Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 19.000
a jeho dopad
na DPH
10. 1. 2024
Chci mít DPH správně

Změny a novinky Money S3 verze 19.000

Seyfor, a. s.
16. 12. 2018
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 18.700 a verzí 18.800

Money

Možnosti a nastavení

 • Na základě požadavku od uživatelů, přibyla v Průvodci přidání nového účetního roku možnost nechat si jej automaticky založit. Uživatel si tedy nyní může vybrat, zda bude chtít nový rok nechat vytvořit automaticky s přednastavenými hodnotami, nebo si vytvořit (a následně nastavit) rok sám, tak jak to dělal doposud.
 • Jsou k dispozici Připravené seznamy pro založení nového roku 2019.

Správa dat

 • Doposud bylo nutné při obnově zálohy agendy nejprve vytvořit novou prázdnou agendu a v ní obnovit zálohu dat. Nově je umožněno přímo v Průvodci přidáním nové agendy zvolit možnost Vytvořit novou agendu ze zálohy (LZ nebo ZIP) a touto funkcí docílit téhož výsledku v jednom kroku.

Účetnictví

Ostatní doklady

 • Po vytvoření Vzájemného zápočtu a vygenerování Interních dokladů se nově automaticky vytvoří ke každému dokladu Připojený dokument Dohoda o vzájemném započtení závazků a pohledávek ve formátu PDF.
 • Na hradícím Interním dokladu v Seznamu hrazených dokladů je ve spodní části nově zobrazován Součet úhrad prováděných tímto dokladem. Součet úhrad se přebírá i na cenový panel Interního dokladu. Součet úhrad se přebírá pokud Interní doklad hradí pouze pohledávky, nebo závazky, nebo interní doklady a pokud Interní doklad neobsahuje vlastní položky.
 • V Seznamu neuhrazených dokladů jsou nové rychlé filtry pro Vystavené a Přijaté faktury Jen hotově a Jen převodem. Současně byly do seznamu přidány nové sloupce: Způsob platby, Hradit na, Hradit z, Středisko, Zakázka a Činnost.

Obchod

Doklady

 • Do seznamu Položek faktur přijatých a vystavených a na kartě Vystavené a Přijaté faktury v seznamu položek byly přidány nové sloupce: Číslo zdrojového dokladu a Druh zdrojového dokladu (např. vazba faktura vystavená na objednávku přijatou nebo vyúčtování zálohy). Obě tyto proměnné je možné vložit do vámi používaných formulářů pomocí Editoru formulářů.
 • Na Fakturách vystavených/přijatých, všech Objednávkových dokladech a jejich Typech dokladů byla doplněna nová volba Způsob platby – inkasem.

Sklad

Sklad

 • V případě, že v agendě neexistuje Sklad a uživatel zvolí Přidat novou zásobu nebo Přidat skupinu, program automaticky vyzve k jeho založení a otevře kartu Skladu k editaci. Po uložení Skladu se otevře Karta zásoby pro vyplnění.

Skladové doklady

 • Proběhla úprava formulářů pro tisk Skladových prodejek pro bankovní tiskárny. Především se změnila velikosti písma a rozdělila se proměnná BKP na dva řádky.

Režie

Mzdy

 • U vybraných tiskových sestav ze seznamu Zaměstnanců exportovaných do formátu PDF je nově umožněno nastavit vyžadování PINu (hesla) pro otevření souboru. Používání PINu nastavujete na kartě Money / Možnosti a nastavení / Tiskové formuláře pomocí tlačítka Použít PIN při exportu do PDF. PIN se zadává nebo generuje na Kartě zaměstnance.

Nástroje

Výměna dat

 • V konfiguraci zpracování XML exportu je umožněno zapnout novou volbu pro export: doplnit do názvu výstupního souboru – číslo dokladu. Tato volba se v Definici exportu nachází na záložce Ostatní. Při použití této funkce se k názvu výstupního souboru doplní číslo vyexportovaného dokladu. Funkce je použitelná pouze pro export jednoho dokladu, při exportu množiny dokladů se nastavení ignoruje.

Ostatní

 • V rámci modernizace prostředí Money S3 byl aktualizován seznam Připojených dokumentů tak, aby byl přehlednější a jednodušší na používání.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

a jeho dopad
na DPH
10. 1. 2024
Chci mít DPH správně
Zavřít reklamu
Online školení
Konsolidační balíček a jeho dopad na DPH
10.1.2024