Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 19.500
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 19.500

Změny a novinky Money S3 verze 19.500
Seyfor, a. s.
27. 05. 2019
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 19.500

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 19.402 a verzí 19.500

Money

Možnosti a nastavení

 • Seznam států je nyní součástí Připravených seznamů. Uživatelsky doplněné státy jsou označeny v seznamu ikonou a novou verzí se již nepřepisují.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Nově se při stahování Kurzovních lístků přes homebanking provede kopie kurzů pro dny, pro které se kurzy nevyhlašují (soboty, neděle a svátky). Pro tyto dny se použije kurz z nejbližšího předchozího pracovního dne.
 • V seznamu Pokladních dokladů, Bankovních dokladů, Interních dokladů a Pohledávek je nový přepínač ve filtru Dle úhrady dokladu. Pomocí tohoto filtru s volbou „bez úhrady“ si můžete vyfiltrovat doklady, které neobsahují úhradu (nemají vazbu na Hrazený doklad). Může se tedy jednat jak o nespárované doklady, tak i doklady, které nejsou hradící.
 • Do jednoduchého i hromadného příkazu FIO banky nyní vstupují textová pole tak, aby byl „doplňující text“ viděn příjemcem a „údaje pro vnitřní potřebu příkazce“ jsou viditelné pouze příkazcem.
 • V Seznamu neuhrazených dokladů je nový sloupec Datum vystavení. Podle Data vystavení je nově umožněno i filtrování. V seznamu Interních dokladů v podvojném účetnictví má sloupec označení Datum účetního případu.

DPH

 • Byl aktualizován tiskový formulář pro Kontrolní hlášení DPH podle vzoru Finanční správy ze dne 21. 05. 2019.

Obchod

Adresář

 • Na Kartě adresáře je možné nastavit novou funkčnost pro generování Kódu partnera a současně kontrolovat jeho vyplnění jak pro adresy, tak i pro Kontaktní osoby. Obě tato nastavení jsou na kartě Money / Nastavení agendy / Adresář. Výchozí hodnota nastavení přepínače Kontrolovat duplicitu kódu partnera pro nové agendy je „nepovolit“ pro obě volby. Pomocí nové hromadné operace Generování kódu partnera (Adresář / Hromadné operace / Hromadné změny vybraných údajů adresy) můžete hromadně vygenerovat Kód partnera pro firmy nebo osoby.

Doklady

 • Při úhradě Vystavené nebo Přijaté zálohové faktury se do pole Popis na hradícím dokladu nově vypíše text Úhrada zálohové faktury vydané/přijaté.
 • Do vyúčtovacích Faktur vystavených se po přidání položky Odpočet zálohy do pole Objednávka číslo nově přenese číslo objednávky ze zálohové faktury.
 • Zálohové faktury, které vznikly z Objednávkových dokladů nebylo možné po úhradě ručně vyúčtovat. Funkce v seznamu faktur Vytvořit doklad / Vyúčtovat zálohy byla funkční. Problém byl pouze u vytvořené vyúčtovací faktury, kde se po vložení odpočtu zálohy pomocí volby Přidat položku / Odpočet zálohy nepřidaly její položky.
 • Pokud je na Kartě adresáře pouze jedna Kontaktní osoba, která má uvedený E-mail, pak se do prodejních dokladů do záložky Spojení převezme E-mail z Kontaktní osoby. Pokud zde není vyplněn, převezme se E-mail z Karty adresáře.

Sklad

Sklad

 • Při vkládání duplicitních skladových Zásob do dokladů je nyní nově možné zrušit celý výběr zásob tlačítkem Zpět.

Režie

Mzdy

 • Režie / Zaměstnanci / Tisk a export / Sociální pojištění / Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) – podle vybraného Typu akce (nástup, skončení, změna atd.) se v jednotlivých záložkách zobrazují pouze povinné údaje pro formulář.
 • Byl upraven výpočet Průměrné náhrady (Průměrného hodinového výdělku) v případě pololetní a roční odměny. Ke krácení poměrné části této odměny dochází nově podle poměru odpracované a pracovní doby.

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Režie / Mzdy – tiskové sestavy a exporty / Další / Hodinová bilance zaměstnanosti – tiskovou sestavu je nově možné exportovat do Excelu ve formátu XLS.
 • Tisková sestava Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) u uplatněných slev na děti zohledňuje ukončení pracovního poměru zaměstnance.

Nástroje

Výměna dat

 • Doposud se program k chybně formátovaným nebo jinak z pohledu XML parseru chybným datům choval tak, že při pokusu o jejich import zobrazil chybovou hlášku „Chyba při načítání XML souboru“. Tato hláška byla pozměněna do srozumitelnější formy, a to: „Vstupní soubor „cesta k souboru“ není platným XML dokumentem. Příčinou mohou být neplatné znaky ASCII tabulky s kódem 0 až 31, které nesmí být součástí XML dokumentu (viz Nápověda). Zkontrolujte obsah souboru a znovu opakujte jeho import.“ V Nápovědě jsou tyto neplatné znaky uvedeny.
 • Při XML importu zásob v režimu „existující záznamy = aktualizovat“ docházelo k chybám. Program vyhodnocoval existující zásoby jako nové, což vedlo buď k přidání nové položky, nebo k ukončení importu, záleželo na nastavení akce.
 • XML import dokladů nedokázal zpracovat tagy, které dle XSD schématu musí obsahovat číselnou hodnotu. Typicky například ceny. Tato vstupní data bohužel vznikají díky třetím stranám a program je nedokázal zpracovat. Import byl upraven tak, aby se v případě prázdného tagu automaticky plnila hodnota 0. Šablona náhledu u takových dat zobrazuje místo částky zkratku NaN – Not a Number.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních