Od tvůrců úspěšného účetního programu

Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 20.902

Změny a novinky Money S3 verze 20.902

Změny a novinky Money S3 verze 20.902
Změny a novinky Money S3 verze 20.902
https://money.cz/novinky-a-tipy/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/nova_verze-110x110.png

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 20.901 a verzí 20.902

Účetnictví

Přehledy a tiskové sestavy

  • V účetním výkazu pro příspěvkové organizace Příloha č. 5 – (sekce A.4.) byl na Kartě definice účetního výkazu upraven řádek č. 70 pro účet 999. 

Pokladna a banka

  • V seznamu Bankovních dokladů byl vyřešen problém s vyhledáváním ve sloupcích. 

Obchod

Doklady

  • Pokud je nastaven automatický tisk po uložení Faktur vystavených nebo Faktur přijatých, nedochází k omezení karty Nastavení tisku.

Režie

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

Na základě legislativních změn ze dne 14. a 26.10. 2020, kdy bylo schváleno vládou České republiky usnesením č. 1039 změny v programu Antivirus, došlo ke změnám v programu. Jednak se prodloužila doba uznatelnosti výdajů v Režimu A a B do 31. 12. 2020 a dále se zavedl zvýšený příspěvek pro uzavřené provozy – Antivirus Plus (režim A Plus). Na kartě Režie / Mzdy-tiskové sestavy a exporty / Další je tisková sestava Vyúčtování náhrad mzdy za překážky. Sestava slouží k vyúčtování náhrad mzdy za karanténu zaměstnance a překážky na straně zaměstnavatele, včetně odvodů. Tiskovou sestavu je možné z karty Nastavení tisku / záložka Export do Excelu vyexportovat jako podklad pro vyúčtování Antivirus MPSV (https://antivirus.mpsv.cz). Je možné si vybrat ze tří formulářů: VYUCNAHN – pro režim A plus (překážky zaměstnavatele, příspěvek ve výši 100 %), VYUCNAHO – pro režim A (karanténa a překážky zaměstnavatele, příspěvek ve výši 80 %) a VYUCNANS – pro režim B (překážky zaměstnavatele, příspěvek ve výši 60%). Seznam zaměstnanců z vyexportovaného souboru lze zkopírovat do originálního souboru Antivirus-ICO-vyuctovani-datumTcas-A plus, A nebo B.xlsx.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny