Od tvůrců úspěšného účetního programu

Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 20.902

Změny a novinky Money S3 verze 20.902

Změny a novinky Money S3 verze 20.902
Změny a novinky Money S3 verze 20.902

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 20.901 a verzí 20.902

Účetnictví

Přehledy a tiskové sestavy

  • V účetním výkazu pro příspěvkové organizace Příloha č. 5 – (sekce A.4.) byl na Kartě definice účetního výkazu upraven řádek č. 70 pro účet 999. 

Pokladna a banka

  • V seznamu Bankovních dokladů byl vyřešen problém s vyhledáváním ve sloupcích. 

Obchod

Doklady

  • Pokud je nastaven automatický tisk po uložení Faktur vystavených nebo Faktur přijatých, nedochází k omezení karty Nastavení tisku.

Režie

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

Na základě legislativních změn ze dne 14. a 26.10. 2020, kdy bylo schváleno vládou České republiky usnesením č. 1039 změny v programu Antivirus, došlo ke změnám v programu. Jednak se prodloužila doba uznatelnosti výdajů v Režimu A a B do 31. 12. 2020 a dále se zavedl zvýšený příspěvek pro uzavřené provozy – Antivirus Plus (režim A Plus). Na kartě Režie / Mzdy-tiskové sestavy a exporty / Další je tisková sestava Vyúčtování náhrad mzdy za překážky. Sestava slouží k vyúčtování náhrad mzdy za karanténu zaměstnance a překážky na straně zaměstnavatele, včetně odvodů. Tiskovou sestavu je možné z karty Nastavení tisku / záložka Export do Excelu vyexportovat jako podklad pro vyúčtování Antivirus MPSV (https://antivirus.mpsv.cz). Je možné si vybrat ze tří formulářů: VYUCNAHN – pro režim A plus (překážky zaměstnavatele, příspěvek ve výši 100 %), VYUCNAHO – pro režim A (karanténa a překážky zaměstnavatele, příspěvek ve výši 80 %) a VYUCNANS – pro režim B (překážky zaměstnavatele, příspěvek ve výši 60%). Seznam zaměstnanců z vyexportovaného souboru lze zkopírovat do originálního souboru Antivirus-ICO-vyuctovani-datumTcas-A plus, A nebo B.xlsx.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank