Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 20.900
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 20.900

Změny a novinky Money S3 verze 20.900
Seyfor, a. s.
29. 10. 2020
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se9
Změny a novinky Money S3 verze 20.900

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 20.802 a verzí 20.900

Money

 • Nový samostatný modul Zádržné umožňuje účtovat tzv. Zádržné (pozastávku) faktury, které se využívá většinou ve stavebnictví. Výše zádržného je např. dohodnuté procento z celkové ceny zakázky. Zádržné představuje jištění odběratele, který má takto možnost zadržet část fakturované částky. Toto zádržné má pozdější datum splatnosti oproti sjednanému datu splatnosti faktury a je většinou uhrazeno až po splnění podmínek daných smlouvou. Přehled všech kompletů a modulů Money S3 naleznete na https://money.cz/money-s3/moduly.

Pomocí modulu Zádržné můžete v seznamu z Faktur vystavených/Faktur přijatých pro fakturu pod kurzorem vytvořit zádržné, pro které se vygeneruje nový doklad Pohledávka/Závazek na uvedenou částku s pozdějším datem splatnosti. Současně program vygeneruje Interní doklad, který vytvoří fiktivní úhradu faktury a sníží celkovou zbývají částku úhrady na faktuře o výši zádržného.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Hradící doklady v cizí měně je nově možné párovat s neuhrazenými doklady v jakékoliv měně.

Při vytváření úhrady se u hromadného párování provádějí stejné akce, jako při ručním hrazení dokladů v cizí měně pomocí výběru hradícího dokladu přes tlačítko Úhrady. Automaticky také dochází k vygenerování potenciálních kurzových rozdílů (Interní doklad) a možných přeplatků (Závazek/Pohledávka). Hromadné párování je možné vyvolat přímo v seznamu Pokladních nebo Bankovních dokladů, XML importem v režimu „přidat a párovat“, anebo importem výpisu z bankovního účtu.

Obchod

Prodej/Nákup

 • V průvodci Elektronickým podáním balíků, pro soubory s údaji o zásilce ve formátu csv, je nyní nově umožněno vybrat kódování výstupního souboru: Windows-1250 nebo UTF-8.
 • Pro tisk vyúčtovací Faktury vystavené byly doplněny nové formuláře v anglickém, německém a francouzském jazyce – VF-ANGV.FRM, VF-NEMV.FRM a VF_FRAV.FRM. 

Sklad

Sklad

 • Pro přesnou identifikaci zásoby bylo na položku Inventurního dokladu přidáno pole Číslo katalogu.
 • Při hromadné operaci Synchronizace zásob je nově umožněno synchronizovat ceny i na Ceníkovém skladu

Správa skladu

 • Velmi výrazně se podařilo zefektivnit přepočty složených karet při použití Přepočtu pořizovacích cen skladových dokladů. Pomocí nového algoritmu se rychlost přepočtu dostala na zlomek původní časové náročnosti.

Režie

Mzdy

 • S ohledem na zavedení souběžných pracovních poměrů do mezd došlo k úpravě exportu a importu dat do Docházkového systému.
 • Nad seznamem starých Mezd se zobrazuje informační řádek s uvedeným obdobím, do kdy je nutné provést převod mzdové agendy s odkazem na samotný převod v programu a webovou stránku s informacemi o převodu.
 • V seznamu Mezd pomocí tlačítka Přidat se zobrazí seznam zaměstnanců pro výběr. Pomocí tlačítka Pracovní poměry se nově na seznamu zaměstnanců ve spodní části zobrazují i Pracovní poměry zaměstnance pod kurzorem.
 • Při ukládání Karty mzdy nyní dochází ke kontrole, zda částka k vyúčtování není záporná.
 • Na Kartě zaměstnance je na srážkách druhu „exekuce“ (modul Mzdy a personalistika Plus) nový přepínač Neuplatňovat nezabavitelnou částku. Toto nastavení lze použít v případě, že pro daného zaměstnance nebude při výpočtu výše srážek zohledněna nezabavitelná částka. K tomu může dojít například pokud daný zaměstnanec pobírá důchod a nezabavitelnou částku zohledňuje při výplatě důchodu ČSSZ. Nastavení tohoto přepínače je společné pro všechny exekuce daného zaměstnance. Na Kartě mzdy je pak nezabavitelná částka vždy v hodnotě 0. 

Nástroje

Plánování

S3 Automatic má na seznamu úloh nové tlačítko Spustit nyní. Pomocí tlačítka je možné úlohu pod kurzorem ihned spustit, bez ohledu na nastavený časový plán úlohy.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení