Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 21.201
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 21.201

Změny a novinky Money S3 verze 21.201
Solitea, a.s.
03. 03. 2021
Doba čtení1 minuta čtení
Líbilo se300
Změny a novinky Money S3 verze 21.201

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 21.200 a verzí 21.201

Money

Možnosti a nastavení

  • V seznamu Zakázek bylo opraveno zobrazování zkratky Zakázky.

Účetnictví

Ostatní doklady

  • Pohledávky a Závazky, které obsahují položku s vyplněnou Předkontací nebo Členěním DPH, lze opět kopírovat. 

Závěrky

  • Tisková sestava Účetnictví / Závěrkové operace / Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (ČSSZ) tiskne celou hodnotu ID datové schránky.

Režie

Mzdy

  • Na seznamu Zaměstnanců byl upraven rychlý filtr Jen ve stavu.
  • Kartu zaměstnance lze exportovat do formátu XML.
  • Byly optimalizované seznamy Zaměstnanců, Mezd, Nepřítomností a Způsobů zaúčtování mezd. Došlo k výraznému zrychlení seznamů.
  • Byla upravena hlavička tiskové sestavy Režie / Mzdy / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) tak, aby se na formulář tiskly všechny měsíce zdaňovacího období.
  • Při Zaúčtování mezd s rozšířenou analytikou a při vypnutém nastavení Převzít ze zaměstnanců již nedochází k chybnému uložení jednotlivých účtů do Účetního deníku. Tato verze opraví v Účetním deníku chybně uložené záznamy. 

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

  • Tisková sestava Režie / Mzdy-tiskové sestavy a exporty / Další / Hodinová bilance zaměstnanosti tiskne všechny zaměstnance pro daný měsíc tiskové sestavy.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Aktuální webináře
Úvod do účetnictví a daní pro podnikatele
26. 06. 2023
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních