Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 19.500
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 19.500

Změny a novinky Money S3 verze 19.500
Seyfor, a. s.
27. 05. 2019
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 19.500

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 19.402 a verzí 19.500

Money

Možnosti a nastavení

 • Seznam států je nyní součástí Připravených seznamů. Uživatelsky doplněné státy jsou označeny v seznamu ikonou a novou verzí se již nepřepisují.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Nově se při stahování Kurzovních lístků přes homebanking provede kopie kurzů pro dny, pro které se kurzy nevyhlašují (soboty, neděle a svátky). Pro tyto dny se použije kurz z nejbližšího předchozího pracovního dne.
 • V seznamu Pokladních dokladů, Bankovních dokladů, Interních dokladů a Pohledávek je nový přepínač ve filtru Dle úhrady dokladu. Pomocí tohoto filtru s volbou „bez úhrady“ si můžete vyfiltrovat doklady, které neobsahují úhradu (nemají vazbu na Hrazený doklad). Může se tedy jednat jak o nespárované doklady, tak i doklady, které nejsou hradící.
 • Do jednoduchého i hromadného příkazu FIO banky nyní vstupují textová pole tak, aby byl „doplňující text“ viděn příjemcem a „údaje pro vnitřní potřebu příkazce“ jsou viditelné pouze příkazcem.
 • V Seznamu neuhrazených dokladů je nový sloupec Datum vystavení. Podle Data vystavení je nově umožněno i filtrování. V seznamu Interních dokladů v podvojném účetnictví má sloupec označení Datum účetního případu.

DPH

 • Byl aktualizován tiskový formulář pro Kontrolní hlášení DPH podle vzoru Finanční správy ze dne 21. 05. 2019.

Obchod

Adresář

 • Na Kartě adresáře je možné nastavit novou funkčnost pro generování Kódu partnera a současně kontrolovat jeho vyplnění jak pro adresy, tak i pro Kontaktní osoby. Obě tato nastavení jsou na kartě Money / Nastavení agendy / Adresář. Výchozí hodnota nastavení přepínače Kontrolovat duplicitu kódu partnera pro nové agendy je „nepovolit“ pro obě volby. Pomocí nové hromadné operace Generování kódu partnera (Adresář / Hromadné operace / Hromadné změny vybraných údajů adresy) můžete hromadně vygenerovat Kód partnera pro firmy nebo osoby.

Doklady

 • Při úhradě Vystavené nebo Přijaté zálohové faktury se do pole Popis na hradícím dokladu nově vypíše text Úhrada zálohové faktury vydané/přijaté.
 • Do vyúčtovacích Faktur vystavených se po přidání položky Odpočet zálohy do pole Objednávka číslo nově přenese číslo objednávky ze zálohové faktury.
 • Zálohové faktury, které vznikly z Objednávkových dokladů nebylo možné po úhradě ručně vyúčtovat. Funkce v seznamu faktur Vytvořit doklad / Vyúčtovat zálohy byla funkční. Problém byl pouze u vytvořené vyúčtovací faktury, kde se po vložení odpočtu zálohy pomocí volby Přidat položku / Odpočet zálohy nepřidaly její položky.
 • Pokud je na Kartě adresáře pouze jedna Kontaktní osoba, která má uvedený E-mail, pak se do prodejních dokladů do záložky Spojení převezme E-mail z Kontaktní osoby. Pokud zde není vyplněn, převezme se E-mail z Karty adresáře.

Sklad

Sklad

 • Při vkládání duplicitních skladových Zásob do dokladů je nyní nově možné zrušit celý výběr zásob tlačítkem Zpět.

Režie

Mzdy

 • Režie / Zaměstnanci / Tisk a export / Sociální pojištění / Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) – podle vybraného Typu akce (nástup, skončení, změna atd.) se v jednotlivých záložkách zobrazují pouze povinné údaje pro formulář.
 • Byl upraven výpočet Průměrné náhrady (Průměrného hodinového výdělku) v případě pololetní a roční odměny. Ke krácení poměrné části této odměny dochází nově podle poměru odpracované a pracovní doby.

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Režie / Mzdy – tiskové sestavy a exporty / Další / Hodinová bilance zaměstnanosti – tiskovou sestavu je nově možné exportovat do Excelu ve formátu XLS.
 • Tisková sestava Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) u uplatněných slev na děti zohledňuje ukončení pracovního poměru zaměstnance.

Nástroje

Výměna dat

 • Doposud se program k chybně formátovaným nebo jinak z pohledu XML parseru chybným datům choval tak, že při pokusu o jejich import zobrazil chybovou hlášku „Chyba při načítání XML souboru“. Tato hláška byla pozměněna do srozumitelnější formy, a to: „Vstupní soubor „cesta k souboru“ není platným XML dokumentem. Příčinou mohou být neplatné znaky ASCII tabulky s kódem 0 až 31, které nesmí být součástí XML dokumentu (viz Nápověda). Zkontrolujte obsah souboru a znovu opakujte jeho import.“ V Nápovědě jsou tyto neplatné znaky uvedeny.
 • Při XML importu zásob v režimu „existující záznamy = aktualizovat“ docházelo k chybám. Program vyhodnocoval existující zásoby jako nové, což vedlo buď k přidání nové položky, nebo k ukončení importu, záleželo na nastavení akce.
 • XML import dokladů nedokázal zpracovat tagy, které dle XSD schématu musí obsahovat číselnou hodnotu. Typicky například ceny. Tato vstupní data bohužel vznikají díky třetím stranám a program je nedokázal zpracovat. Import byl upraven tak, aby se v případě prázdného tagu automaticky plnila hodnota 0. Šablona náhledu u takových dat zobrazuje místo částky zkratku NaN – Not a Number.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení