Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 19.202
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 19.202

Seyfor, a. s.
17. 02. 2019
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 19.101 a verzí 19.202

Money

Možnosti a nastavení

 • Funkce pro tvorbu Uživatelských polí je nově přidána i na seznamy nákupních dokladů.
 • Na kartě Nastavení agendy / záložka Adresář popis pole Duplicita kódu se pro lepší přehlednost přejmenoval na Duplicitu kódu partnera (EAN).
 • Byl aktualizován seznam Kódů kombinované nomenklatury.
 • Byl aktualizován seznam Peněžních ústavů.

Správa dat

 • V situaci, kdy byla instalace Money provedena do systémového adresáře Program Files nebo Program Files (x86) a program byl spuštěn pod uživatelským oprávněním (user), docházelo k chybě při vytváření zálohy dat. Chyba se projevila pouze v této kombinaci.
 • Při cyklickém vytváření zálohy dat (manuálně nebo v S3 Automatic) se opět bude automaticky (bez dotazu) přepisovat následující záloha v případě, že bylo dosaženo nastaveného počtu záloh.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Na kartě Účetnictví / Pokladna a banka / Kurzy měn je ztotožněna záložka banka NB s bankou CNBA (Česká národní banka), to mj. znamená, že případné načítání denního kurzu z banky CNBA načítá kurz z banky NB. Banku NB nelze smazat.
 • Pro potřeby párování zálohových faktur s úhradami při importu bankovního výpisu vznikla úprava nastavení v průvodci importem Výpisu z účtu. Doposud bylo možné v nastavení definovat pouze jednu Předkontaci, která sloužila pro normální i zálohové faktury. Nově byla karta nastavení Parametry vytvářených dokladů rozšířena o příjmové i výdajové předkontace pro zálohové faktury.
 • Párování úhrad probíhající při importu Výpisu z účtu bylo změněno pro interaktivní režim importu. Nově se hrazené doklady načítají ještě před vytvořením Bankovního dokladu. Uživatel tedy na zobrazeném Bankovním dokladu vidí popis z hrazeného dokladu, případné Středisko, Zakázku nebo Činnost. Aktualizuje se také Předkontace a Členění DPH. Doposud bylo potřeba v tomto režimu importu údaje doplnit ručně.

DPH

 • Pokud je již vytvořeno Přiznání k DPH nebo Kontrolní hlášení, tak se na dokladech spadajících do uzamčeného období zobrazuje informační dialog, že je doklad uzamčen. Zobrazení tohoto dialogu nyní můžete na jeden den vypnout. Stejně tak lze vypnout informační dialog při automatické tvorbě daňového dokladu k přijaté platbě po uhrazení zálohové faktury. Informační dialog se automaticky znovu začne zobrazovat následující den.

Závěrky

 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů – byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5405 MFin 5405 vzor č. 25 – Přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů – byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5404 MFin 5404 vzor č. 29 – Přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (ČSSZ) – byl podle platné legislativy aktualizován formulář89 324 18 I/2019 za zdaňovací období 2018.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (ČSSZ) – byl aktualizován formulář pro tisk, datum narození a rodné číslo se již tiskne správně.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přehled OSVČ (zdravotní pojišťovny) byl podle platné legislativy aktualizován formulář 51/2018 za zdaňovací období 2018.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – byl aktualizován tiskový formulář PrizDPFO, kde byly v Příloze č.1 v oddíle 2.B posunuty tiskové proměnné.

