Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 18.700
a jeho dopad
na DPH
10. 1. 2024
Chci mít DPH správně

Změny a novinky Money S3 verze 18.700

Seyfor, a. s.
30. 09. 2018
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 18.600 a verzí 18.700

Money

Možnosti a nastavení

 • Nové propojení Money S3 s programem Prodejna lze nastavit na kartě Money / Možnosti a nastavení / Externí aplikace. Jedná se o pohodlnější přístup k datové výměně mezi programy. Současně byla doplněná nová funkce na výměnu dat mezi Money S3 a Prodejnou SQL do programu S3 Automatic.

Účetnictví

Přehledy a tiskové sestavy

 • V tiskových sestavách Výsledovka a Rozvaha je možné nově zapnout přepínač Rozvaha v tisících pouze v případě, pokud se nebude procházet i analytická část účtu.

Ostatní

 • Elektronická podání pro Finanční správu ČR, ČSSZ a Celní správu je nově možné načíst na portál, i když se zobrazí varovný dialog, že podání neodpovídá validačnímu schématu a obsahuje chybné údaje. Pokud budete toto varování ignorovat, soubor lze na portál načíst a následně zde údaje na podání opravit.

Sklad

Sklad

 • Při Importu zásob do Money S3 z excelu je nově umožněno naskladnění zásob s výrobními čísly.

Skladové doklady

 • Na skladových položkách všech dokladů lze měnit záruční dobu zásoby. Původní hodnota uložená na Kmenové kartě zásoby (tato se implicitně dosazuje na položky dokladů) se tímto nemění.

Režie

Mzdy

 • Nově je možné nastavit uzamčení vytvořených mezd po zaúčtování. Nastavení se provádí na kartě Zaúčtování mezd tlačítkem Po zaúčtování uzamknout mzdy. Uzamčení platí i pro případ dávkového zaúčtování mezd.

Nástroje

Správa tisku

 • Proběhla kompletní revize nabízených čárových kódů. Všechny nabízené typy kódů se nyní generují správně a u nejčastěji používaných typů zároveň probíhá kontrola na správnost zadané hodnoty při ukládání dokladu. Nově jsou také typy čárových kódů obsaženy v exportovaných souborech typu XML a XLS.

Výměna dat

 • Import dokladů z iDokladu do Money S3, který měl nastavený záporné množství na položkách, nebylo možné importovat. Transformací jsme všechny položky se záporným množstvím začali vyhodnocovat jako položky typu vratka. Položky s nulovým množstvím se při importu ignorují.Proběhla kompletní revize nabízených čárových kódů. Všechny nabízené typy kódů se nyní generují správně a u nejčastěji používaných typů zároveň probíhá kontrola na správnost zadané hodnoty při ukládání dokladu. Nově jsou také typy čárových kódů obsaženy v exportovaných souborech typu XML a XLS.
 • Import dobropisu fakury vystavené z iDokladu byl doplněn o datum Uplatnění DPH.

Ostatní

 • Z důvodu zavedení nového XML parseru byla zavedena i podpora XSLT šablon verze 2,0 a 3,0, XQuery 3,1 a XPath 2,0 a 3,1. V souvislosti s tímto byly provedeny testy zpětné kompatibility se stávajícími šablonami. Veškeré transformace se nyní dějí rychleji.
 • Pokud do exportu do Excelu vstupuje i pole obsahující datum, je toto pole automaticky také jako datový typ „datum“ nastaveno v Excelu.
 • Automaticky generovaný text zprávy k odesílanému dokladu se nyní vkládá do připravené proměnné, kterou je následně možno vložit do vlastní šablony a přizpůsobit si tak odesílanou zprávu dle své potřeby.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

a jeho dopad
na DPH
10. 1. 2024
Chci mít DPH správně
Zavřít reklamu
Online školení
Konsolidační balíček a jeho dopad na DPH
10.1.2024