Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 19.801
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 19.801

Změny a novinky Money S3 verze 19.801
Seyfor, a. s.
05. 11. 2019
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 19.801

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 19.701, 19.800 a verzí 19.801

Money

Správa dat

 • Ve Verifikacích dat byla rozšířena kontrola Účetnictví / Zaúčtování / Kontrola duplicity a platnosti účtů v účtové osnově. Tato kontrola vymaže účty bez čísel a upozorní na duplicitní účty v Účtové osnově v aktuálním roce, nebo ve všech letech.

Účetnictví

DPH

 • Na Seznamu podání je nová volba Daňová informační schránka. Touto volbou se můžete přihlásit k Daňové informační schránce pomocí přístupových údajů k Datové schránce. Pokud máte v Nastavení agendy nebo v Přístupových právech uloženy přístupové údaje k Datové schránce, můžete zjistit aktuální stav pohledávek nebo závazků vůči Finančnímu úřadu.
 • Přiznání k DPH / Generování dokladu pro přiznání k DPH – na vygenerovaném Závazku či Pohledávce se pro řádné a opravné Přiznání k DPH doplňuje Datum splatnosti na poslední den období pro podání, tzn. na 25. den následujícího měsíce.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy / Další sestavy / Inventarizace účtů – tiskovou sestavu je nově možné exportovat do Excelu ve formátu XLS.

Pokladna a banka

 • Vytváření úhrady Bankovním, Pokladním nebo Interním dokladem bylo optimalizováno. V případě, že uživatel potřeboval jedním uhrazujícím dokladem hradit velké množství hrazených dokladů, byla odezva programu velmi pomalá. Po každé potvrzené úhradě se celý seznam hrazených dokladů aktualizoval. Nyní k aktualizaci seznamu dochází až po potvrzení poslední označené úhrady.

Obchod

Prodej/Nákup

 • Na všech seznamech Objednávkových dokladů, Servisů a v seznamu Oprav v Pokročilých filtrech byla upravena datová pole – Celkem základ položky a Celkem DPH položky. Díky těmto proměnným lze v jednotlivých seznamech dohledat doklad, který obsahuje položku spadající do nastaveného rozsahu filtru.
 • V případě, že na kartě Skladu není nastavena volba Stav zásoby do mínusu, dochází při vyřizování prodejních objednávkových dokladů k zobrazení informačního dialogu, který oznamuje, že na skladě není potřebné množství zásoby a počet bude snížen na množství, které na skladě je. Pokud na skladě není žádná zásoba, tak se do dokladu vloží v nulovém množství. Od verze 19.800 umožňujeme uživateli rozhodnout, zda tyto položky chce do vyřizujícího dokladu přidat. Volbou Ne se nepřidá aktuální položka, volbou Ne – vše se nepřidá žádná položka s nulovým množstvím.
 • Na seznamu Faktur vystavených a Faktur přijatých se špatně zobrazoval součet vyúčtování záloh ve sloupci Zbývá vyúčtovat a na Seznamu uhrazujících dokladů k danému dokladu, na záložce Vyúčtováno.

Adresář

 • V seznamu Adresáře a na Kartě adresáře je nový seznam Další provozovny. Pro každou firmu lze evidovat libovolný počet provozoven. Ke každé provozovně je možné přiřadit libovolný počet kontaktních osob. Provozovnu a Kontaktní osobu můžete vybírat na záložku Konečný příjemce na dokladech.
  Pokud máte v Adresáři provozovny firem zadány jako samostatné Karty adresáře, pak si je pomocí nové funkce Sloučení adres můžete přenést do jedné Karty adresáře jako Další provozovny. V seznamu Adresář / Správa adresáře / Sloučení adres tlačítko Možnosti sloučení zaškrtnete obě volby. Vybrané adresy se převedou na Další provozovny a všechny Kontaktní osoby se přiřadí k provozovnám, kam původně patřily.

Doklady

 • Nově je možné na všech dokladech pomocí přepínače Použít ARES, který se nachází v rychlém výběru adres, vyhledávání ve službě ARES zapnout či vypnout. Při vypnutém přepínači se budou zobrazovat pouze firmy uložené v Adresáři. Program si nastavení přepínače pamatuje společně pro všechny doklady a na uživatele.
 • Na Faktuře vystavené, která má na hlavičce dokladu nastaveno osvobozené Členění DPH (např. 19Ř22 – Vývoz zboží, 19Ř20 -24, 19Ř26, 19Ř31 a 19Ř50) se u nově přidávaných položek automaticky nastaví Sazba DPH = 0 a Typ ceny = jen základ. Pokud je přidávána položka Zásoba, která má nastaven Typ ceny = s DPH, potom dojde k přepočtu ceny na základ. Stejná funkčnost je i na Typech faktur vystavených. Při ukládání takovýchto faktur vystavených dojde ke kontrole všech položek, zda mají Sazbu DPH = 0. Pokud ne, program nabídne jejich přenastavení.

Sklad

Sklad

 • Pokud je v Nastavení agendy / Sklad nastavena volba Povinně zadávat PLU, pak při tvorbě nových Zásob program zohledňuje ze seznamu volných PLU ta, která se nemají nabízet.
 • Import zásob z excelu v režimu oprav umožňuje měnit všechny tři poznámky Zásoby na záložce Rozšířený popis.

Režie

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Režie / Mzdy-tiskové sestavy a exporty / Sociální / Přehled o výši pojistného byl doplněn nový formulář ČSSZ – 89 542 14, III/2019.

Nástroje

Výměna dat

 • V datové výměně s iDokladem nově podporujeme import adresy odběratele ve Skladové prodejce.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení