymazán.

Obchod

Doklady

 • Do verze 18.100 vznikl nový algoritmus zaúčtování úhrad zálohových faktur v daňové evidenci. Úprava proběhla z toho důvodu, že rozpis DPH na zálohové faktuře být nemusí, uživatel si často sazbu daně vybírá až v momentě úhrady. Z toho důvodu dnes řešíme zaúčtování úhrad dvojím způsobem. V případě, že je na zálohové faktuře částka v 0% sazbě DPH, pak se rozpis DPH do zaúčtování přebírá z daňového dokladu nebo hradícího dokladu, pokud částka v něm není v 0% sazbě DPH. Tento postup ovšem neumožňuje částečným úhradám účtovat nejprve DPH a poté základ daně. Automaticky se částka rozloží na základ + DPH dle zvolené sazby. Druhým a zároveň běžnějším způsobem je úhrada zálohové faktury, která má rozpis DPH. V tento moment se automaticky do zaúčtování úhrady přebírá rozpis daní ze zálohové faktury, nikoliv z hradícího nebo daňového dokladu. Tento způsob umožňuje zaúčtování nejprve DPH a až poté základu daně.

Režie

Mzdy

 • Nejdůležitější změnou v oblasti nemocenského pojištění je zavedení nové dávky otcovské poporodní péče tzv. „otcovské“ (OPP). V souvislosti s touto úpravou, došlo k rozšíření typů nepřítomností v Seznamu nepřítomností a k úpravě na Kartě mzdy, kde byla nová nepřítomnost zapracována do sekce Absence. K dispozici je nový vzor formuláře Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění – vzor č. I/2018, který obsahuje údaje pro uplatnění nároku na dávku otcovské poporodní péče. Nová nepřítomnost se tiskne také na formulářích Hodinová bilanci zaměstnanci a Přehled nepřítomností.
 • Další změnou v oblasti dani z příjmů pro rok 2018 jsou nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti. Novinkou je, že se srážková daň použije i u jiných příjmů ze závislé činnosti (např. u příjmů z dohod o pracovní činnosti), pokud nebude mít zaměstnanec u příslušného zaměstnavatele podepsáno Prohlášení k dani a pokud nebude překročena hranice příjmu 2 500 Kč měsíčně. Na Kartě pracovního poměru v poli „Daň z příjmů“ se nově nabízí tyto varianty výpočtu daně: Zálohová daň – bez ohledu na prohlášení poplatníka a výši příjmů se na mzdě vždy vypočítá zálohová daň a zaškrtne se přepínač „zálohová daň“. Srážková / zálohová daň – pokud zaměstnanec nemá podepsané prohlášení a současně Hrubá mzda je do limitu 2 500 Kč, tak se na mzdě vypočítá srážková daň a zaškrtne se přepínač „srážková daň“. Pokud zaměstnanec má podepsané prohlášení nebo je Hrubá mzda nad limit, tak se vypočítá zálohová daň a zaškrtne se přepínač „zálohová daň“. Při použití tohoto způsobu výpočtu daně na mzdě do prosince 2017 se vždy provede výpočet zálohové daně. Srážková DPP / zálohová daň – pokud zaměstnanec nemá podepsané prohlášení a současně Hrubá mzda plynoucí z dohody o provedení práce je do limitu 10 000 Kč, tak se na mzdě vypočítá srážková daň a zaškrtne se přepínač „srážková daň“. Pokud zaměstnanec má podepsané prohlášení nebo je Hrubá mzda nad limit, tak se vypočítá zálohová daň a zaškrtne se přepínač „zálohová daň“. Srážková daň – bez ohledu na prohlášení poplatníka a výši příjmů se na mzdě vždy vypočítá srážková daň a zaškrtne se přepínač „srážková daň“.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk a export / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) byl doplněn nový formulář 25 5460 MFin 5460 – vzor č. 26 pro zdaňovací období 2018.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk a export / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) byl doplněn nový formulář 25 5460/A MFin 5460/A – vzor č.5 pro zdaňovací období 2018.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byl doplněn nový formulář 25 5457 MFin 5457 – vzor č.26.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Výpočet daně a daňového zvýhodnění u DzPFO byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5460/1 MFin 5460/1  vzor č. 22 a je určen pro zdaňovací období 2017. Pro roční zúčtování za rok 2017 platí, že poplatník má nárok na vyšší slevu na děti za všechny měsíce zdaňovací období.

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Režie / Mzdy – tiskové sestavy/ Daňové sestavy / Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – podle platné legislativy byl aktualizován formulář, vč. všech příloh (Příloha č. 1 – vzor č. 17, Příloha č. 2 – vzor č. 14, Příloha č. 3 -vzor č. 16, Příloha č. 4 – vzor č. 11) vše určeno pro zdaňovací období 2017.

Nástroje

Správa tisku

 • Do Editoru formulářů byly doplněny následující změny:
 • Nové klávesové zkratky: Uložit vše – CTRL+SHIFT+S, přiblížení formuláře – CTRL+SCROLL UP, oddálení formuláře – CTRL+SCROLL DOWN.
 • U proměnné Hodnota určená vzorcem jsou nyní pro výběr ze seznamu proměnných dostupné všechny počitatelné proměnné v rámci oddílu a není je tedy třeba mít vytažené na formuláři.
 • Bylo upraveno chování podbarvení stránky (dokumentu). Nyní se již zobrazuje nezávisle na ohraničení stránky.
 • Editor formulářů nově při ukládání a otevírání formulářů umožňuje výběr mezi FRM a FRE pomocí rozbalovacího seznamu a korektně ukládá šablonu pro export do Excelu jako FRE.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení