Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 19.701
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 19.701

Změny a novinky Money S3 verze 19.701
Seyfor, a. s.
29. 09. 2019
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 19.701

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 19.603 a verzí 19.701

Účetnictví

DPH

 • Od 1. 10. 2019 se mění v Kontrolním hlášení vykazování oprav základu daně v případě nedobytné pohledávky podle §46 a násl. zákona o DPH. V seznamu Členění DPH si můžete načíst nová členění pomocí tlačítka Připravený seznam s volbou Ano-vše.
 • Od verze 19.700 probíhá kontrola vybraných tiskových sestav zasílaných na Finanční úřad. Nově se provede nejprve odeslání sestavy v testovacím režimu na Daňový portál MFČR (EPO) a následně se přímo v Money zobrazí Přehled chybových hlášení vrácených aplikací EPO. V případě propustných chyb je možné sestavu odeslat, v případě nepropustných chyb nelze sestavu na Daňový portál odeslat a je nutné v Money chyby opravit.
  Tato nová funkčnost kontroly se spustí při použití zeleného tlačítka Export do XML pro FÚ, odeslání do Datové schránky a i v případě Exportu sestavy.
  Jedná se o tyto sestavy: Přiznání k DPH, Kontrolní hlášení, Souhrnné hlášení, Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, Přiznání k dani z příjmů právnických osob, Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, Měsíční proplacení daňových bonusů a Roční proplacení daňových bonusů.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Do tiskové sestavy Účetnictví / DPH / Souhrnné hlášení nově vstupují Daňové doklady k přijaté platbě a položky s odpočtem zálohy se odečítají od plnění vyúčtovací faktury. Podrobnosti nalezne v Nápovědě, kde je aktualizovaný algoritmus sestavy a doporučený postup pro prodej zboží a služeb.
 • Na tiskové sestavě Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy / Zisk bylo opraveno zobrazení hodnot při filtrování podle Zakázek.
 • V tiskové sestavě Výkaz příjmů, výdajů, majetku a závazků se správně načítají hodnoty do polí Pohledávky a Závazky.
 • Na základě změny algoritmu ve snaze o optimalizování průběhu výpočtu tiskové sestavy Stav závazků a pohledávek ke dni, mohlo dojít k načtení některých záznamů dvakrát.

Obchod

Adresář

 • Na Kartu adresáře a na Kartu skupiny adresáře byly přidány na záložce Účetnictví, nákup a prodej nové proměnné: Způsob platby, Doprava, Přepravce a Typ zásilky. Nové adresy tyto proměnné přebírají za své Skupiny adresáře. Proměnné se rovněž přebírají při vytváření cílových dokladů ze zdrojových (např. Faktura vystavená z Objednávky přijaté) a také na doklad samotný z jeho vazební adresy. Nové proměnné byly zapracovány do Pokročilých filtrů, do XML přenosů a do tisků adres.
 • Při použití funkce rychlého vyhledávání adres na dokladech se již nebudou zobrazovat uložené adresy, které uživatel dříve označil v Adresáři jako skryté.

Doklady

 • Na kartu Hromadná změna položek na dokladech byla přidána nová proměnná Záruční doba. Pomocí této hromadné operace můžete měnit na všech nebo na vybraných položkách jejich záruční dobu. Tuto funkci naleznete na: Fakturách vystavených i přijatých, Objednávkách, Nabídkách a Poptávkách vystavených i přijatých, všech Skladových dokladech a na Typech faktur vystavených i přijatých.
 • V odesílané datové větě do Elektronické evidence tržeb (EET) se již neuvádí zaokrouhlovací rozdíl, který vstupuje do nulového základu.
 • V případě, že byla v daňové evidenci faktura uhrazena v jiném roce a následně byla tato úhrada z faktury smazána, tak se správně záznam v Peněžním deníku přeúčtuje podle předkontace hradícího dokladu.
 • Při částečných úhradách dokladů se do Peněžního deníku dosazuje datum platby podle hradících dokladů.
 • Při tvorbě úhrad v seznamu faktur přes tlačítko Úhrady se v seznamu faktur doplňuje Datum uhrazení podle hradícího dokladu.
 • Během hrazení dokladů přes výběrový Seznam neuhrazených dokladů lze opět potvrzovat úhrady pomocí klávesy Enter.

Sklad

Skladové doklady

 • Na skladové Výdejce se již nezobrazují pořizovací ceny na položkách v případě, že uživatel má v Přístupových právech zakázáno Zobrazení pořizovací ceny.

Nástroje

Výměna dat

 • Export pouze nových a změněných úhrad do iDokladu je opět zprovozněn.

Ostatní

 • Instalační program Money S3 má vylepšený vzhled a jednodušší ovládání. Aktualizace programu lze v nové verzi provádět i bez administrátorského oprávnění, stačí ponechat v průvodci aktualizací zapnutý přepínač Používat instalační službu. Při síťové instalaci se aktualizace již nemusí provádět nejprve na serveru, nově ji lze provést na kterékoliv stanici. Pokud nedojde ke změně ve struktuře dat, nemusí být nově na všech stanicích nainstalovaná stejná verze programu, aktualizaci zbývajících stanic můžete provést kdykoliv později.
 • Pokud se někdy v minulosti nepodařilo Obnovit zálohu dat, došlo k vytvoření adresáře „_Backup“, do kterého se archivovala data ve stavu před obnovou zálohy. Samotná existence tohoto adresáře poté vedla k tomu, že nebylo možné zálohovat nebo obnovovat ze zálohy. Program čekal na vyřešení situace, do které se dostal, přestože to nebylo z drtivé většiny případů vůbec nutné. Nově jsme tuto funkci přeprogramovali tak, aby uživatele nezatěžovala. V momentě vyvolání obnovy zálohy do existující agendy dojde k vytvoření dočasné kopie agendy do adresáře „_Backup“, která se automaticky smaže po úspěšném dokončení obnovy. Pokud během obnovy dojde k chybě, pak se taková data převedou do složky vyhrazené pro chybová data „BUG“. Obě tyto složky budou tvořeny do složky, která bude vždy jedinečná. Jedná se o takzvanou časovou značku, díky které bude v případě potřeby technická podpora programu schopna zjistit, kdy a při obnově jakých dat, byla způsobena chyba.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení