Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 19.000
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 19.000

Seyfor, a. s.
16. 12. 2018
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 18.700 a verzí 18.800

Money

Možnosti a nastavení

 • Na základě požadavku od uživatelů, přibyla v Průvodci přidání nového účetního roku možnost nechat si jej automaticky založit. Uživatel si tedy nyní může vybrat, zda bude chtít nový rok nechat vytvořit automaticky s přednastavenými hodnotami, nebo si vytvořit (a následně nastavit) rok sám, tak jak to dělal doposud.
 • Jsou k dispozici Připravené seznamy pro založení nového roku 2019.

Správa dat

 • Doposud bylo nutné při obnově zálohy agendy nejprve vytvořit novou prázdnou agendu a v ní obnovit zálohu dat. Nově je umožněno přímo v Průvodci přidáním nové agendy zvolit možnost Vytvořit novou agendu ze zálohy (LZ nebo ZIP) a touto funkcí docílit téhož výsledku v jednom kroku.

Účetnictví

Ostatní doklady

 • Po vytvoření Vzájemného zápočtu a vygenerování Interních dokladů se nově automaticky vytvoří ke každému dokladu Připojený dokument Dohoda o vzájemném započtení závazků a pohledávek ve formátu PDF.
 • Na hradícím Interním dokladu v Seznamu hrazených dokladů je ve spodní části nově zobrazován Součet úhrad prováděných tímto dokladem. Součet úhrad se přebírá i na cenový panel Interního dokladu. Součet úhrad se přebírá pokud Interní doklad hradí pouze pohledávky, nebo závazky, nebo interní doklady a pokud Interní doklad neobsahuje vlastní položky.
 • V Seznamu neuhrazených dokladů jsou nové rychlé filtry pro Vystavené a Přijaté faktury Jen hotově a Jen převodem. Současně byly do seznamu přidány nové sloupce: Způsob platby, Hradit na, Hradit z, Středisko, Zakázka a Činnost.

Obchod

Doklady

 • Do seznamu Položek faktur přijatých a vystavených a na kartě Vystavené a Přijaté faktury v seznamu položek byly přidány nové sloupce: Číslo zdrojového dokladu a Druh zdrojového dokladu (např. vazba faktura vystavená na objednávku přijatou nebo vyúčtování zálohy). Obě tyto proměnné je možné vložit do vámi používaných formulářů pomocí Editoru formulářů.
 • Na Fakturách vystavených/přijatých, všech Objednávkových dokladech a jejich Typech dokladů byla doplněna nová volba Způsob platby – inkasem.

Sklad

Sklad

 • V případě, že v agendě neexistuje Sklad a uživatel zvolí Přidat novou zásobu nebo Přidat skupinu, program automaticky vyzve k jeho založení a otevře kartu Skladu k editaci. Po uložení Skladu se otevře Karta zásoby pro vyplnění.

Skladové doklady

 • Proběhla úprava formulářů pro tisk Skladových prodejek pro bankovní tiskárny. Především se změnila velikosti písma a rozdělila se proměnná BKP na dva řádky.

Režie

Mzdy

 • U vybraných tiskových sestav ze seznamu Zaměstnanců exportovaných do formátu PDF je nově umožněno nastavit vyžadování PINu (hesla) pro otevření souboru. Používání PINu nastavujete na kartě Money / Možnosti a nastavení / Tiskové formuláře pomocí tlačítka Použít PIN při exportu do PDF. PIN se zadává nebo generuje na Kartě zaměstnance.

Nástroje

Výměna dat

 • V konfiguraci zpracování XML exportu je umožněno zapnout novou volbu pro export: doplnit do názvu výstupního souboru – číslo dokladu. Tato volba se v Definici exportu nachází na záložce Ostatní. Při použití této funkce se k názvu výstupního souboru doplní číslo vyexportovaného dokladu. Funkce je použitelná pouze pro export jednoho dokladu, při exportu množiny dokladů se nastavení ignoruje.

Ostatní

 • V rámci modernizace prostředí Money S3 byl aktualizován seznam Připojených dokumentů tak, aby byl přehlednější a jednodušší na používání.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení