Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 21.200
a jeho dopad
na DPH
10. 1. 2024
Chci mít DPH správně

Změny a novinky Money S3 verze 21.200

Změny a novinky Money S3 verze 21.200
Seyfor, a. s.
15. 02. 2021
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se258
Změny a novinky Money S3 verze 21.200

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 21.104 a verzí 21.200

Money

Nápověda, kontakty

 • Na kartu Money / Nápověda, kontakty do oddílu Zákaznická podpora byl přidán odkaz na Školení Money S3

Správa dat

 • Money / Vytvoření záložní kopie – s každou nově vytvořenou agendou se automaticky vytváří výchozí cesta k záloze s názvem výstupního souboru zálohy. Do složení názvu se nově přidává IČ agendy, kvůli lepšímu přehledu mezi více zálohami. Zároveň se do archivu připojuje i soubor ini, ve kterém je uložen název agendy, IČ, datum a čas zálohy a verze ve které byla záloha provedena. Při obnově ze zálohy jsou tyto informace použity v průvodci obnovy ze zálohy, ještě před samotnou obnovou.

Účetnictví

DPH

 • Účetnictví / DPH / Přiznání k DPH – byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5401 MFin 5401 – vzor č. 22. 

Závěrkové operace

 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů – podle platné legislativy byl aktualizován formulář (25 5405 MFin 5405) vzor č. 26 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Byly aktualizovány pokyny k formuláři a pokyny k přílohám.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů – podle platné legislativy byl aktualizován formulář (25 5404 Mfin 5404) vzor č. 31 Přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (pro ČSSZ) – podle platné legislativy byl aktualizován formulář 89 324 20I/2021 určený pro zdaňovací období roku 2020.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přehled OSVČ (zdravotní pojišťovny) podle platné legislativy byl aktualizován formulář 51/2020 pro zdaňovací období 2020.

Obchod

Doklady

 • Nová funkčnost umožňuje kopírovat Pohledávky, Závazky a Interní doklady z minulých let. Ve spodní části seznamu se zobrazují záložky roků, stejně tak, jako tomu bylo doposud jen u faktur. Přepnutím na záložku jiného roku se zobrazí doklady z daného roku a zároveň je povolena funkce Kopírovat, která doklad pod kurzorem zkopíruje do aktuálního roku, ve kterém je Money spuštěno, a doplní systémové datum.

Režie

Mzdy

 • Na Kartě zaměstnance je nový druh nezdanitelného příjmu – Stravenkový paušál. Na Stravenkovém paušálu se zadává denní hodnota příspěvku, nebo je možné nastavit částku na maximální denní hodnotu osvobozenou od daní a pojištění. Také lze nastavit, zda se má počet nárokovaných dnů nastavit podle počtu odpracovaných dnů v daném měsíci. Nově lze tuto možnost nastavit i pro srážku druhu Stravenky.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) byl podle platné legislativy aktualizován formulář 25 5460/A MFin 5460/A – vzor č. 8 určený pro zdaňovací období 2021. 

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Režie / Mzdy-tiskové sestavy a exporty / Daňové / Měsíční proplacení daňových bonusů byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5241 MFin 5241 vzor č. 11.
 • Režie / Mzdy-tiskové sestavy a exporty / Daňové / Roční proplacení daňových bonusů byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5246 MFin 5246 vzor č. 11. 

Jízdy a cestovní náhrady

 • Při zaúčtování Nákladů z Cestovního příkazu je možné vygenerovat Závazek jak v domácí měně, tak i v cizí měně.
  Pro každou jedinečnou kombinaci měny, kurzu a počtu jednotek se vytvoří samostatný Závazek. Pro náklady v domácí měně se také vytvoří jeden Závazek. Na Závazek v cizí měně se převezme měna dokladu, kurz a počet jednotek z karty Nákladu. Pokud již byl Závazek vytvořen, tak se nabídne jeho přeúčtování. Závazky z předchozího zaúčtování, které mají jinou měnu a kurz než účtované Náklady, se smažou a vytvoří se nové.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

a jeho dopad
na DPH
10. 1. 2024
Chci mít DPH správně
Zavřít reklamu
Online školení
Konsolidační balíček a jeho dopad na DPH
10.1.2024