Obchod

Prodej/Nákup

 • V prodejních dokladech, včetně odběratelských objednávek, je v seznamu položek dokladu nový sloupec „P“. V tomto sloupci se v případě, že je prodejní cena skladové položky nižší než pořizovací cena zobrazí varovná informační ikona. Varovný dialog (Pozor, některé položky doklady prodáváte za cenu, která je nižší než cena pořizovací.) se zobrazuje pouze při přidávání nebo editaci položky, při ukládání dokladu již ne. Upraveno bylo i chování  programu při vyřizování zdrojových dokladů do cílových. Typicky Objednávka přijatá do Faktury vystavené. V případě, že přetažená objednávka obsahuje jednu nebo více položek, které jdou svou prodejní cenou pod pořizovací cenu, pak program upozorňuje pouze jedním souhrnným varovným dialogem. Doposud program zobrazoval varovnou hlášku pro každou z položek, která se prodávala pod cenou.
 • V seznamu Vystavených a Přijatých faktur při najetí kurzorem na Daňový doklad, který vznikl k úhradě Proforma faktury, docházelo ke stavu, kdy program neodpovídal. Ve stejné situaci, kdy byl Daňový doklad vygenerován k úhradě Zálohové faktury k tomuto nedocházelo. Problém byl způsoben zacyklením při zjišťování vazby na úhradu.

Doklady

 • Ve Skladových a Objednávkových dokladech, které obsahují adresu Konečného příjemce, byly v tiskových oddílech Titul a Závěrečná sumace přidány proměnné Konečného příjemce (telefonní a mobilní spojení, IČ, DIČ a bankovní údaje). Všechny tyto proměnné je možné vložit do vámi používaných formulářů pomocí Editoru formulářů.

Sklad

Sklad

 • V seznamech Zásoby na skladě a Kmenových kartách je funkce Stav zásoby, pomocí které lze jednoduše zjistit na jakých skladech a v jakém množství je daná zásoba zastoupena. Původně byla informace o skladu zastoupena jeho Číslem, nově se zobrazuje jeho Název.

Tiskové sestavy

 • V tiskové sestavě Výpis stavu zásob v běžném režimu je možné k jednotlivým dodávkám tisknout i číslo příjmového dokladu. Jedná se o proměnnou Číslo dokladu v tiskovém oddílu Dodávka. Tuto proměnnou je možné vložit do vámi používaných formulářů pomocí Editoru formulářů.

 

Správa skladu

 • Na žádost velkého množství uživatelů zavádíme nově možnost řazení položek Inventurních dokladů podle proměnných: Katalog, PLU a Čárový kód.

Režie

Mzdy

 • Při zaúčtování zálohy na mzdu se nově v podvojném účetnictví tvoří Závazkový doklad s rozúčtovacími položkami. Účet MD se přebírá z Karty zaměstnance ze záložky Mzdy / Platby, zaúčtování z pole Účet zaměstnance a účet D z karty Zaúčtování záloh z pole Závazkový účet.
 • Režie / Zaměstnanci / Zdrav. pojištění / Hromadné oznámení zaměstnavatele byl podle platné legislativy aktualizován tiskopis pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu VZP 73.51/2018 a pro Revírní bratrskou pokladnu RBP 73.51/2018.

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Režie / Mzdy – tiskové sestavy a exporty / Zdravotní / Přehled o platbě pojistného byl podle platné legislativy aktualizován tiskopis pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu VZP 76.51/2018, pro Revírní bratrskou pokladnu RBP 76.51/2018 a pro zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ZP MV ČR 76.51/2018.

Majetek

 • V tiskové sestavě majetku (Majetek / Odpisy a účetní pohyby typ sestavy Odpisy – inventura majetku) se v Sumarizaci odpisů počítají správně sloupce Odpis za období a Oprávky k …

Nástroje

Výměna dat

 • Uživatelé, kteří mají zakoupen modul XML Data Exchange, tedy pokročilé řešení datové výměny XML, mohou nově využívat exportování stornovaných a smazaných dokladů. Podporovány jsou Faktury přijaté i vystavené, Pokladní, Bankovní a Interní doklady, Pohledávky a Závazky. Export nových tagů je ale nutno nejprve zapnout v Konfiguraci zpracování pro export.

Ostatní

Ke zjednodušení komunikace mezi zákazníky a technickou podporou Money S3 zavádíme novou funkci kopírování textu informačních, varovných nebo chybových hlášení Money. Uživatel může kliknout kurzorem na modrý hyperlink Kopírovat text, který je na každé hlášce umístěný vpravo dole, nebo použít zkratku Ctrl+C a celý textový obsah hlášky se zkopíruje do schránky, odkud je možné ho vykopírovat do libovolného textového editoru funkcí vložit nebo Ctrl+V.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení