Od tvůrců úspěšného účetního programu

Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 21.201

Změny a novinky Money S3 verze 21.201

Změny a novinky Money S3 verze 21.201
Změny a novinky Money S3 verze 21.201

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 21.200 a verzí 21.201

Money

Možnosti a nastavení

  • V seznamu Zakázek bylo opraveno zobrazování zkratky Zakázky.

Účetnictví

Ostatní doklady

  • Pohledávky a Závazky, které obsahují položku s vyplněnou Předkontací nebo Členěním DPH, lze opět kopírovat. 

Závěrky

  • Tisková sestava Účetnictví / Závěrkové operace / Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (ČSSZ) tiskne celou hodnotu ID datové schránky.

Režie

Mzdy

  • Na seznamu Zaměstnanců byl upraven rychlý filtr Jen ve stavu.
  • Kartu zaměstnance lze exportovat do formátu XML.
  • Byly optimalizované seznamy Zaměstnanců, Mezd, Nepřítomností a Způsobů zaúčtování mezd. Došlo k výraznému zrychlení seznamů.
  • Byla upravena hlavička tiskové sestavy Režie / Mzdy / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) tak, aby se na formulář tiskly všechny měsíce zdaňovacího období.
  • Při Zaúčtování mezd s rozšířenou analytikou a při vypnutém nastavení Převzít ze zaměstnanců již nedochází k chybnému uložení jednotlivých účtů do Účetního deníku. Tato verze opraví v Účetním deníku chybně uložené záznamy. 

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

  • Tisková sestava Režie / Mzdy-tiskové sestavy a exporty / Další / Hodinová bilance zaměstnanosti tiskne všechny zaměstnance pro daný měsíc tiskové sestavy.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank