Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 18.700
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 18.700

Seyfor, a. s.
30. 09. 2018
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 18.600 a verzí 18.700

Money

Možnosti a nastavení

 • Nové propojení Money S3 s programem Prodejna lze nastavit na kartě Money / Možnosti a nastavení / Externí aplikace. Jedná se o pohodlnější přístup k datové výměně mezi programy. Současně byla doplněná nová funkce na výměnu dat mezi Money S3 a Prodejnou SQL do programu S3 Automatic.

Účetnictví

Přehledy a tiskové sestavy

 • V tiskových sestavách Výsledovka a Rozvaha je možné nově zapnout přepínač Rozvaha v tisících pouze v případě, pokud se nebude procházet i analytická část účtu.

Ostatní

 • Elektronická podání pro Finanční správu ČR, ČSSZ a Celní správu je nově možné načíst na portál, i když se zobrazí varovný dialog, že podání neodpovídá validačnímu schématu a obsahuje chybné údaje. Pokud budete toto varování ignorovat, soubor lze na portál načíst a následně zde údaje na podání opravit.

Sklad

Sklad

 • Při Importu zásob do Money S3 z excelu je nově umožněno naskladnění zásob s výrobními čísly.

Skladové doklady

 • Na skladových položkách všech dokladů lze měnit záruční dobu zásoby. Původní hodnota uložená na Kmenové kartě zásoby (tato se implicitně dosazuje na položky dokladů) se tímto nemění.

Režie

Mzdy

 • Nově je možné nastavit uzamčení vytvořených mezd po zaúčtování. Nastavení se provádí na kartě Zaúčtování mezd tlačítkem Po zaúčtování uzamknout mzdy. Uzamčení platí i pro případ dávkového zaúčtování mezd.

Nástroje

Správa tisku

 • Proběhla kompletní revize nabízených čárových kódů. Všechny nabízené typy kódů se nyní generují správně a u nejčastěji používaných typů zároveň probíhá kontrola na správnost zadané hodnoty při ukládání dokladu. Nově jsou také typy čárových kódů obsaženy v exportovaných souborech typu XML a XLS.

Výměna dat

 • Import dokladů z iDokladu do Money S3, který měl nastavený záporné množství na položkách, nebylo možné importovat. Transformací jsme všechny položky se záporným množstvím začali vyhodnocovat jako položky typu vratka. Položky s nulovým množstvím se při importu ignorují.Proběhla kompletní revize nabízených čárových kódů. Všechny nabízené typy kódů se nyní generují správně a u nejčastěji používaných typů zároveň probíhá kontrola na správnost zadané hodnoty při ukládání dokladu. Nově jsou také typy čárových kódů obsaženy v exportovaných souborech typu XML a XLS.
 • Import dobropisu fakury vystavené z iDokladu byl doplněn o datum Uplatnění DPH.

Ostatní

 • Z důvodu zavedení nového XML parseru byla zavedena i podpora XSLT šablon verze 2,0 a 3,0, XQuery 3,1 a XPath 2,0 a 3,1. V souvislosti s tímto byly provedeny testy zpětné kompatibility se stávajícími šablonami. Veškeré transformace se nyní dějí rychleji.
 • Pokud do exportu do Excelu vstupuje i pole obsahující datum, je toto pole automaticky také jako datový typ „datum“ nastaveno v Excelu.
 • Automaticky generovaný text zprávy k odesílanému dokladu se nyní vkládá do připravené proměnné, kterou je následně možno vložit do vlastní šablony a přizpůsobit si tak odesílanou zprávu dle své potřeby.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení