Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 19.801
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 19.801

Změny a novinky Money S3 verze 19.801
Seyfor, a. s.
05. 11. 2019
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 19.801

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 19.701, 19.800 a verzí 19.801

Money

Správa dat

 • Ve Verifikacích dat byla rozšířena kontrola Účetnictví / Zaúčtování / Kontrola duplicity a platnosti účtů v účtové osnově. Tato kontrola vymaže účty bez čísel a upozorní na duplicitní účty v Účtové osnově v aktuálním roce, nebo ve všech letech.

Účetnictví

DPH

 • Na Seznamu podání je nová volba Daňová informační schránka. Touto volbou se můžete přihlásit k Daňové informační schránce pomocí přístupových údajů k Datové schránce. Pokud máte v Nastavení agendy nebo v Přístupových právech uloženy přístupové údaje k Datové schránce, můžete zjistit aktuální stav pohledávek nebo závazků vůči Finančnímu úřadu.
 • Přiznání k DPH / Generování dokladu pro přiznání k DPH – na vygenerovaném Závazku či Pohledávce se pro řádné a opravné Přiznání k DPH doplňuje Datum splatnosti na poslední den období pro podání, tzn. na 25. den následujícího měsíce.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy / Další sestavy / Inventarizace účtů – tiskovou sestavu je nově možné exportovat do Excelu ve formátu XLS.

Pokladna a banka

 • Vytváření úhrady Bankovním, Pokladním nebo Interním dokladem bylo optimalizováno. V případě, že uživatel potřeboval jedním uhrazujícím dokladem hradit velké množství hrazených dokladů, byla odezva programu velmi pomalá. Po každé potvrzené úhradě se celý seznam hrazených dokladů aktualizoval. Nyní k aktualizaci seznamu dochází až po potvrzení poslední označené úhrady.

Obchod

Prodej/Nákup

 • Na všech seznamech Objednávkových dokladů, Servisů a v seznamu Oprav v Pokročilých filtrech byla upravena datová pole – Celkem základ položky a Celkem DPH položky. Díky těmto proměnným lze v jednotlivých seznamech dohledat doklad, který obsahuje položku spadající do nastaveného rozsahu filtru.
 • V případě, že na kartě Skladu není nastavena volba Stav zásoby do mínusu, dochází při vyřizování prodejních objednávkových dokladů k zobrazení informačního dialogu, který oznamuje, že na skladě není potřebné množství zásoby a počet bude snížen na množství, které na skladě je. Pokud na skladě není žádná zásoba, tak se do dokladu vloží v nulovém množství. Od verze 19.800 umožňujeme uživateli rozhodnout, zda tyto položky chce do vyřizujícího dokladu přidat. Volbou Ne se nepřidá aktuální položka, volbou Ne – vše se nepřidá žádná položka s nulovým množstvím.
 • Na seznamu Faktur vystavených a Faktur přijatých se špatně zobrazoval součet vyúčtování záloh ve sloupci Zbývá vyúčtovat a na Seznamu uhrazujících dokladů k danému dokladu, na záložce Vyúčtováno.

Adresář

 • V seznamu Adresáře a na Kartě adresáře je nový seznam Další provozovny. Pro každou firmu lze evidovat libovolný počet provozoven. Ke každé provozovně je možné přiřadit libovolný počet kontaktních osob. Provozovnu a Kontaktní osobu můžete vybírat na záložku Konečný příjemce na dokladech.
  Pokud máte v Adresáři provozovny firem zadány jako samostatné Karty adresáře, pak si je pomocí nové funkce Sloučení adres můžete přenést do jedné Karty adresáře jako Další provozovny. V seznamu Adresář / Správa adresáře / Sloučení adres tlačítko Možnosti sloučení zaškrtnete obě volby. Vybrané adresy se převedou na Další provozovny a všechny Kontaktní osoby se přiřadí k provozovnám, kam původně patřily.

Doklady

 • Nově je možné na všech dokladech pomocí přepínače Použít ARES, který se nachází v rychlém výběru adres, vyhledávání ve službě ARES zapnout či vypnout. Při vypnutém přepínači se budou zobrazovat pouze firmy uložené v Adresáři. Program si nastavení přepínače pamatuje společně pro všechny doklady a na uživatele.
 • Na Faktuře vystavené, která má na hlavičce dokladu nastaveno osvobozené Členění DPH (např. 19Ř22 – Vývoz zboží, 19Ř20 -24, 19Ř26, 19Ř31 a 19Ř50) se u nově přidávaných položek automaticky nastaví Sazba DPH = 0 a Typ ceny = jen základ. Pokud je přidávána položka Zásoba, která má nastaven Typ ceny = s DPH, potom dojde k přepočtu ceny na základ. Stejná funkčnost je i na Typech faktur vystavených. Při ukládání takovýchto faktur vystavených dojde ke kontrole všech položek, zda mají Sazbu DPH = 0. Pokud ne, program nabídne jejich přenastavení.

Sklad

Sklad

 • Pokud je v Nastavení agendy / Sklad nastavena volba Povinně zadávat PLU, pak při tvorbě nových Zásob program zohledňuje ze seznamu volných PLU ta, která se nemají nabízet.
 • Import zásob z excelu v režimu oprav umožňuje měnit všechny tři poznámky Zásoby na záložce Rozšířený popis.

Režie

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Režie / Mzdy-tiskové sestavy a exporty / Sociální / Přehled o výši pojistného byl doplněn nový formulář ČSSZ – 89 542 14, III/2019.

Nástroje

Výměna dat

 • V datové výměně s iDokladem nově podporujeme import adresy odběratele ve Skladové prodejce.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních