Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 21.200
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 21.200

Změny a novinky Money S3 verze 21.200
Seyfor, a. s.
15. 02. 2021
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se258
Změny a novinky Money S3 verze 21.200

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 21.104 a verzí 21.200

Money

Nápověda, kontakty

 • Na kartu Money / Nápověda, kontakty do oddílu Zákaznická podpora byl přidán odkaz na Školení Money S3

Správa dat

 • Money / Vytvoření záložní kopie – s každou nově vytvořenou agendou se automaticky vytváří výchozí cesta k záloze s názvem výstupního souboru zálohy. Do složení názvu se nově přidává IČ agendy, kvůli lepšímu přehledu mezi více zálohami. Zároveň se do archivu připojuje i soubor ini, ve kterém je uložen název agendy, IČ, datum a čas zálohy a verze ve které byla záloha provedena. Při obnově ze zálohy jsou tyto informace použity v průvodci obnovy ze zálohy, ještě před samotnou obnovou.

Účetnictví

DPH

 • Účetnictví / DPH / Přiznání k DPH – byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5401 MFin 5401 – vzor č. 22. 

Závěrkové operace

 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů – podle platné legislativy byl aktualizován formulář (25 5405 MFin 5405) vzor č. 26 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Byly aktualizovány pokyny k formuláři a pokyny k přílohám.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů – podle platné legislativy byl aktualizován formulář (25 5404 Mfin 5404) vzor č. 31 Přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (pro ČSSZ) – podle platné legislativy byl aktualizován formulář 89 324 20I/2021 určený pro zdaňovací období roku 2020.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přehled OSVČ (zdravotní pojišťovny) podle platné legislativy byl aktualizován formulář 51/2020 pro zdaňovací období 2020.

Obchod

Doklady

 • Nová funkčnost umožňuje kopírovat Pohledávky, Závazky a Interní doklady z minulých let. Ve spodní části seznamu se zobrazují záložky roků, stejně tak, jako tomu bylo doposud jen u faktur. Přepnutím na záložku jiného roku se zobrazí doklady z daného roku a zároveň je povolena funkce Kopírovat, která doklad pod kurzorem zkopíruje do aktuálního roku, ve kterém je Money spuštěno, a doplní systémové datum.

Režie

Mzdy

 • Na Kartě zaměstnance je nový druh nezdanitelného příjmu – Stravenkový paušál. Na Stravenkovém paušálu se zadává denní hodnota příspěvku, nebo je možné nastavit částku na maximální denní hodnotu osvobozenou od daní a pojištění. Také lze nastavit, zda se má počet nárokovaných dnů nastavit podle počtu odpracovaných dnů v daném měsíci. Nově lze tuto možnost nastavit i pro srážku druhu Stravenky.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) byl podle platné legislativy aktualizován formulář 25 5460/A MFin 5460/A – vzor č. 8 určený pro zdaňovací období 2021. 

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Režie / Mzdy-tiskové sestavy a exporty / Daňové / Měsíční proplacení daňových bonusů byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5241 MFin 5241 vzor č. 11.
 • Režie / Mzdy-tiskové sestavy a exporty / Daňové / Roční proplacení daňových bonusů byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5246 MFin 5246 vzor č. 11. 

Jízdy a cestovní náhrady

 • Při zaúčtování Nákladů z Cestovního příkazu je možné vygenerovat Závazek jak v domácí měně, tak i v cizí měně.
  Pro každou jedinečnou kombinaci měny, kurzu a počtu jednotek se vytvoří samostatný Závazek. Pro náklady v domácí měně se také vytvoří jeden Závazek. Na Závazek v cizí měně se převezme měna dokladu, kurz a počet jednotek z karty Nákladu. Pokud již byl Závazek vytvořen, tak se nabídne jeho přeúčtování. Závazky z předchozího zaúčtování, které mají jinou měnu a kurz než účtované Náklady, se smažou a vytvoří se nové.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení